central retail corporation ltd central hardline group
  Suggestions will appear below the field as you type

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ งาน central retail corporation ltd central hardline group

  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo

  Senior Service Champion Division Manager

  Central Retail Corporation Public Company Limited
  ปทุมวัน
  • Strategies for customer service
  • Development and Training
  • Lead and manage operations of customer service
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo

  Contact Center Officer

  Central Retail Corporation Public Company Limited
  คลองเตย
  • ตอบคำถามให้กับลูกค้า ผ่านทางโซเชี่ยลมีเดีย
  • มีประสบการณ์ด้าน Contact Center
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และการทำงานเป็นทีม
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo

  CRM Manager

  Central Retail Corporation Public Company Limited
  ปทุมวัน
  • CRM strategies
  • customer retention and customer loyalty.
  • direct communications with customers
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Hardline Group)'s banner
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Hardline Group)'s logo

  Customer Complaint Manager

  Central Retail Corporation Ltd. (Central Hardline Group)
  บางพลี
  • Customer Complaint non voice
  • Customer Service
  • Social media complaint
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s banner
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาครTHB 25K - 45K /เดือน
  • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์บริหารงานค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
  • ประสบการณ์บริหารงานค้าปลีก