• เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวช. ขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 18 - 40 ปี
 • วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ พูด - อ่าน - เขียน ได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sale engineer

PHOOCHAROENPHOL GROUP CO., LTD.

บางขุนเทียน

 • เพศชาย วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี
 • รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนและทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Promotion

DELICIOUS STORY CO., LTD.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีใจรักงานด้านบริการ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์
 • มีใจรักงานด้านการบริการ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารงานและวางแผนด้านการตลาด
 • ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารงานและวางแผนด้านการตลาด
 • ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 25 ปี ขี้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 25 ปี ขี้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางด้าน วิทยาศาสตร์
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน รับผิดชอบงาน
 • ขับรถได้ มีใบอนุญาตขับรถ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Trainer, Sales Force Effectiveness

DKSH (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Product Training
 • Sales Training
 • Sales Trainer

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in developing new customers
 • Min 1 year background in B2B sales
 • Fair command of English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Selling advertising space on the website platform
 • Prior experience in online media sales
 • 3 years’ experience

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Medical Sales Representative

Silom Medical Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Medical Representative, Phamaceutical,
 • Sales Representative, Dermatology, Ophthalmology
 • Hospital, Ethical Sales Channel, North Eastern

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Service mind and reliable leadership
 • Good organizing and communicating skills
 • Problem-solving and making decision techniques

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย หญิง อายุ 24 -35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาภาษาจีน, การตลาด
 • ติดต่อการค้าระหว่างประเทศ อย่างน้อย 2 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Budget, monitor and achieve sales budgets
 • Corporate Service event management
 • Strong negotiation and presentation skills

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Market leading personal care company
 • Drive sales through new product launch
 • Strategy implementation

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35ปี
 • วุฒิ ปวช ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ขายน้ำมันหล่อลื่น

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Drive sales-leading global retailers&FMCG clients
 • New role-focus on growth opportunity in Thailand
 • Candidate-ERP/data analytics solution background

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ เศรษฐศาสตร์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษพูด อ่าน เขียน ได้ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Activity targets achieved as per sales plan.
 • Tertiary qualifications in Business, Commerce
 • Key account management and targeting.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เสนอขายเครื่องมือแพทย์ให้กับลูกค้า
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ความก้าวหน้าในอาชีพ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 year-experience or more experiences
 • Proven ability to drive the sales process
 • Successful previous experience as a sales

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales and Marketing
 • Affiliate Marketing
 • Performance Marketing

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ อดทน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ อดทน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female not over 30 years old
 • Good command in written and spoken English
 • 1-2 years experience is preferable

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • จบปริญญาตรีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องเคมีเกษตร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ อดทน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales / พนักงานขาย (ภาคอีสาน)

Universal Agro Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • จบปริญญาตรีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องเคมีเกษตร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Head hunter
 • Challenging job
 • Opportunity in making change

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ไม่จำกัดเพศ
 • มีความละเอียด รอบคอบ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • การศึกษา ปวช-ป.ตรี ทกุสาขา
 • อายุไม่เกิน 45 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • การศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Compile daily lists of leads
 • Provide data and reports
 • Create and process sales orders in a timely

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Industrial Energy Sale related
 • Working experience 5 years for Senior Manager
 • Understanding of industrial customers

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales Engineer
 • Sales IT
 • พนักงานขาย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Drive sales - leading global retail & FMCG clients
 • New role - focus on growth opportunity in Thailand
 • Candidate-ERP / data analytics solution background

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป / อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้
 • มีประสบการณ์ด้านการขายรถ 1 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป / อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้
 • มีประสบการณ์ด้านการขายรถ 1 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล