ผู้ประสานงานด้านส่งออก
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Business Services Alliance Co., Ltd.'s banner
  Business Services Alliance Co., Ltd.'s logo
  จตุจักรTHB 16K - 25K /เดือน
  • มีประสบการณ์ด้าน Sale
  • มีความรู้ด้านโปรแกรม SAP
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
  Thai Edible Oil Co., Ltd.'s banner
  Thai Edible Oil Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • ภาษาอังกฤษดี (อ่าน/เขียน)
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีด้านงานเอกสารส่งออกทางเรือ
  • คิดบวก ชอบทำงานเป็นทีม