• Bachelor's degree in Engineering
 • 5 years experience within a manufacturing
 • Minimum5 - 10 years’ experience as an Automotive

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนจัดรถให้กับพนักงานขับรถจัดส่งผลิตภัณฑ์
 • ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านวางแผนขนส่ง พิจารณาเป็นพิเศษ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับงานจากลูกค้า และวางแผนการขนส่งตามกำหนด
 • มีประสบการณ์ด้านงานขนส่งจะได้รับการพิจารณา
 • ชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส. สาขาช่างกล ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล
 • ซ่อมระบบช่วงล่างอย่างน้อย 2 ปี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดสินค้า ตรวจนับเช็คสินค้า
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ร่างกายแข็งแรง

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor's Degree in Logistics or related fields
 • Male with age between 24-27 years
 • Have at least 1-3 years in Milk run

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ: 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับขี่รถยนต์ และมีใบขับขี่รถยนต์
 • ดูแลรักษารถขนส่งสินค้าให้สะอาดและอยู่ในสภาพดี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริการซ่อมรถจักรยานต์
 • วุฒิการศึกษา ม.6 – ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • เพศชาย

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years in Automotive Manufacturing Development
 • Process and productivity improvements
 • Good English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

New Model Engineer

Feltol Manufacturing Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์
 • เพศชาย อายุ 23- 28 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ช่างเทคนิค New Model

Feltol Manufacturing Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • ปวส. สาขาช่างยนต์
 • มีประสบการณ์โรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์
 • ต้องเคยทำงานในตำแหน่งมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆด้านการจัดส่ง
 • จัดทำเอกสารการจัดส่ง
 • ปริญญาตรี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Searching for new clients
 • Bachelor or Master degree in Engineering
 • Have own car

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Managing and developing QA, QC and other quality
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering field
 • 5 - 8 Years working experience in quality control

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or higher degree in Engineering
 • Electrical Automation, Elector-mechanical
 • 5 year of experiences within a FMCG

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ขับรถส่งของ
 • (ปวช.) หรือสูงกว่า

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, age 28-35 years old.
 • Bachelor’s degree in any field.
 • At least 3 years of transportation business.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineer
 • Minimum 3-5 years experiences with Automotive
 • Experience in CAD applications

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • opportunity to grow with a Japanese leading
 • opportunity to utilize your skills and talents
 • Attractive remuneration package

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sourcing and supplier selection
 • Bachelor’s Degree of Engineering Mechanical
 • Minimum experience in Automotive 2 years

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 - 35 ปี (เพศชาย)
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างวิเคราะห์ ช่างเทคนิค
 • ปวช ขึ้นไป (ช่างยนต์)
 • มีความชำนาญงานด้านช่างยนต์

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ด้านงานซ่อมและการบริหาร
 • มีประสบการณ์ มากกว่า 5 ปี
 • บริหารลูกค้าเข้าซ่อม

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับรถลูกค้าที่มาใช้บริการ
 • ออกใบแจ้งซ่อม
 • ปวช.ขึ้นไป

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารงานในอู่ซ่อม บริการตัวถังและสี
 • ปวส ขึ้นไป (ช่างยนต์)
 • มีทักษะและความชำนาญงานด้านตัวถังและสี

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้จัดการ บริหาร ศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง
 • มีประการณ์ มากกว่า 5 ปี
 • สามารถจัดการและบริหาร

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้จัดการ บริหาร ศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง
 • มีประการณ์ มากกว่า 5 ปี
 • สามารถจัดการและบริหาร

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีใจรักบริการ
 • ขับรถยนต์ได้
 • ปวส. ขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • หากจบช่างยนต์มาจะพิจรณาเป็นพิเศษ
 • ขับรถยนต์ได้
 • ปวส. ขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • line design, Jig Fixture,project launch,prototyp
 • support productivity & quality improvement
 • knowledge Controlplan,PFMEA,Flowchart,SWI

17-Aug-17

 

Applied
 • Good command of spoken and written English
 • Computer literacy and proficient in MS-Office
 • Dynamic and Hard Working

17-Aug-17

 

Applied
 • Logistics
 • Transportation
 • Supply Chain

17-Aug-17

 

Applied
 • Monthly delivery schedule for local/import
 • Follow up with supplier for on time delivery
 • Material physical Receiving At Storage Location

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide excellent service on all documentation
 • Plan, manage & control Documentation Department
 • Achieve objectives relating to Documentation

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age between 25-35 years old
 • At least Bachelor’s Degree in any field
 • Strong negotiation skills and target oriented

17-Aug-17

 

Applied
 • ซ่อมรถบรรทุกสิบล้อ, รถเทรลเลอร์, รถดั้มพ์
 • ปวส. สาขาช่างยนตร์ (ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป)
 • ชาย อายุ 21 - 45 ปี

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Business
 • 5 years experience in Sales
 • Experience or knowledge about handling automotive

17-Aug-17

 

Applied
 • Draft the training plan and arrange theoretical
 • Bachelor degree in Engineering
 • Skills of being instructor for Automation system

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To take the jobs by upper position in market
 • To be main staff who takes responsibility
 • Bachelor's Degree in Industrial Engineer

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Logistics
 • ERP
 • Automotive

17-Aug-17

 

Applied

Design Engineer

Chai Machinery Supply Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • เพศชาย/ หญิง , อายุ 25 – 45 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

17-Aug-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ดูแลสต๊อกสินค้า/เบิกจ่ายสินค้าตามใบสั่ง
 • ตรวจรับ จัดเรียงสินค้าภายในคลัง
 • ประสานงานการจัดส่ง

17-Aug-17

 

Applied
 • Male / Female Age 22 years old up
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Able to work under pressure, good team

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจซ่อม งานบำรุงรักษาเครื่องยนต์
 • ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาระบบเครื่องยนต์
 • ตรวจสอบซ่อมบำรุงระบบเครื่องทั่วไป

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35
 • มีทักษะในการบริการและสื้อสารที่ดี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 2 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีความรู้เรื่องรถยนต์เป็นอย่างดี

17-Aug-17

 

Applied
 • Warehouse operation
 • Process improvement
 • Inventory control

17-Aug-17

 

Applied
 • ช่างซ่อมช่วงล่าง เบรค ครัชต์ ตั้งวาวล์
 • ชาย อายุ 20-35 ปี
 • มีประสบการณ์งานช่างช่วงล่าง ช่างยนต์

17-Aug-17

 

Applied
 • Good command of spoken and written English
 • Computer literacy and proficient in MS-Office
 • Dynamic and Hard Working

17-Aug-17

 

Applied

AUTOMOTIVE SALES MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

จังหวัดอื่นๆ

 • Must have minimum of 2 years’ previous automotive
 • Steady work and performance history
 • Presentation skills

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล