Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 115 jobs
  Ritta Co., Ltd.'s banner
  Ritta Co., Ltd.'s logo
  Ladkrabang
  • มีบัตรประจำตัวผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านพลังาน
  • มีประสบการด้านการอนุรักษ์พลังงาน 1-3ปี
  TEAM Consulting Engineering and Management Co., Ltd.'s banner
  TEAM Consulting Engineering and Management Co., Ltd.'s logo
  Beungkum
  • ปริญญาตรี/โท ด้านวิศวกรรมโยธา
  • ถอดแบบประมาณราคาด้านวิศวกรรม
  • ประสบการณ์การทำงานในสายงานก่อสร้างอาคารสูง >10 ปี
  Sathorn
  • วางแผนการก่อสร้าง จัดสรรงานให้กับทีมงาน
  • ปริญญาตรี สาขาเกี่ยวกับงานวิศกรรมทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านงานควบคุมงานก่อสร้าง
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's banner
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's logo

  Senior Sale Construction/Sale Manager Construction

  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited
  Bangrak
  • ประสบการณ์ขาย 3 ปีขึ้นไปในธุรกิจก่อสร้าง
  • ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานโครงสร้างเหล็ก
  • สถานที่ทำงานใกล้ BTS สุรศักดิ์(ทำงานจันทร์-ศุกร์)
  TRC Construction Public Company Limited's banner
  TRC Construction Public Company Limited's logo
  Southern > OthersTHB 25K - 35K /month
  • Bachelor degree in Civil Engineering
  • At least 3 years experience in civil construction
  • ็Have experience in Civil Work,Motorway Route
  Next
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)