• บริหารจัดการงานผลิตผังโครงการและออกแบบ
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์
 • ออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Space planning, design development.
 • Project coordination and administration.
 • Coordination of suppliers & vendors.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Space planning, design development.
 • Project coordination and administration.
 • Coordination of suppliers & vendors.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality with minimum 4 yrs. experience
 • Excellent command of Auto CAD software
 • Able to develop architectural and interior draftin

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

สถาปนิก

Channakorn Engineering Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • อายุ : 25-40 ปี
 • ป.ตรี สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป ด้านงานออกแบบ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปวส.-ป.ตรี ก่อสร้าง,โยธา,สถาปัตย์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบก่อสร้างได้
 • อาทิเช่น AutoCad,Revit,SketchUp,3D

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Project Engineer
 • High Rise
 • Condominium

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านสถาปนิก อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาโยธา/ก่อสร้าง/สถาปัตย์
 • ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างบ้าน และอาคารพาณิชย์

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Graduated in Interior Design / Architecture
 • Good and extended experience in the furniture
 • Experience in key account development

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2- 5 years experience in museum
 • Key customer relationship management
 • project management skill

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดำเนินการวาง SPEC กับบริษัทสถาปนิก,บริษัทที่ปรึกษา
 • ปริญญาตรี สาขการออกแบบสถาปัตยกรรม,โยธา,การตลาด
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อกับหน่วยงานสถาปนิก

19-Oct-18

 

Applied
 • ถอดแบบ เขียนแบบ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

19-Oct-18

 

Applied
 • ด่วน
 • รับหลายตำแหน่ง
 • รายได้ดี

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • High Commission & Incentive
 • Exp. in selling high-end furniture is preferable
 • Passion in High-end home furnishing

19-Oct-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Degree in Architecture / Interior Design
 • Experience in Sales, High-end Product
 • ็High incentive

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or Master's Degree
 • At least 10 years of experience
 • Good in English and Thai, both written and spoken

19-Oct-18

 

Applied
 • Develop and Manage projects
 • Develop feasibility study and business plans
 • Prepare project development organization, timeline

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คนที่มีความสามารถควบคุมงานก่อสร้างได้ทั้งโครงการ
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้
 • มีความเป็นผู้นำ

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาในด้านสถาปัตยกรรมหลัก
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

19-Oct-18

 

Applied
 • จบการศึกษาในด้านสถาปัตยกรรมหลัก
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ออกแบบ เคลียร์แบบได้

19-Oct-18

 

Applied

Senior Site Architect

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's degree in Architecture
 • At least 15 years of professional experience
 • Computer skills should include Revit

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Full time, Permanent
 • Life insurance
 • Mon-Fri, 9.00 - 18.00 or 10.00 - 19.00 (flexi)

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5-7 yrs in Construction Management, building etc.
 • Exp. in retails shop interior construction project
 • Co with construction worker and subcontractors

19-Oct-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรีในสาขา สถาปัตยกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto-CAD / Sketch-Up

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ใช้งานโปรแกรมออกแบบได้ดี มีประสบการณ์

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องแบบก่อสร้างและประมาณราคาได้

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ออกปฏิบัติงานในภาคสนามร่วมกับผู้แทนขายในบางโอกาส

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ออกปฏิบัติงานในภาคสนามร่วมกับผู้แทนขายในบางโอกาส

19-Oct-18

 

Applied
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายประตูเหล็กม้วนประตูเหล็กทนไฟ
 • สวัสดิการ:กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือฯ

19-Oct-18

 

Applied
 • BIM Experience;
 • Autodesk Building Design, Revit, Dynamo
 • Lead position on BIM project as Manager position

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Architecture,
 • Minimum 5 years working experience in Lighting
 • Good company skills (Photoshop, autoCAD)

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโยธา
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

18-Oct-18

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • ถ้าเคยทำงานโมเดลมาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้ Auto CAD ได้
 • ปวช ปวศ ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

18-Oct-18

 

Applied
 • เขียนเเบบ3D เเบบก่อสร้าง ถอดเเบบประมาณราคา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ภ-สถ

18-Oct-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีความรู้ด้าน Feasibility ,การวิเคราะห์ข้อมูล
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

18-Oct-18

 

Applied

Senior Project Manager - Food business

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in Mechanical and Electrical
 • Experience in Restaurant Design or Food factory
 • Food Business

18-Oct-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาออกเเบบภายใน ,มัณฑณศิลป์
 • มีประสบการณ์ด้านออกเเบบภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้าเคยออกเเบบโครงการบ้าน/คอนโดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant Manager - Site

D&W (Asia) Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Engineering
 • Installation
 • Site Manager

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Interior designer ออกแบบตกแต่งภายใน
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการออกแบบ ตกแต่งภายใน คุมงานก่อสร้าง

18-Oct-18

 

Applied
 • Experiences in construction business
 • Experiences in Sale
 • Develop and grow the business segment

18-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • Oversee and manage Accounting Team
 • Good in English and Interpersonal skills

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 10 years work experience in Architect
 • Bachelor’s degree in Architecture
 • Strong management skills

18-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด สถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD, Sketch up ได้

18-Oct-18

 

Applied
 • Marketing
 • Construction Material Soulution
 • คิดกลยุทธ์และแคมเปญการตลาด

18-Oct-18

 

Applied
 • ออกแบบ และเขียนแบบงานตกแต่งภายใน
 • มีประสบการณ์โครงการบ้าน หรือคอนโด 2-5 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป

18-Oct-18

 

Applied
 • รับแผนงานและศึกษารายละเอียดแบบงานเฟอร์นิเจอร์
 • วุฒิการศึกษา ปวส. / ปวช. สาขาสถาปัตย์ / ก่อสร้าง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

18-Oct-18

 

Applied
 • 3 or more years of work experience in design
 • Skill of AutoCad and 2D & 3D MicroStation
 • High Vocational Associate or Higher

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Construction Management
 • 5 years of experience on construction projects
 • Practical knowledge related to interior detailed

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree/Diploma in architectural
 • 3-5 years’ experience in design
 • Ability to work on tight deadlines.

17-Oct-18

 

Applied