โฟร์แมนก่อสร้าง

KANIN CIVIL LTD., PART.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • เพศชาย
 • อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 24 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม
 • หากมีความรู้ด้านตกแต่งภายใน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Architect / สถาปนิก จ.ร้อยเอ็ด

Modern Tage House & Design Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีระเบียบวินัย เข้าใจถึงการบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีระเบียบวินัย เข้าใจถึงการบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Architecture

Modern Tage House & Design Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-สถาปัตยกรรมหลัก
 • มีใบประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม
 • ใช้โปรแกรม Sketchup และ Autocad ได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม
 • ใช้โปรแกรม Sketchup และ Autocad ได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม
 • ใช้โปรแกรม Sketchup และ Autocad ได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม
 • ใช้โปรแกรม Sketchup และ Autocad ได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรร มีความละเอียดรอบคอบ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบงานสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
 • ควบคุมการก่อสร้าง ส่วนของงานสถาปัตยกรรม
 • ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบงานสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
 • ควบคุมการก่อสร้าง ส่วนของงานสถาปัตยกรรม
 • ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Architecture/สถาปนิก จ.ชัยภูมิ

Modern Tage House & Design Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ
 • ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
 • สามารถ ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Draft Man

Modern Tage House & Design Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ใช้โปรแกรม Autocad ได้ดี
 • การสื่อสารดี
 • มีความมานะ อดทน ขยันทำงาน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Engineer

Modern Tage House & Design Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

โฟร์แมน

บจก.วารากัส

กรุงเทพมหานคร

 • โฟร์แมนประจำหน่วยงานก่อสร้าง
 • ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
 • ควบคุมคนงาน และคุณภาพ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิศวกร
 • ประมาณราคา
 • QS Engineer

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 24 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน

Applied
 • Bachelor in Architecture is preferred
 • At least 3 years of experience; project management
 • Creative thinking, problem solving, English skills

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bechelor Degree
 • Salary : 15k - 25k (exclude comm. & incentive)
 • Good in English conversation & writing

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศกรรม (กว.ระดับสามัญ)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. / ปวช. สาขาก่อสร้าง/ สถาปัตย์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในงานก่อสร้าง
 • จัดทำแผนการดำเนินงานตรวจสอบการก่อสร้าง

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี ขึ้นไป
 • ใช้ AutoCad ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานเขียนแบบมาก่อน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Design and project coordination support
 • Establishes & maintains key vendor relationship
 • Create & archive benchmark product database

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

CAD Operator

B.F.M. Co., Ltd.

ห้วยขวาง

 • Male/Female, Thai nationality
 • degree in Computer Technology,Architecture
 • Continuing education courses on new CAD

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Have knowledge in architecture
 • Customer Relation Management
 • Excellent communication and negotiation skills

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • High Commission & Incentive
 • Exp. in selling high-end furniture is preferrable
 • Passion in High-end home furnishing

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Architect, design, property management
 • Project Development, construction, shopping mall
 • Real Estate, developer, business development

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. / ปวช. สาขาก่อสร้าง/ สถาปัตย์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในงานก่อสร้าง
 • จัดทำแผนการดำเนินงานตรวจสอบการก่อสร้าง

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 3 mths., COLA, Housing, Meal, Med Ins., etc.
 • A famous construction company
 • Exp. as a civil engineer over 7 yrs.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.หรือปริญญาตรี จบใหม่หรือมีประสบการณ์ 1-3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้
 • เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (Draftsman)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Science or Engineer
 • Design Technical/Integration Architecture
 • In-depth understanding of SOA/EAI/ESB concepts

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years in Process Architect position
 • Experience on multiple hardware and software
 • Enhance and transform business processes

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command of spoken and written in English
 • Good knowledge of the export process and document
 • Negotiation & communication skills

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Interior Inspector

Cornerstone Management Co., Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • Bachelor or Diploma degree in Interior
 • 5 years experience as a site engineer
 • Overseeing quality control

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Diploma Degree in Architect
 • 5 years experience as a Site Engineer
 • Checking plans, drawings and quantities

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Draftsman

ZHUTAI GROUP CO., LTD.

ลำลูกกา

 • เขียนแบบโครงสร้าง โรงงาน โกดัง
 • ปวส. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปีขึ้นไป

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Architect Coordinator (40,000 -60,000)

--

กรุงเทพมหานคร

 • Knowledge of the real estate
 • Proofreading and editing final translated versions
 • Knowledge of the real estate and Architect

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • M&E
 • Design Drawings
 • Project Management

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาออกแบบตกแต่งภายใน
 • มีประสบการณ์การออกแบบตกแต่งภายใน
 • สามารถใช้โปรแกรม 3D Max, AutoCAD, Photoshop

20-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม
 • ทำงานจันทร์ - ศุกร์
 • สามารถใช้โปรแกรม 3D Max, AutoCAD, Photoshop

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-35
 • การศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขา โยธา
 • ก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่มีความสนใจในงานก่อสร้าง

20-Sep-17

 

Applied
 • ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง ถอดปริมาณงาน
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Sep-17

 

Applied
 • เขียนแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • เขียนแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง

20-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
 • มัณฑนศิลป์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์

20-Sep-17

 

Applied
 • Project Engineer
 • Engineer
 • วิศวกรโครงการ

20-Sep-17

 

Applied
 • ชาย วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงานทั้งงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์
 • สามารถถอดแบบ,ประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง-ทำ B.O.Q ได้

20-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาสาขาวิศวกรรมโยธาและมีใบอนุญาวิศวกร
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรรม ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ด้านซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบและการแสดงภาพ

20-Sep-17

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรีสาขาโยธา
 • สามารถอ่านแบบ วิเคราะห์แบบ และถอดแบบได้
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบ

20-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล