• โบนัสประจำปี
 • เสื้อพนักงาน
 • ประกันสังคม

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์ และจัดทำแผนการตลาด
 • ประสบการณ์ในการทำงาน ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • ประสบการณ์ด้านสินค้าอุตสาหกรรม

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี งานด้านการควบคุม
 • ควบคุมการประสานงานและเตรียมข้อมูล

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Space planning, design development.
 • Project coordination and administration.
 • Coordination of suppliers & vendors.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • เพศ : ชาย
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • ป.ตรี โยธา (มีใบ กว.ทางบริษัทจะมีเบี้ยเลี้ยงพิเศษ)
 • สามารถขับรถยนต์ได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อยู่ใกล้ BTS ช่องนนทรี / MRT สีลม
 • มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ/ชีวิต
 • Performance Bonus

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project Engineer
 • High Rise
 • Condominium

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • degree in Engineering (Civil Engineering)
 • Have Professional Civil Engineer License
 • Working experience in Construction

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาโยธา/ก่อสร้าง/สถาปัตย์
 • ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างบ้าน และอาคารพาณิชย์

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างบ้าน
 • เพศ ชาย/หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Graduate Engineer in Mechanical / Civil.
 • minimum of 6 years of relevant experience
 • Good Communication in English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 15-20 years of working experience
 • pre and post contract in cost consultancy environm
 • Fluent in English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนและบริหารต้นทุนงานก่อสร้าง งานสะพาน/ถนน
 • มีสภาวะการเป็นผู้นำสูง และมีประสบการณ์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับ
 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • มีประสบการณ์ด้านการคุมคนงานก่อสร้างหรือผู้รับเหมา

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้าง, อสังหาริมทรัพย์
 • การศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท (วศ.บ) โยธา,มีใบ ก.ว.
 • อัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิและประสบการณ์

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Building / Quantity Surveying.
 • 15-20 years of relevant working experience
 • Recognized QS Certification such as AIQS, RICS etc

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช. , ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯและปริมณฑลได้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี
 • มีความรู้ด้าน QA/QS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนบริหารและควบคุมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีความรู้ความชำนาญในการจัดทำแผนงาน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขยัน ซ์่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ
 • เขียนช๊อปได้ ประจำไซด์นครปฐม ตัวเมือง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2- 5 years experience in museum
 • Key customer relationship management
 • project management skill

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong planning, negotiation and problem solving
 • Male, Age 30 - 50 years
 • Minimum 3 years strong experiences in construction

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาร้านค้า,เจ้าของโครงการ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์การขายอย่างน้อย 1- 2 ปี ในสายงาน

19-Oct-18

 

Applied
 • Solid procurement experience with real estate
 • Strong in managing procurement team
 • real estate and construction business

19-Oct-18

 

Applied
 • Minimum of 5 years’ experience.
 • Civil Engineer with a level 1 or 2 license.
 • Able to work 6 days / week.

19-Oct-18

 

Applied

Engineering Manager

Narai Property Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล,ไฟฟ้า,อิเล็คฯ
 • มีความรู้ในระบบวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร
 • มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการบริหารจัดการ

19-Oct-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ถอดแบบปริมาณงาน และจัดทำ BOQ List ควบคุมงาน
 • สามารถทำงานได้ 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์-เสาร์)

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ECO-LUXURY condominiums
 • Architecture, Engineering
 • Property Development

19-Oct-18

 

Applied
 • ปริญญาโท: Survey Engineering
 • ออกแบบโครงสร้าง ะปรับปรุงฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศ
 • สนับสนุนข้อมูล, วิเคราะห์, จัดทำแผนที่, สำรวจพิกัด

19-Oct-18

 

Applied

Civil Engineer Supervisor

ABB Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in Civil Engineering
 • Ability to communicate fluently in English and Tha
 • Proficiency in MS Word, Excel and Power Point

19-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor Degree of Civil Engineer, or related
 • Good command of English is advantage
 • Ability to use STAAD Pro

19-Oct-18

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Multi-discipline directing with EPC
 • 7-10 year experienced in Project Control.
 • Bachelor’s degree in Engineering

19-Oct-18

 

Applied
 • Site engineer
 • Minimum 3 years experience in Civil
 • Knowledge of AutoCAD

19-Oct-18

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Civil Engineer / วิศวกรโยธา

FULL HOUSE STORE CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เขียนแบบงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา
 • ประสบการณ์ด้านงานโยธาและงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี

19-Oct-18

 

Applied

Civil Engineer/ วิศวกรก่อสร้าง

FULL HOUSE STORE CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • มีใบประกอบวิชาชีพ (ใบ กว.)
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • มีประสบการณ์ด้านงานโยธาและงานก่อสร้าง 2 ปี

19-Oct-18

 

Applied
 • 15 years in Real Estate and facility Management
 • Lead complex team of Plant and Building
 • Good in English

19-Oct-18

 

Applied

Project Quantity Surveyor

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s Degree or higher in Civil Engineering
 • At least 5 years of experience as QS Engineer
 • Obtained a Civil Engineering licence

19-Oct-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • ค่าล่วงเวลา

19-Oct-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • ค่าล่วงเวลา

19-Oct-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • ค่าล่วงเวลา

19-Oct-18

 

Applied
 • Engineering
 • Maintenance
 • วิศวกรไฟฟ้า

19-Oct-18

 

Applied
 • จบการศึกษาในด้านสถาปัตยกรรมหลัก
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

19-Oct-18

 

Applied
 • Leading US Engineering Consultancy MNC
 • Career Progression and Opportunity
 • Proven Track Records in Construction Services

19-Oct-18

 

Applied
 • Rigger,Construction Rigger,Oil and Gas
 • Experience for platform,yard
 • Lifting gear, module

19-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor degree of Engineering or Higher in Civil
 • Possess Engineer License: Por Yor or Higher
 • Min 20 years’ working experience in construction

19-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in civil engineer
 • Knowledgeable in ISO 9001
 • Computer literate

19-Oct-18

 

Applied