• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือจบระดับปริญญาโททุกสาขา
 • มีบุคลิกภาพที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

22-Feb-20

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์การเป็นโค้ชหรือเคยเป็นนักฟุตบอลอาชีพ
 • Recruit Thai and foreigner รับคนไทยและต่างชาติ
 • สามารถควบคุม สื่อสารและถ่ายทอดความรู้กับเด็กได้ดี

22-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female / 22-40 year / Thai nationality
 • Bachelor or Master Degree
 • Salary 30,000 THB + other benefits / Work@Chitlom

21-Feb-20

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการพยาบาล
 • TOEIC มากกว่า 450 คะแนน
 • มีประสบการณ์การสอนโดยใช้ Simulator ไม่ต่ำว่า 2 ปี

21-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี การพยาบาล
 • TOEIC มากกว่า 400 คะแนน
 • เคยทำการสอน/ประเมินผลการสอนทางคลินิคอย่างน้อย 2

21-Feb-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor degree or above
 • Age 22-35
 • Love and have good attitude about teaching

20-Feb-20

 

Applied
 • Good English environment
 • Monthly target-based bonus (Full-time)
 • Training and career development

20-Feb-20

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Able to translate from KOREAN into Thai
 • Gaming Translation
 • 1 year experience

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Teaching Experience preferred
 • Flexible to work on the weekends & school holidays
 • Familiar with TOEFL IELTS syllabus

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Teaching Experience preferred
 • Flexible to work on the weekends & school holidays
 • Familiar with GED syllabus

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Teaching Experience preferred
 • Flexible to work on the weekends & school holidays
 • Familiar with Korean Lanugage class syllabus

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาเอก
 • วิชาเอกบริหารการศึกษา
 • สื่อสารและเขียนภาษาจีนและไทยได้ดีมาก

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good English and Maths skills
 • Bachelor's degree ,Service Mind, Motivate Children
 • Maths Teacher Kindergarten 1to Primary 6

19-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent spoken English (Native speaker)
 • Understanding of Team Unify and Meet Manager
 • 3 years’ experience in swimming teaching

19-Feb-20

 

Applied
 • Student Counsellor (Studying Overseas UK, NZ, AU)
 • Global Company with Good Benefits
 • Work in Chiang Mai

19-Feb-20

THB25k - 45k /เดือน

Applied
 • 2 years of full-time teaching experience
 • Completion of the Cambridge CELTA or equivalent
 • Teaching at either primary or secondary level

19-Feb-20

 

Applied
 • To assist the implementation of Individual pupil
 • Experience working with children with specific
 • Good command in English Language

18-Feb-20

 

Applied
 • Good English environment
 • Monthly target-based bonus (Full-time)
 • Training and career development

18-Feb-20

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • English speaking job with energetic activities
 • Not a desk job
 • Work with kids

18-Feb-20

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
 • สามารถสื่อสารและพูดภาษาอังกฤษ
 • สามารถทำงานวันเสาร์และอาทิตย์ได้

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Chinese and Thai Language, ภาษาจีน
 • Administer, Coordinator
 • Work day: Mon-Sat

17-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • English teacher, Competitive salary, bonus
 • Exciting opportunities, teaching, creative
 • Work in Salaya, flexible, full time position

17-Feb-20

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • English teacher, Competitive salary, bonus
 • Exciting opportunities, teaching, creative
 • Work in Salaya, flexible, full time position

17-Feb-20

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Join customer service team of e-commerce business
 • Manage training and development and implementation
 • Train and coach contact center team members

17-Feb-20

 

Applied
 • Thai nationality,Not over 32 years old
 • At least Bachelor’s Degree of any related field
 • Excellent in English usage skills

15-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationals only, Not over 35 years old
 • Bachelor's Degree in any field
 • Love kids & good in English usage skills.

15-Feb-20

THB320 - 724 /ชั่วโมง

Applied
 • Tutor Part time
 • การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ทั้งในและต่างประเทศ
 • มีใจรักในการสอน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

14-Feb-20

มากกว่า THB410 /ชั่วโมง

Applied
 • A high level of English language skills
 • An education or interest in Mathematics
 • Be able to engage with and motivate students

13-Feb-20

 

Applied
 • Teaching Assistant
 • Work with groups or individuals student
 • Competitive salary and benefit

13-Feb-20

 

Applied
 • Plan, prepare and deliver learning activities
 • Work with groups or individuals student
 • Competitive salary and benefit

13-Feb-20

 

Applied
 • English native speaker
 • Able to plan and conduct the playgroups creatively
 • Proactive and positive thinking

13-Feb-20

 

Applied
 • Learning and development, Leardership development
 • Knowledge leadership, facilitate in house training
 • Leardingship learning program

13-Feb-20

 

Applied
 • A Bachelor degree in Mathematics or other related
 • Have experience working in this/similar position
 • Preferably in an international school environment

11-Feb-20

 

Applied
 • Learning Management system of company
 • Visualize and develop instructional graphics
 • Design courses structure for online learning

11-Feb-20

 

Applied
 • Ph.D. in business administration or related area
 • Ability to publish in high-quality journals
 • Excellent teaching qualities

10-Feb-20

 

Applied