• มีสัญชาติไทย (สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้)
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
 • สามารถสอนได้ครบปีการศึกษา

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • PGCE/QTS
 • Child development
 • 5 years experiences in education field

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai, Native or Non-Native English speaker
 • Classroom management skills and team player
 • Preference gives to those with teaching experience

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Training
 • technology education
 • computer , digital

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม Holistic Education
 • มีฉันทะต่อการเป็นครู ผู้นำการเรียนรู้
 • ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • TEFL or related EFL teaching qualifications
 • Bachelors degree in related field
 • Flexible, creative and compassionate teacher

31-Mar-20

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • A flexible, creative and compassionate teacher
 • School is located on a green eco friendly campus
 • Degree in Early Childhood Education/ related field

31-Mar-20

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree in education or related field
 • Excellent command of English
 • Experience in teaching or tutoring

31-Mar-20

 

Applied
 • Planning and preparing schemes of work and lessons
 • Teaching the students including assessed test
 • Promoting and safeguarding the welfare of children

31-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เครือข่ายผู้นำเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
 • ผู้สมัครจบการศึกษาจากคณะหรือสาขาใดก็ได้
 • สามารถเข้าร่วมในโครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี

31-Mar-20

 

Applied
 • Teaching job with ongoing training and development
 • A multi-national workplace filled with talent
 • Flexible work schedule

31-Mar-20

THB250 - 409 /ชั่วโมง

Applied
 • มีฉันทะต่อการเป็นครู ผู้นำการเรียนรู้
 • รู้เท่าทันกระแสสังคม
 • คิดวิเคราะห์เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ

31-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female / 22-40 year / Thai nationality
 • Bachelor or Master Degree
 • Salary 30,000 THB + other benefits / Work@Chitlom

31-Mar-20

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • มีความรับผิชอบ มีความกระตือรือร้นและมี
 • ประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

31-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาเมคคาทรอนิกส์
 • มีสวัสดิการโบนัสประจำปี
 • มีสวัสดิการค่าครองชีพ 2,000/เดือน

31-Mar-20

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี /ปริญญาโท สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 • มีสวัสดิการโบนัสประจำปี
 • เงินเดือน 17,000 ขึ้นไป

31-Mar-20

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Promote the progress and well being of student
 • Actively supporting and taking part in the School
 • Having Thai Teaching license would be preferred

30-Mar-20

 

Applied
 • Courage, passion & inspiration, critical thinker
 • Fluent English speaker, Experience with teenagers
 • Project-based teaching approach, ESL or EFL skills

30-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ability to motivate students and work with them
 • ICT efficient
 • Friendly and able to fit into a team

30-Mar-20

 

Applied
 • Be professional in approach and set good example
 • High regard to creating a high quality learning
 • Have a good understanding of how children learn

27-Mar-20

 

Applied
 • Youthful outlook, enthusiastic
 • Minimum of one year's experience of teaching
 • Open minded and culturally aware

27-Mar-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • รักในอาชีพครู มีความรับผิชอบ มีความกระตือรือร้น
 • มีประสบการณ์าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรม
 • รักในอาชีพครู มีความรับผิชอบ มีความกระตือรือร้น
 • และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานผ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A Bachelor degree in Mathematics or other related
 • Have experience working in this/similar position
 • Preferably in an international school environment

27-Mar-20

 

Applied
 • Professional Management License
 • At least five (5) years management experience
 • Strong communication and time management skills

27-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years experience in school administrative
 • Holds a Thai Teaching License
 • Thai Nationality & Excellent English and Thai

26-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors' degree in Library Science
 • A minimum of 2-3 years experience
 • Fluent in written and spoken English

26-Mar-20

 

Applied
 • work in Chonburi
 • Thai nationality only
 • Teaching Qualification

26-Mar-20

 

Applied
 • Salary: 80-120K
 • Location: Talingchan, Bangkok
 • 3 years experience in educational field

23-Mar-20

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Japanese language teaching experience
 • Japanese language proficiency at native level
 • Qualified to work with/teach students

23-Mar-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สู้งาน
 • รักงานบริการ พร้อมเรียนรู้

20-Mar-20

 

Applied
 • Work/Life Balance and positive environment.
 • Good Compensation & Benefits.
 • Open opportunities to grow in career path.

18-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s in any relevant field
 • Excellent spoken and written English
 • Detail-oriented and hard working

18-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied