ระบุคำที่ต้องการค้นหา
กำลังโหลด
กำลังโหลด
เรามี 51 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
เรามี 51 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
1-30 จาก 51 ตำแหน่งงาน
 • Designs and develops learning experience solutions
 • สวัสดิการ: ประกันชีวิต,ประกันสุขภาพ,โบนัสประจำปี
 • งานประจำ
บาท20k - 35k /เดือน
 • รักเด็ก
 • รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้
 • Thai teaching license preferred
 • Bachelor degree in Education major of Thai or oth
 • Good command of English both Written and spoken
College of Management Mahidol University's Bænnexr̒ k̄hxng
 • ปริญญาโท
 • สื่อสารภาษาอังฤษได้
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
บาท16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)
 • Male/Female with Thai nationality
 • Bachelor’s Degree in Education or related field
 • Good command of written and spoken English
 • สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารโครงการตั้งแต่การพัฒนา วิเคราะห์ วางแผน
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมั
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารแผนงานโครงการประมาณ3-5 ปี
 • บริหารแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ถัด ไป
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)