ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-23 จาก 23 ตำแหน่งงาน
  Y.M.F. International Thai Co., Ltd.'s banner
  Y.M.F. International Thai Co., Ltd.'s logo
  ปากเกร็ด
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์อุตสาหกรรมเสื้อผ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  V.K GARMENT CO., LTD.'s banner
  V.K GARMENT CO., LTD.'s logo
  ธนบุรี
  • 5 years in Management from Fashion Industry,
  • Experience in Factory Manager
  • Strong background in Lean Management
  Michael Page's banner
  Michael Page's logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • Opportunity to join a global company
  • Attractive salary and benefits
  • Strong in strategic sourcing
  Y.M.F. International (Thai) Co., Ltd./บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด's banner
  Y.M.F. International (Thai) Co., Ltd./บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด's logo

  Chief Research & Development (Garment)/หัวหน้าส่วนงานวิจัยและพัฒนา (เสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี)

  Y.M.F. International (Thai) Co., Ltd./บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด
  ปากเกร็ด
  • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสตรี
  • มีประสบการณ์ด้านการบังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 3 ปี
  Criterion Asia Recruitment (Thailand) Co. Ltd.'s banner
  Criterion Asia Recruitment (Thailand) Co. Ltd.'s logo

  Facilities & HSE Director - Salary Up to 400K - (Expats & Thai)

  Criterion Asia Recruitment (Thailand) Co. Ltd.
  กรุงเทพมหานครมากกว่า THB 160K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • FM , Facility Management, Outskirts of Bangkok
  • Large-Scale Manufacturing Environment exp in FM
  • Fluent in English, Salary up to 400K
  Michael Page's banner
  Michael Page's logo
  กรุงเทพมหานครมากกว่า THB 160K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • Leading consumer brand
  • Industry 4.0 driven business
  • Agile, creative, fast-to-market
  Onsmooth Thai Co., Ltd.'s logo
  เชียงใหม่
  • มีความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
  • สามารถแก้ปัญหาได้ตามสถานการณ์
  • มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่ของตัวเอง
  HbI Manufacturing (Thailand) Ltd.'s banner
  HbI Manufacturing (Thailand) Ltd.'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • Experienced in garment business will be advantage.
  • Have good English communication skills.
  • Have good problem solving skill.
  Michael Page's banner
  Michael Page's logo
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • Leading OEM Manufacturing
  • Excellent Quality Management experience
  • Well-versed in Packaging Quality Management
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-นครปฐม
  • Bachelor’s degree
  • 3-5 years experience of QA/QC related to textile
  • Good command of English
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)