• เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความรู้เรื่องเครื่องจักร การบริหารจัดการ
 • มีประสบการณ์ ทำงานเป็นทีม มีความเป็นผู้นำ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree in Science/Engineering
 • Experience in production line control
 • Work in Rangsit Pathumthani

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • สามารถขับรถโฟล์คลิฟได้
 • มีประสบการณ์ในสายการผลิต

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • 5 years’ experience in Production and Material
 • Knowledge in SAP will be advantaged

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผ่านการบริหารงานโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผ่านการบริหารงานโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การศึกษาขั้นต่ำ ม.6/สายวิทย์, ปวช. , ปวส.
 • ตาไม่บอดสี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 13k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การศึกษาขั้นต่ำ ม.6/สายวิทย์, ปวช. , ปวส.
 • ตาไม่บอดสี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 13k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การศึกษาขั้นต่ำ ม.6/สายวิทย์, ปวช. , ปวส.
 • ตาไม่บอดสี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 13k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผ่านการบริหารงานโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Prefer diploma bachelor degree in Mechanical
 • 3-5 years of relevant experience in Plastic Mold
 • Take care all new project

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Production Manager
 • Plastics Injection
 • Mechanical

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Injection process
 • manpower control
 • injection molding

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความเป็นผู้นำและมีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความเข้าใจระบบ GMP HACCP
 • สนใจทำงานอุตสาหกรรมอาหาร

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master of Industrial Engineering
 • 5 years’ experience in Industrial/Process
 • Knowledge Six Sigma and Lean System

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Program Coordinator
 • Automotive part
 • Working day 5 day

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Process Engineer
 • Production Engineer
 • Production Engineering

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 7+ years in Chemical manufacturing
 • Bachelor or Above of Chemistry & Chemical Engineer
 • Knowledge of ISO 9001, ISO 14001, TIS

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Prepare operator (Manpower)
 • Machine preparation
 • Support and Supervise team

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Managing manufacturing plant
 • Production and Planning
 • Plant operation

16 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • operator
 • พนักงานผลิต
 • พนักงานเดินเครื่อง

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum of Master’s Degree, MBA or Ph.D. graduate
 • A few years working experience is a plus
 • Strong interest to grow career in manufacturing

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in any related field
 • Work experience in manufacturing in Japanese food
 • Good command of English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมไฟฟ้า
 • บริหารจัดการการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรกิจโรงสีข้าวอย่างน้อย 10ปี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานโรงงานฯ มาก่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • จบ ปวส. สาขาช่างกล, ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานโรงงานฯ มาก่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • จบ ปวส. สาขาช่างกล, ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานโรงงานฯ มาก่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • จบ ปวส. สาขาช่างกล, ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Senior Quality Manager - Global MNC
 • Leading packaging manufacturer
 • Dynamic working environment

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์งานโรงงานฯ มาก่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • จบ ปวส. สาขาช่างกล, ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • QA,Control and IATF16949, VDA
 • Control APQP Process,FMEA,Control plan, SPC, MSA
 • Customer Activities

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • New fresh graduated are welcomed
 • Product Development end to end process
 • Good in English communication

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Global Leader in Consumer Products Manufacturing
 • Experience in Plastic Manufacturing
 • Good Leadership Skills and Hands-On

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • production, production supervisor
 • amata, chonburi,english
 • paint, chemical, coating, powder coating

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ Product Management 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Surgical product
 • มีภาวะผู้นำ และทัศนคติที่ดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ Product Management 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Endo Surgery products
 • ภาวะผู้นำ และทัศนคติที่ดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ Product Management 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Advance Surgery products
 • มีพาหนะส่วนตัว

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales, Marketing, Assistant and Manager, Rubber
 • Manufacturing in rubber, 5-7 years Experiences,
 • 30 years above, Bachelor in Sales&Marketing

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • Have working exp in Manufacture at production line
 • Good command of English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge of Project Management tool & techniques
 • Good in English communication skills
 • Be positive, energetic, attention to detail

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Management Trainee
 • Fresh Graduated
 • Excellent command in Thai,English and Chinese

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Japanese, Interpreter, Secretary, Saraburi based
 • Liberal art in Japanese, N2, N3, JLPT, Engineering
 • Administrative, Female, Age 24+

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ครัวเบเกอรี่อย่างน้อย 3 ปี
 • เงินเดือนเริ่มต้น 30,000 บาท
 • โบนัส

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

SBU Leader (Polyform / Thermal Pad)

ALPHA INTERPLUS PLACEMENT CO., LTD.

เมืองสมุทรปราการ

 • SBU Leader
 • SBU Polyform Leader
 • SBU Thermal Pad Leader

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Has exp. in QA/AC planning in factory 2 yrs.
 • Having knowledge in Tools(CNC, CMM)
 • Able to do drawing

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • IE/SARABURI/ABLE TO COMMUNICATE IN ENGLISH
 • TEAM WORK/GOOD ATTITUDE
 • WESTERN CULTURE

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • International Company
 • Project Manager
 • experience in chemical or related field

25-Mar-19

 

Applied

HRD Supervisor (Training & Hiring)

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • HRD Training
 • HRD recruitment
 • Training Hiring

25-Mar-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมศาสตร์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานในการติดต่อประสานงาน
 • มีความรู้ทางด้านกระบวนการผลิต

25-Mar-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied