• สามารถใช้โปรแกรม Express ได้
 • มีความละเอียดรอบคอบในเนื้องาน
 • มีความคิดสร้างสรรค์

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ถึง 45 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานทางด้านงานกระจก

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานทางด้านงานกระจก

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ควบคุมการขนส่งสินค้า ให้มีความถูกต้องและมีคุณภาพ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานทางด้านงานกระจก

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ไม่เสพสารเสพติดให้โทษทุกชนิด
 • ไม่แพ้ฝุ่นแป้งมันสำปะหลัง
 • ปฏิบัติงานที่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Metallurgy, Material Science, or Tool&Die Degree
 • 8 years in Production from Metal/Steel Coating
 • Good command in English

24-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business or Engineering field
 • Minimum 3 years of experience
 • Automotive experience in matrix environment

24-Feb-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • At leat 5 years’ experience
 • Able to travel aboard

24-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Leading European FMCG manufacturer
 • Fast paced organisation
 • Excellent growth opportunities

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maintenance Manager
 • aluminum die casting
 • CNC Automation Machine

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • High Vocational Certification or above
 • Hand on experience in FMCGs manufacturing
 • Eliminate Waste and Loss according

23-Feb-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • สามารถอ่านออก/เขียนได้
 • . สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Feb-18

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับลูกค้า
 • ออกแบบ ปรับปรุง รูปแบบบรรจุภัณฑ์
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years in manufacturing , 4 years up in Assist
 • Can work under pressure
 • Computer skill and presentation skill

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Machanical Engineer
 • Having 10 years of experience in Manufacturing
 • Good command of English

23-Feb-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานโรงงาน สายการผลิต 10 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการวางระบบงานผลิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

23-Feb-18

 

Applied
 • สามารถเย็บจักรอุตสาหกรรมได้ดี
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เย็บเสื้อผ้าตามออเดอร์ลูกค้า

23-Feb-18

 

Applied
 • Diploma or Bachelor’s Degree in Chemist.
 • Minimum 3-5 years experiences in QC.
 • Good communication skill in English.

23-Feb-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • ฝ่ายผลิต (ประจำเครื่องฉีดพลาสติก)
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

23-Feb-18

 

Applied
 • High Vocation in Civil Technical.
 • Manage and control plant’s machine available
 • Investigation and root cause analysis skill

23-Feb-18

 

Applied
 • High Vocation in Civil Technical.
 • 10 years successful experience in construction
 • Handle and control concrete batching machine.

23-Feb-18

 

Applied
 • Responsible for supervising of pressing process
 • At least 3~5 years of experience in pressing
 • Able to commute by themselves

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Chemical Engineering Bachelor's Degree.
 • A technical background in chemical, painting.
 • Knowledge of Six Sigma, ERP or MRP systems.

23-Feb-18

 

Applied
 • Experience more than 5 years work at Automotive
 • Good command in English
 • FMEA,ControlPlan,SPC,MSA,Initial control,ITAF16949

23-Feb-18

THB45k - 55k /เดือน

Applied

Production Engineer

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • Production control
 • Knowledge TS 16949/ ISO14001/OHSAS18000
 • Fast learner and able work well under pressure

23-Feb-18

 

Applied
 • Male age over 28 years old,Diploma in any field
 • 2 years experience in supervisor level
 • Have leadership skill,able to work in shift

23-Feb-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3- ม.6
 • มีประสบการณ์ในการทำงานลามิเนท
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน

23-Feb-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Business Administration
 • Like using the latest gadgets will be an advantage
 • Good command of both spoken and written English

23-Feb-18

 

Applied
 • การศึกษา ป.ตรี วิศวกรรมหรือ วิศวกรรมโยธา
 • ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

23-Feb-18

 

Applied
 • Manage overall the production process (seasoning)
 • Bachelor degree or Master degree of Food science
 • At least 7 year experience in Food Factory

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male , Age 23-26 Years old above
 • Bachelor's Degree in Mechatronics, Mechanical
 • 1-3 year of working experience in the related fiel

23-Feb-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวส-ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านวางแผนการผลิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Feb-18

 

Applied
 • ดูแลควบคุมการผลิต เครื่องดื่ม HIPRO
 • มีทักษะความรู้เรื่องการผลิตอาหาร
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป้นพิเศษ

23-Feb-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ทางด้านสาขาวิชาไฟฟ้า/เครื่องกล
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประการณ์ทำงาน Changeover PM อย่างน้อย 2 ปี

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตสินค้า และบรรจุภัณฑ์
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ม.3, ม.6 หรือ ปวช.
 • ประสบการณ์ : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

23-Feb-18

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ ขยันอดทน
 • มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงาน
 • ทำงานในส่วนงานการผลิตกระดาษลูกฝูก แผ่นกระดาษลูกฝูก

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบ และสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ
 • วุฒิการศึกษา ปวช หรือ ปวส
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Food Science or related field.
 • Strong knowledge in HACCP, GMP and ISO
 • 3 ~ 5 years’ Managerial experience in Food Process

23-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาอย่างน้อยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่ตาบอดสี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

23-Feb-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด อารักขาพืช
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความใส่ใจในการทำงาน เคารพผู้อาวุโสกว่า

22-Feb-18

 

Applied
 • Assure the ongoing production of safe product
 • Improve and increase production efficiency
 • Establish day to day area performance standards

22-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Engineering
 • Good knowledge of ISO/ISO 9001:2008,ISO 14001
 • Analyze and control production cost

22-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or higher in Engineering
 • Oversee production schedules
 • 1-3 years experience in manufacturing environment

22-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีความขยัน อดทน

22-Feb-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in Physics,Physics mat'l science
 • min 5 yrs in reliability laboratory
 • Can communicate in English. and work in Lamphun

22-Feb-18

 

Applied
 • Thai national, age between 24-35 years
 • Degree in Production Management, Industrial
 • 2years’ experience in production control

22-Feb-18

 

Applied
 • ดูแลกระบวนการผลิตแป้งทอดกรอบ
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Feb-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์
 • ดูแลควบคุมกระบวนการผลิต

22-Feb-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล