ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  LIVING AND FACILITY Co., Ltd.'s banner
  LIVING AND FACILITY Co., Ltd.'s logo
  ภาคตะวันออก
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด
  • มีประสบการณ์เคยทำงานระดับ Management
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี