• อายุ 24-35 ปี
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
 • สามารถใช้ Microsoft Excel ในการสร้าง template

35 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Product Development
 • Process Improvement
 • Project Management

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Product Development
 • Data Analysis
 • Customer Satisfaction

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Business Administra
 • 2-5 years experience in sales and marketing field
 • analytical skills and excellent communication

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Marketing strategy from FMCG
 • Domestic and Oversea market background
 • Experience in public co.,Ltd

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรี/โท ด้านบริหารจัดการ สาขาสถิติ การตลาด
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ในงานวิจัยตลาด
 • วางแผนงานวิจัย รววบรวม วิเคราะห์ สรุปผล

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in MBA or related fields
 • Minimum 5 years of working in marketing
 • Fluent in English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาโท สาขา การตลาด บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด ไม่น้อยกว่า 8 ปี
 • รับผิดชอบการจัดทำแผนการตลาดรายปีและกลยุทธ์การตลาด

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide execution of marketing research studies
 • Guide clients innovations’ journey prior to launch
 • Analyze and interpret data to discover insights

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in market research/consumer insights
 • Knowledge in research techniques, data anlaysis
 • Fluent in English, strong client focus & proactive

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 8-12 years in FMCG (marketing/sales) or retails
 • Knowledge of multivariate analysis &retail dynamic
 • Strong client&Team management, analytical thinking

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 6+yrs in FMCG,market research,sale/retail analysis
 • Knowledge of multivariate analysis & FMCG movement
 • Client centric,analytical thinking,team management

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญาตรี/ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ในการบริหารผลิตภัณฑ์ 2-5 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี และมีความคิดสร้างสรรค์

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Stron leadership skills with more than 8 years
 • more than 8 years in market research
 • Strong analytical skills

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

TRADE MARKETING MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Master’s degree in Business, Economics & Marketing
 • Generate new relevant shopper and channel insights
 • Developing promotion strategies, per Channel

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior / Product Manager - FMCG Company

Page Group Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Senior client facing position
 • Multinational FMCG Firm
 • Offices based in Bangkok CBD

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • 3-5 years working experience in Market Researcch
 • Good command in English.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, age 25-30 years old, Have own car
 • Bachelor’s degree in Marketing, Have own car
 • 3-5 years’ experience in Marketing, Good in Excel

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Marketing
 • Good command of written and spoken English
 • Bachelor Degree or higher in Marketing

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Consumer Insights
 • Food Manufacturer
 • Job in Bangkok, Thailand

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ช่างสังเกตุ
 • คิดอย่างเป็นระบบ
 • ตรงต่อเวลา

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Input, Interpret data, analyze results using stat
 • Acquire data from primary or secondary data source
 • Work wth PL to prioritize business and information

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Designing questionaires based on client objective
 • Liaise with all stakeholders in research project
 • Excellent English, Multi-tasking, time management

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Product Manager- Personal Care

Page Group Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Required FMCG background with MNC company
 • Experienced in product management- consumer goods
 • Opportunity to join a world class FMCG company

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Data Information & Data Analyst
 • channel marketing
 • เศรษฐศาสตร์ สถิติ บัญชี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Retail Network, Capital & Resource Optimization
 • experience in Marketing, VCO/Supply Chain, Finance
 • Apply marketing competitive intelligence

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Public Relation
 • Brand Awareness & Media Relation
 • External Communication

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การวิเคราะห์การตลาด และการขาย กำหนดแผนการตลาด
 • กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด และการขาย
 • การทำงานวิจัยด้านการตลาด และวิเคราะห์ผลการสำรวจ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 3 years of market research experiences
 • Passionate about consumer behavior &brand strategy
 • Project manager who is positive & enjoy challenges

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or master’s degree
 • 2 years of working experience as a planner
 • Strong strategic thinking and analytical skill

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality
 • Degree in Business, Social Science
 • Experience in statistical software - SPSS

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in related field
 • 5-8 years in the FMCG in Sales or Trade Marketing
 • Be able to run field works in both BKK & UPC

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Provide sales analysis toward business situation
 • Study consumers’ insight and market situation
 • Tracking sales performance & campaign performance

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Collect, analyze, interpret digital campaign stats
 • Deliver data-driven recommendations
 • Ensure high-quality analysis

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or New Graduate
 • High-skill of Microsoft Excel and Excel VBA
 • Fluent in English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Understanding in TV broadcasting technology
 • Developing and executing survey research method
 • Good command of English, both written and verbal

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Google Channel Marketing
 • Display Marketing
 • Performance Marketing

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Brand Marketing Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Brand Marketing Manager
 • Marketing Manager
 • Brand communication

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Research
 • Business Development
 • Report

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Economics, Marketing
 • Analytical mindset
 • 2-3 years of experience in research, consulting

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • market research
 • quantitative
 • qualitative

22-Mar-18

 

Applied
 • Experience in market research and analysis
 • Excellent command of spoken and written English
 • Highly inspired, motivated & professional person

22-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Marketing, B.A.
 • At least 2 years experience in related areas
 • Able to probe questions/ has inquisitorial talent

22-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Customer Relationship Management
 • Fast-Moving Consumer Goods Industry
 • Job in Bangkok, Thailand

22-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 1 yrs experience in Marketing, PR field
 • Fluent command in English language
 • Knowledge in Art work and Design, service-minded

22-Mar-18

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s degree in Human Resources Management
 • Accountable for market remuneration survey
 • 5 years experiences in the related HR functions

22-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Create analytic and tracking reports
 • Identify and monitor competitors and research
 • Strong quantitative analysis capabilities

22-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ การตลาด บริหารธุรกิจ
 • วิเคราะห์ข้อมูลสภาพตลาด
 • วิเคราะห์แนวโน้มความสามารถในการแข่งขัน

22-Mar-18

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • Minimum 1 yr experience
 • Ability to understand business strategies
 • -

22-Mar-18

THB20k - 35k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล