ขายตรง
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Seven Step Co., Ltd.'s logo
  ลำลูกกาTHB 25K - 35K /เดือน
  • มีประสบการด้าน Digital markting อย่างน้อย 3 ปี
  • ดูแลงาน Social media ทั้ง FB, IG, Line OA
  • ดุแลงานด้านการขาย online ทั้ง Website, Marketplace