• เพศชาย อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การตลาด
 • ประสบการณ์ในด้านการตลาด 3 ปีขึ้นไป

28 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เป็น ผู้หญิง สูง 165 ขึ้นไป
 • บุคลิคดี มีความกล้าแสดงออก
 • สามารถPresent งานที่ได้รับมอบหมายได้

29 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Marketing, Sales
 • Age between 28 – 40 Years Old
 • Minimum 3 years sales experience in sales

29 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Brand Manager

JACOBS DOUWE EGBERTS TH Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 3-5 years working experience as brand manager
 • BS/MS degree in marketing or a related field
 • Excellent command of the English language

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Marketing/Engineer/Design
 • 5-8 years experience in car body part sales
 • Good command of English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Marketing Manager
 • Fashion Marketing
 • Retail, Wholesale

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fashion Retails
 • E-Commerce
 • Online Marketing

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Product Manager
 • Marketing
 • Senior Manager

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years’ experience in Customer Service
 • degree in Marketing, Communications Arts
 • Able to communicate in English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • marketing in real estate
 • Initiate and recommend strategies
 • initiative and strong analytical skill

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Digital marketing
 • Online coupon
 • Marketing platform

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Excellent command in English.
 • Creative writing skills and strong visual eyes.
 • Good understanding of Photoshop.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Lead Market Research (qualitative & quantitative)
 • Automotive Market analysis through Asia & Oceania
 • Strong analysis and Excellent command of English

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree (or higher) in any field
 • 3-5 years communications or sales/marketing
 • Excellent interpersonal and communication skills

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Market Research or Sensory Science
 • 1-2 years working experience in the Food industry
 • Market research, consumer insight

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SEO Specialist

Foody Media Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience with bid management tools
 • Solid understanding of performance marketing
 • Execute tests, collect and analyze data and result

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of English
 • Has basic financial knowledge
 • Experience in FMCG marketing at least 2 years

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Increase profit margins
 • Explore new concept or idea of new product
 • Supplier relationship management

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Route to Market - Laos

Dumex Limited

ต่างประเทศ

 • Graduated in Business Administration or any relate
 • 3 years’ work experiences of traditional trade
 • Possess good command of English

16-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
 • ออกหาลูกค้าใหม่เพื่ิอเพิมยอดขาย
 • มีความขยันอดทนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส.
 • รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • MS Office: Word, Excel และ Internet ได้คล่อง

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Adverting agency
 • Initiate creative idea to make the campaign
 • Develop plan & budget control of marketing

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A minimum of Diploma in Marketing or related field
 • At least 3 years of experience in Marketing
 • Strong communications skills

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Self-motivated with an excellent work ethic
 • 3-5 years in Partnership. Experience in eCommerce
 • Strong influencing and negotiating ability

16-Aug-17

 

Applied
 • Develop marketing campaigns for new channels
 • Maintain,implement & monitor marketing analysis
 • 5 years of direct experience in Marketing

16-Aug-17

 

Applied
 • 3 years sales experience in Medical Devices
 • Bachelor’s degree or equivalent education
 • Post Graduate Diploma (or higher) in Sales

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

16-Aug-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • อายุ 37 - 47 ปี
 • ปริญญาตรี / โท สาขาการตลาด , บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ การพัฒนาธุรกิจ ด้าน Digital market

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Above 2 years’ experience in Public Relations
 • Social media operation experience is preferred.
 • Age below 35 years old.

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Food Science
 • 5 years’ experience in sales and export
 • Good knowledge and background in marketing

16-Aug-17

 

Applied
 • Bachelors Degree
 • 0-3 years of working experiences
 • Good communication skills in English

16-Aug-17

 

Applied
 • มีใจรักในงานขายและบริการ
 • มีความรับผิดชอบสามารถไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย,ประชาสัมพันธ์สินค้า

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการตลาด หรือสาขาเกี่ยวข้อง

16-Aug-17

 

Applied

Marketing Executive

HHK Intertrade Co., Ltd.

บางขุนเทียน

 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ : 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ : ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการตลาด

16-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำและควบคุมแผนการผลิตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
 • วางแผนควบคุมการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
 • วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนการทำงาน

16-Aug-17

 

Applied
 • Minimum Bachelor degree in Science or any field
 • Experience in Brand and Marketing in B2B business
 • Must be fluent in spoken and written English

16-Aug-17

 

Applied
 • Portfolio Management
 • Campaign Management
 • Marketing Analyst

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

16-Aug-17

 

Applied
 • Bachelors or Master’s degree in Law, Economics
 • A minimum of 3 years’ experience of Investment Rel
 • Good command of Thai and English

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในด้านการขาย
 • ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้อย่างดี
 • Marketing

16-Aug-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • 3-4 years of experience in marketing in FMCG
 • Eager to drive Thai brand to be a leader
 • Good package, provident fund, 14 days+ leave

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality only
 • degree in Business/Marketing or related
 • 3-years of experience in sales/marketing

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • marketing insurance
 • product development
 • marketing strategy

16-Aug-17

 

Applied
 • Reputable Automotive MNC Company
 • Thermal System Management
 • Strong interpersonal skills & Team Player

16-Aug-17

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 22- 35 ปี
 • ไม่จำกัดเพศ และการศึกษา
 • มีความขยันและอดทน

16-Aug-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความสนุกสนาน เข้ากับคนง่าย
 • มีทัศนคติที่ยืดหยุ่น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

16-Aug-17

 

Applied
 • ทำการตลาดทางสื่อออนไลน์ website,social network
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรู้ในด้าน Social Network / Marketing Online

16-Aug-17

 

Applied

Product Connector

ZEA SAGE CONSULTANT LIMITED PARTNERSHIP

กรุงเทพมหานคร

 • วางแผนด้านกลยุทธ์ เพื่อเข้าถึงเป้าหมาย
 • ปริญญาตรีสาขาการตลาด
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน กระตือรือร้น

16-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนการตลาด พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติตามแผน
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 20 -30 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล