• ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ
 • เจรจา ติดต่อประสานงานชี้แจงในฐานะตัวแทนบริษัท
 • รับผิดชอบการร่าง / ตรวจนิติกรรมสัญญา

22 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage the daily operations of the accounting
 • Meet financial accounting objectives
 • Maintains accounting controls

22 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master degree in any engineering
 • Must have 2-5 years of experience in sales
 • Able to travel and work over time

22 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Welcomes new graduates
 • Advanced Diploma or Bachelor's degree
 • Knowledgeable of CAD/CAM programs

22 นาทีที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • การเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
 • ความสามารถเฉพาะด้าน
 • แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

22 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Machinery Product
 • Marketing Manager
 • Construction Equipment

22 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing, Sales, Admin
 • Coordinator, Business, Korean
 • English, Management, Import, Export

22 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • พนักงานขายสินค้า (ประจำร้าน)

22 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • พนักงานธุรการคลังสินค้า

22 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ทำบัญชี

22 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • At least M.Sc. in Plant Pathology, Plant Diseases
 • 3 yrs in research in Plant Pathology, Molecular
 • Molecular Genetics, Laboratory and field

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Developing a sales strategy to meet local market
 • Developing relationships with key accounts
 • 5 years sales experience in industrial products

23 นาทีที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s Degree in any fields
 • 1-5 years of experience in sales support job
 • Good command in English

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • At least M.Sc. in Agriculture, Horticulture
 • Plant Breeding, Breeder assistant, Crop Sciences
 • Breeding, research development, Breeder, Genetics

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • At least M.Sc. in Agriculture, Horticulture
 • Plant Breeding, Breeder assistant, Crop Sciences
 • Breeding, research development, Breeder, Genetics

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Work Place : Central World Tower, Pathumwan
 • Work Hour : 9am. - 6pm, Monday-Friday
 • Provident Fund, Dental, Optical

23 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fresh graduates are welcome
 • Ability to create content in digital formats
 • Excellent design and artist abilities

23 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3-years in Data Analyst position
 • Proficient in BI tools and data warehouse
 • Proficient in Mobile App Tracking i.e. AppsFlyer

23 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3+ years of experience with all digital production
 • Ability to tell visual stories in creative ways
 • Excellent teamwork and leadership skills

23 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-3 years’ with commercial/sales background
 • Strong data analysis skills and Microsoft Office
 • Fluent in English and good communication skills

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree
 • Should have at least 10 years' of experience
 • Good command of English

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
 • รักในงานขายและงานบริการ
 • อดทน,ซื่อสัตย์,ตรงต่อเวลา

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Currently a 3rdyear university student taking
 • internship
 • Want to be mentored by senior business leaders

23 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years of work experience in Content Creative
 • Creative, Analytical Thinking and Well Commu
 • Flair for writing in Thai and English

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Sales Coordinator
 • Product Planner
 • SAP, Ms.Excel (Intermediate)

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Programmer
 • IT Support
 • Developer

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Carabao Group MT
 • Project Assignment
 • Manufacturing

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา อิเลคทรอนิกส์
 • สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาบัญชี
 • ขยัน อดทน
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • พูด,อ่าน,เขียนภาษาอังกฤษได้ดี.
 • มีประสบการณ์การในงาน 0-3 ปี
 • ชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
 • ดูแลประสิทธิภาพระบบเครื่องปั่นไฟ

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
 • ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักร

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6
 • ขยัน อดทน
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายมากกว่า 1 ปี
 • มีรถยนต์ และสามารถนำรถมาใช้ในการทำงานได้

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป(กรณีไม่มีประสบการณ์)
 • วุฒิมัธยมตอนต้น (จะต้องมีประการณ์อย่างน้อย 1 ปี)
 • เชียร์ส่งเสริมการขาย สมาร์ทโฟน

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป(กรณีไม่มีประสบการณ์)
 • วุฒิมัธยมตอนต้น (จะต้องมีประการณ์อย่างน้อย 1 ปี)
 • เชียร์ส่งเสริมการขาย สมาร์ทโฟน

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Science, Chemistry
 • Age between 25 - 30 years old, TOEIC 650 or above
 • Experienced in Personal Care,or Regulatory Affairs

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายมากกว่า 1 ปี
 • มีรถยนต์ และสามารถนำรถมาใช้ในการทำงานได้

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายมากกว่า 1 ปี
 • มีรถยนต์ และสามารถนำรถมาใช้ในการทำงานได้

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • at least 8 years experiences
 • Good command of English
 • Follow up with customer during pre-sales

23 นาทีที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีความสนใจและใช้สื่อคอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree.
 • 1-5 years’ working experience.
 • Ability to communicate in English.

23 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Research and develop, R&D
 • medicine, supplement, food
 • Pharmaceutical

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Master's Degree or higher in Animal Science
 • Experience in animal feed development

23 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันชีวิต

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันชีวิต

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Trade Marketing
 • Channel Development
 • Trade Promotion

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Pharmacy
 • 2-3 years of relevant experience in RA
 • English Proficiency

23 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied