• รับผิดชอบงานธุรการสำนักงาน
 • ดำเนิการออกใบขอซื้อ (PR) รายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
 • บันทึกรายการในการออกใบ PR ครั้งต่อไป

19 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in IT, Computer or related field
 • 1 year’s hands on experience in Cisco, HP
 • Knowledge of server and storage is advantaged.

21 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • 3 year B2B sales experience
 • Experience in selling IT solutions
 • High basic & high commission with no cap

24 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Experience with automated tape systems
 • Design and configure storage networks, disks
 • Good Knowledge & experience in Network

29 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางบัญชีอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • จัดทำและประสานงานการตรวจสอบทางการเงิน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ในงบประมาณ

36 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Experience working in the Marketing area
 • Expertise in Targeting is highly preferred
 • One year of consulting experience

37 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • web development
 • SAP Development
 • Technical Consultant

42 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Proven track record with rational and non rational
 • Agile driven  environment and familiar
 • 10+ years extensive experience developing Java

52 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age not more than 50 years old
 • Good knowledge in financial business applications
 • Strong people management skill

58 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accountant

Amadeus Asia Ltd.

ปทุมวัน

 • Join innovative global industry leader
 • Dynamic talented multinational team
 • Excellent training and development opportunities

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Computer Science
 • Knowledge in JAVA or ASP.NET or VB.NET or C#.NET
 • At least 3 year experience

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Fresh graduate are welcomed.
 • Strong in software testing methodologies skills.
 • 5 days working per week.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการจัดการ Game Online
 • สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมได้
 • ร่าเริง เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ทำงานเป็นทีมได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years of experience
 • Good command in English
 • SQL, JASPER Report

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Co-ordinate with related parties
 • Support sales department daily sales transaction
 • Ensuring that all sales activities

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fresh Graduate Welcomed!
 • Good command in English.
 • Excellent communication and cooperation skill.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Leading firms in IT Security
 • Interesting benefit package
 • Experience in IT/Cyber Security

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • 4 years of experience in Angular developer
 • Writing JavaScript, CSS, and HTML
 • Proficient in CSS, HTML developing

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Spring, Strut, Hibernate
 • Multi-thread programming
 • IBM WebSphere JVM, Web server

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong Experience in Project management (IT Role)
 • Experience in manage project in banking
 • Able to work under high pressure environment

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years experience in developing web apps
 • Coding skills in PHP, MySQL, Html, Html5, CSS, etc
 • Good compensations and benefits

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • Minimum 5 years’ experience in Project Manager
 • Have a knowledge of project management

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Data Scientist - Consultant level

Accenture Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Data Scientist / Data Analyst
 • Proficiency in SAS, Python, R, Machine Learning
 • Excellent communication skill in Thai and English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, Female/ Age 25 - 35 years old
 • 3 - 5 yrs in IT Network support, Infrastructure
 • Good command of English and Interpersonal skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Minimum of 3 years experience
 • Experienced in using GoLang
 • Able to work independently

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree from Com En, ICT or related
 • Able to do shift work
 • ability to troubleshoot computer problems

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สื่อสารประสานงานได้ดี เข้าใจและทำเอกสารโครงการได้
 • วางแผนโครงการและติดตามงานตั้งแต่เริ่มจนจบได้ดี
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความคิดที่เป็นระบบขั้นตอน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HR Process improvement
 • HR process transformation
 • MEA, SPS, 5S, Regression Analysis, Kaizen, Pareto,

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Excellent knowledge in Swift, Kotlin
 • iOS and Android mobile developer
 • Must have a minimum of 2 years experience.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Handle day-to-day routine work
 • Able to work in a start-up environment
 • Good command both spoken and written English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Salary depends on experience
 • International company
 • Central Bangkok

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Warehouse supervisor, Management skill
 • คลังสินค้า, บริหารงาน, ควบคุมดูแลพนักงานประจำคลัง
 • ศรีราชา, ชลบุรี, Chonburi, Sriracha

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Interaction Designer/ Visual Designer

Accenture Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Develop and deliver boundary pushing concepts.
 • User flow diagrams
 • Personas

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experiences in management level
 • Background in financial and payments
 • Strong leadership and interpersonal skills

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Python Programmer, HTML5/CSS/Javascript
 • Python and/or Ruby web frameworks
 • RESTful API development, AngularJS, ReactJS, VueJS

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Country Sales Manager (For IT Company)

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • Navigate and communicate with the whole team
 • To ensure staff adhere to company policy
 • Lead sales team to follow the sales methodology

6 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB120k /เดือน

Applied
 • ล่ามเกาหลี - ไทย (welcome New grad)
 • interpreter (Korean-Thai) (welcome New grad)
 • work in Asoke(sukhumvit) - urgent Required

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบ Artwork
 • เกี่ยวกับเกม
 • ตัดต่อวิดีโอเกี่ยวกับเกม

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Client Relationship
 • Data Analysis (Analytical Mindset)
 • Experience in ecommerce or managing own shops

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Network
 • System
 • Infrastructure

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5+ years of experience in IT solution
 • Experience Sales in Banking
 • Excellent command of English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work : Mon-Fri
 • Health Insurance - OPD1,200 Bath : Time.
 • Company pay overtime fee 100% (no limit)

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • preparation of financial statements
 • budgets, cash flows forecast
 • tax returns compilation.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2+ year experience with WCF and Entity Framework
 • Understanding of C#
 • Understanding of SQL database (MySQL)

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Communication Arts
 • 1-2 years experience in sales & marketing
 • Fluency in both written and spoken English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Create project schedule and communication plans
 • Develop Software verification plans
 • Conduct weekly, monthly, quarterly reporting

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • SharePoint Developer exp. 3-10 years, Use IDE
 • SharePoint, .NET, ASP.Net, MVC, Entity Framework
 • Permanent with Attractive salary package

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied