• อายุระหว่าง 28-45 ปีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดหรือบริหารงานเฟรนไชน์
 • มีทัศนคติที่ดี คิดบวก สามารถทนแรงกดดันได้สูง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supervisor
 • ผู้ดูแลสาขา
 • ผู้ดูแลร้านกาแฟ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • มีความขยันขันแข็ง
 • รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความรู้เรื่องการดูแลต้นไม้ และสนามหญ้า

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Supervisor
 • ดูแลร้านกาแฟ
 • ดูแลสาขา

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • รักสะอาด
 • รับผิดชอบต่องานที่ตนเองทำ
 • เพศหญิง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบต่องานที่ตนเองทำ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดีเยี่ยม
 • รักษาความสะอาด

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในครัวมาอย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว ว่องไว
 • การทำอาหารต้องอยู่บนพื้นฐานของการชั่งตวง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีใจบริการ และชอบงานบริการ
 • ชอบการพูดคุย และบริการ
 • มีความเป็นผู้ใหญ่ และรับผิดชอบต่องาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีใจบริการ และชอบงานบริการ
 • ชอบการพูดคุย และบริการ
 • มีความเป็นผู้ใหญ่ และรับผิดชอบต่องาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีใจรักงานบริการ เป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ทำงานเป็นทีม
 • มีใจรักการเรียนรู้ ขยัน อดทน พูดจาไพเราะ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Operations
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
 • โอเปอร์เรชั่น

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • มีใจรักบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี
 • ทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีวุฒิภาวะ และการตัดสินใจที่ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิป.โทขึ้นไป-การเกษตร, เกษตรกรกลวิธาน การผลิตพืช
 • 0-5 ปี ด้านการวางแผนงานวิจัย การวิเคราะห์เชิงสถิติ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่รถยนต์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting/Finance
 • 3 - 5 years professional experiences
 • Must be able to communicate clearly

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master or Bachelor degree in Computer Science
 • 5 Years in Systems Development
 • Working day: Monday- Friday

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับเด็กจบใหม่
 • รักและชอบงานขาย
 • มีภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อย่ำงน้อย 5-8 ปี
 • มีความรู้ในธุรกิจรีไซเคิลหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 yrs of experience in financial planning&analysis
 • advanced Excel skills
 • effectively & fluently in English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1-2 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1-2 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Drive brand growth target
 • Promote sustainable long-term brand equity
 • To develop and manage marketing plan and etc

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย
 • เป็นผู้นำในเรื่องการให้บริการลูกค้า

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับม.3 ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย
 • มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว เพื่อใช้ในงานส่งอาหาร

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับม.3 ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย
 • ดูแลงานบริการลูกค้าในตำแหน่งต่างๆ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HR
 • Human resources
 • admin

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์บริหารอาคาร สำนักงาน พื้นที่เช่า 3 ปี
 • บริหารสัญญาว่าจ้างต่างๆ
 • บริหารพื้นที่เช่าในอาคารสำนักงาน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, Age 21-28 years
 • Good Command at English
 • Excellent in MS Office skills

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Has basic knowledge in Kitchen
 • Ability to prepare and cooking
 • Able to work any assigned shift

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • Formulating, developing and implementing HR
 • Bachelor's Degree or higher degree in HR
 • 2 years of work experience in HR Management

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25-30 ปี
 • ใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได
 • มีทักษะด้านการประสานงาน และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Has basic knowledge in Kitchen
 • Ability to prepare and cooking
 • Able to work any assigned shift

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • Maintaining relationships with existing customers
 • At least 1 year working experience
 • English or Chinese skill

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowladge able food and beverage service
 • Good communication skills
 • Ability to handle efficienty and courteously

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • Knowladge able in beverage service
 • Good communication skills
 • Ability to handle efficiently and courteously

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 13k /เดือน

Applied

HRD Section Manager

Thai Agri Foods Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Formulating, developing and implementing HR
 • Master's Degree or higher degree in HR
 • 7 years of work experience in HR Management

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Ability to train and supervise staff
 • Good communication skills
 • Ability to handle efficently and courteously

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานด้านอุปกรณ์ เครื่องทำความเย็น
 • ประสบการณ์ทางด้านงานขาย หรือการตลาด
 • อุปกรณ์เครื่องทำความเย็น เครื่องโพสต์มิกส์ ตู้เย็น

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Ability to train and supervise staff
 • Good communication skills
 • Ability to handle efficently and courteously

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • degree in Food Science and Technology
 • 8 years experience for product development
 • Proven leadership skills with ability to lead

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ability to train and supervise staff
 • Good comunication skills
 • Ability to handle efficently and courteously

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • Ability to train and suervise staff
 • Excellent communication skills
 • Ability to handle efficently and conrteously

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • HR manager
 • Food and Beverage
 • HR generalist

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

EHS Supervisor

Kellogg (Thailand) Ltd.

ภาคตะวันออก

 • Environment Safety
 • EHS
 • Food

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการ Logistics
 • ควบคุมดูแลและตรวจสอบรายงานสินค้าคงคลัง
 • ครอบคลุมการดูแลงานด้านการขนส่งทั้งหมดขององค์กร

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี / ป.โท สาขาบัญชี
 • ปฏิบัติงานที่โรงงาน จังหวัดสระแก้ว

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • อุตสาหกรรมอาหารพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือนต่อรองได้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 30-45 years old ,Degree in related field.
 • Can based at Prachinburi Plant ,work 6 days/week.
 • 5 years up strong experiences in manufacturing.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Design and deliver Talent Development Program
 • Closely monitor career advancement of talents.
 • Good command in English both written and spoken

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sous Chef / Executive Sous Chef
 • Food & Beverage
 • Bar & Restaurant

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • F&B
 • operation
 • food

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied