• ประสบการณ์ในธุรกิจบริการ หรือร้านอาหาร 3-5ปีขึ้นไป
 • เงินเดือนเพิ่่มตามความสามารถการดูแลร้านแทนเจ้าของ
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับปานกลางขึ้นไป

20 นาทีที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied

Company Secretary

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in Business Administration or Related Field
 • 5 Years Experience as Company Secretary
 • Good Command of English

46 นาทีที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน

Applied

Quality Manager (Samutsakorn Province)

Siam Winery Trading Plus Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • 10 years' experience in Quality / risk management
 • Experience in all aspects of Quality Management
 • Proven experience in Project management

51 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์การทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร้านอาหาร
 • อายุ 24 - 30 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • มีประสบการณ์ทางด้านร้านอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

51 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Food & Restaurant
 • Manage Food Court Operation and Financial
 • Good Command of English

55 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Organization Development
 • Competency Development
 • 5 years experience in HR

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience with food certification process
 • Detail-oriented, Self-starter
 • Ability to handle many projects

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Over 5 years' experience in managing HR functions
 • willing to work in Songkla province
 • Good command of English, multinational company

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Trade Marketing

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Lead & Oversee all Trade Marketing Function
 • Develop & Propose In-Store Ideas
 • 5 Yrs of Trade/Channel Marketing Exp (FMCG)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ตรง แปรรูปเนื้อไก่
 • ระบบคุณภาพ GMP, HACCP,BRC เป็นอย่างดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-3 years experience in Export sales
 • Good Command in English (with proven record)
 • preferably in frozen product

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Export Sales Manager

Buono (Thailand) Public Company Limited

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Fluent in English (reading listening and writing)
 • 10 or more years of experience in export sales
 • Experience in global market(US, EU, Asia)

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ทางบัญชีรอบด้านอย่างน้อย 5 ปี
 • ทัศนคติดี เข้ากับคนง่าย สนุกสนาน ขยัน อดทน
 • ประสบการณ์ในบริษัทสายอาหารจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms Word, Ms Excel ได้
 • ทัศนคติดี เข้ากับคนง่าย สนุกสนาน ขยัน อดทน
 • ประสบการณ์ในบริษัทสายอาหารจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Senior Brand Manager
 • Brand Management
 • Career Growth

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor Degree in Marketing, BA, or related
 • Fluent in English: Speaking, reading, writing
 • Salary 50K, work 5 days a week

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ด้าน (KPI,PMS) 3 ปี
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ทำอาหารได้
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับหมอบหมาย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความสามาถในการประกอบอาหาร
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับหมอบหมาย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการขายfood service (HORECA)
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความสามาถในการประกอบอาหาร
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับหมอบหมาย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความสามารถด้านงานประกันคุณภาพ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Young and dynamic working enviroment
 • Chance to work with MNC
 • Competitive compensation package

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-2 years working experience
 • Fluent in Chinese: speaking reading writing
 • Salary 30K, work 5 days a week

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Highly creative with excellent analytical abilitie
 • A minimum of 10 years’
 • Bachelor’s degree in Marketing or relevant field

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in HRM or HRD, Business related
 • 3 years of HR & Admin department
 • 45K salary, work 5 days a week

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Property Management
 • บริหารจัดการพื้นที่
 • Property Management Director

5 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB90k /เดือน

Applied
 • Production Senior Manager in Food Manufacturing
 • Leading manufacturer of instant noodles in Japan
 • "Earth Food Creator"

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Key account
 • FMCG
 • HORECA

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Proficient in social media
 • Develop and manage digital marketing campaigns.
 • Have at least 5 years of marketing experience.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์การขายสินค้าอุปโภค บริโภค
 • มีภาวะเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์และทันสมัย
 • สามารถวางแผนในเชิงกลยุทธ์ มีทักษะการเจรจาต่อรอง

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จัดทำการสำรวจเงินเดือนและผลตอบแทน
 • จัดทำและปรับปรุง Job Description, การประเมินค่างาน
 • จัดทำโครงสร้างตำแหน่งและโครงสร้างเงินเดือน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strategic planning and budget report.
 • Overall in accounting function.
 • managerial level of accounting.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel
 • ประสบการณ์ 5-7 ปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี / โท
 • ประสบการณ์ไม่ตำกว่า 5 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
 • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ,บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเครื่องปรุงรส
 • ต้องมีคะแนนสอบ TOIEC (> 500), TOFEL (> 450)

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์เป้าขายของหน่วยงานต่างประเทศ
 • การใช้กลยุทธ์และวางแผนที่จะพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
 • บริหารงบประมานการตลาดและส่งเสริมการขาย

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 0-3 Years experience.
 • Negotiate salary upon your experience
 • มีห้องพักใกล้บริษัทให้เช่าราคาพนักงาน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Pharmaceutical or medical sciences
 • Experience as a Sales to hospitals
 • Great selling, negotiating, business development

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 days working
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 35-40ปี
 • ทำงานที่โรงงาน 70% สำนักงาน 30%

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor‘s in Pharmacy or science
 • At least 5 years’ experiences in medical marketing
 • Strategic thinking, strong communication

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1 years of professional experience
 • FMCG
 • build and maintain relationship with customers

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years experience in Organization Design
 • Project Management, HR Strategy
 • SAP or system implementation

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HR System Development Experienced
 • Data migration planning, Test planning, Exceute
 • Requirement gathering & analysis, BA, SA

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in HRBP, HRD, HRM
 • Project Management
 • At least 7 years working experience in HR

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree
 • At least 10 years experience in F&B Business
 • Good command in English both speaking and writing

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Manage and control the market activity, Promotion
 • Manage customer in Traditional Trade
 • Ability to speak English as well

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied