• งานคดี
 • งานนิติกรรมสัญญา
 • หัวหน้าแผนกกฎหมาย

10 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ขึ้นไป ด้านงานการออกแบบ
 • ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า

59 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Organization Development
 • Training, Development, Talent Program
 • organizational knowledge

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • บริษัทสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • วุฒิการศึกษาปรืญญาโทขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in mechanical engineering
 • Good written and speaking English.
 • Fluent Computer literacy.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Production Planning
 • วางแผนการผลิต
 • Master Production Schedule

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR. Manager / Asst. HR. Manager

Food Star Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • •Minimum 10 years of experience in Human Resources
 • •Able to work at Nakorn Pathom.
 • Every other Saturday

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR
 • Manager
 • Assistant

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า เครื่องกล
 • ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ต้นทุนวัตถุดิบสินค้าใหม่
 • รับผิดชอบเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ความรู้ด้านTechnical GMP, HACCP, FSSC22000
 • มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีทักษะในการสื่อสาร

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Office near the BTS Punnawithi station.
 • Five-day work week, Bonus
 • Medical insurance, Life insurance,

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิป.ตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี,การเงิน เกรด2.75
 • TOEIC 600
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Innovation Strategy, Ideation, Consumer Research
 • Strong cross functional and team management
 • NPD Process & Protocol Management

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือนและสวัสดิการ
 • หัวหน้างานทรัพยากรกรบุคคล
 • Business plus

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant Warehouse Manager

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree or higher in Supply Chain
 • 5 years experience of Warehouse Management
 • Must have knowledge of GMP, and Food Safety

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree OR Higher in Food Technology
 • Age 35-40 years old, Thai Nationality
 • Good command of English and computer literate

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting / Finance
 • At least 2 years experience of Financial / Audit
 • Experience in budget planning and controlling

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Min 5 year exp.
 • Motivated, well plan ahead
 • Payroll software experience is a must

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Controller
 • Reporting
 • Finance

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command of English.
 • Computer literacy (MS Office)
 • Bachelor’s degree or higher degree in Marketing

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบวุฒิปวช. ปวส. ป.ตรี
 • ทำงานในออฟฟิต และงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบช่างด้านเครื่องจักรกล หรือด้านงานซ่อมบำรุง
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานเครื่องจักรกล
 • สามารถซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Export, Import, BOI Manager
 • Food Manufacturer
 • Job in Bangkok, Thailand

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sale Executive in Modern Trade Channel
 • Sales promotion to be consistent sales department
 • Analysis the sale strategy to improve the sale

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดหาทรัพยากรส่งเสริมการขายให้แก่ทีมขาย TT
 • Trade Marketing
 • ปสก.ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปีด้านการตลาด/การขาย (FMCG)

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บัญชีทั่วไปหรือบัญชีเจ้าหนี้
 • External Audit
 • มีประสบการณ์ด้าน SAP

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับการตลาดและการจัดกิจกรรมการตลาด
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงาน Event อย่างน้อย 1 ปี
 • เดินทางได้ทั่วประเทศ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher
 • Minimum 2 years’ experience
 • Good Command of both Thai and English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรับผิดชอบสูง มีใจรักงานบริการ
 • มีทักษะในการใช้ excel, pivot จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถวางแผนกลยุทธและวิเคราะห์ยอดขายได้ดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาอื่น
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และMS OFFICE ได้ดี
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหาร/
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • เป็นคนรุ่นใหม่ กล้าคิดกล้าแสดงออก

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีอัธยาศัยดี บุคคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำบัญชีซื้อ-ขายสินค้า
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมที่จะเรียนรู้งาน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำความสะอาดไลน์ผลิต
 • เก็บเศษวัตถุดิบที่ระหว่างผลิต
 • มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมที่จะเรียนรู้งาน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เก็บยอดงานจากฝ่ายผลิต
 • บรรจุสินค้าเพื่อเตรียมเก็บเข้าห้องเย็น
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามที่กำหนด
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Production Planner

JAC International

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • 7-year of experience in production planning
 • Food production and manufacturing experience
 • Handle over hundred items for production planning

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5-year in selling food ingredient and flavors
 • Company car provided with fixed & variable bonuses
 • Manage key accounts and distributor in Thailand

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • steep learnign curve
 • dynamic and young working environment
 • multicultural global company

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong knowledge in labor law
 • Able to initiate employee communication strategy
 • Strong command in English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Assesses and confirms suppliers capability
 • Conduct supplier quality performance reviews
 • Implement Material Quality Management process

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Lead process development or process improvement
 • Establish knowledge transfer documents to capture
 • Identify and adjust process parameters

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Assure ongoing production effectively & efficiency
 • Establish day to day area performance standards
 • Manage overall factory work environment is safe

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Design and operate outbound supply chain networks
 • outbound strategy & capability improvement roadmap
 • Lead Export team to manage custom formality proces

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • customs formality for import shipment
 • Manage 3PL Performance
 • import process comply with privilege requirement

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หากมีประสบการณ์การด้านการทำอาหาร
 • รักการทำอาหาร รักงานบริการ
 • มีความรับผิดชอบ งานคุณภาพและต่อตรงเวลา

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี /โท วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงมากกว่า 5 ปี
 • สวัสดิการมากมาย ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • a very convenient location, within the BTS line
 • attractive package with a room to grow
 • A friendly and comfort zone

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญาตรี ออกแบบภายใน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ออกแบบ เขียนแบบ ตกแต่งภายใน
 • ทำ Persentation

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Suppliers Approval and Control
 • company' ™s policies, work procedures
 • 10 years of experience in Food factory

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied