• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถไปประจำหน่วยงานก่อสร้างได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project Engineer
 • Planning Engineer
 • onshore refinery experience at least 2 years.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา วศ.บ. สาขาโยธา
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้าง งานเหล็ก

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำโอทีเช้าได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 30-40 ขึ้นไป
 • ปวส ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาพิเศษ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 18-40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3ขึ้นไป
 • สามารถขับรถสิบล้อดั้มได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 18-40 ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความเข้าใจแบบก่อสร้าง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-33 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง Ms.Office และโปรแกรม B-Plus

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา / เครื่องกล / ไฟฟ้า
 • ควบคุมตรวจสอบแบบแสดงการติดตั้ง Bar Cut List
 • ตรวจสอบการรับวัสดุ-การตรวจนับเข้าหน่วยงาน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร (กว.)
 • ดูแลรับผิดชอบและวางแผนงานการก่อสร้าง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานด้านอาคารสูง(คอนโด,โรงแรม)
 • ประจำหน่วยงานก่อสร้างกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
 • รับ 4 อัตรา

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • Male or Female, aged not over 35 years old.
 • Bachelor’s degree in Accounting or a related field
 • At least 3 years’ experience as an Auditor

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความตั้งใจทำงานในสายวิชาชีพที่เรียนมา
 • มีความอดทนสูง และพร้อมจะเรียนรู้งานสู้งาน
 • ลักษณะงานควบคุมงานก่อสร้างประจำ Site งาน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT officer,
 • Technical support
 • IT Support

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี ก่อสร้าง/สถาปัตย์/หรือเทียบเท่า
 • สามารถประเมินราคาโครงสร้าง, สถาปัตย์ได้
 • สามารถเขียนแบบ,ถอดแบบ,คำนวณวัสดุ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ตรงต่อเวลา

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ก่อสร้าง
 • มีความรับผิดชอบที่รับมอบหมาย

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Foreman

ICONIC CREATIVE STUDIO CO., LTD.

เชียงใหม่

 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีความขยัน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree of Business Management / Engineer
 • Good in English
 • 5 years in Contract Manager

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบควบคุมงานก่อสร้างไซต์งาน
 • มีประสบการณ์ 5ปีขึ้นไป
 • ดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา
 • ประสานกับผู้รับเหมา ควบคุมให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, age not over 45 years old
 • Bachelor’s degree in Electrical Engineering
 • Able to communication in English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานโครงการให้เสร็จตามระยะเวลา

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ควบคุมและบำรุงรักษาเครื่อง
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมสาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ถอดแบบเพื่อประมาณราคาตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไป

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าไซต์งาน
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของ Site งาน
 • ควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัย
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดและต่างประเทศ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • บำรุงรักษาเครื่องจักร หรืองานที่เกี่ยวข้อง

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age not over 35 years
 • Fluent in Computer Software
 • High Diploma , Bachelor's Degree in Architecture

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Engineering
 • Experience in construction procurement
 • Good command in English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai, age 25-30 years old
 • Bachelor degree or more in Accounting
 • > 2 years of experience in Accounting and Tax

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 25-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวโยธา
 • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง 3-5 ปี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบกำรณ์ด้านการเขียนแบบงานก่อสร้าง 2-5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้อย่างดี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปวช - ปริญญาตรี. สาขาสถาปัตยกรรมหรือโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบงานก่อสร้าง 2-5 ปี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำและตรวจสอบงบประมาณการก่อสร้าง
 • ถอดแบบและคำนวณวัสดุก่อสร้าง
 • วางแผน ตรวจสอบ ควบคุม และติดตามการทำงาน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Construction Engineering, HVAC, plumbing
 • Mechanical Engineer License, Estimation
 • Autocad, Microsoft Office

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Safety Manager

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Construction
 • Safety License
 • Safety Patrol

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Mechanical Design Engineer (HVAC)

JAC Recruitment Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Mechanical Design Engineer
 • Construction Company
 • Professional Mechanical Engineer

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, 5 years in technical training
 • SAP, Very good english
 • Plan yearly training for staff.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge of estimating techniques
 • Prepare completion report (Cost portion)
 • Process Cost Transfer (Re-Classify)

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years in BIM model production/ Training
 • Skills in Primavera, MS Project, REVIT, AutoCAD...
 • Experienced in creating BIM processes and standard

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เขียนแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • เขียนแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัท
 • ดูแลควบคุมส่วนงานสโตร์กลางทั้งหมด

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
 • ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์และความชำนาญด้านจัดซื้้อ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำ PAYMENT ส่งยอดให้บัญชี
 • ตัดยอดการเบิกจ่ายในโปรแกรมสำเร็จ Express
 • แยกใบกำกับภาษีส่งบัญชี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • คิดปริมาณงานเพื่อใช้ในงานประมูลต่างๆ
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบรายการสั่งวัสดุ และ BOQ งาน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

20-Aug-17

 

Applied