• โอกาสเติบโตไปพร้อมกับบริษัท
 • มีประสบการณ์ด้านงานหน้าสนามอย่างน้อย 8 ปี
 • สามารถวางแผนงาน ตรวจสอบ จัดงานหน้าสนามให้ลุล่วงได้

06-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Architect, Architecture, Design
 • สถาปนิก,สถาปัตยกรรม,สถาปัตย์,ออกแแบ
 • มีประสบการณ์

06-Jun-20

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Instrumentation and Signaling Engineering
 • Rail transportation
 • Contract 34 months

06-Jun-20

 

Applied
 • Mechanic Design Engineer
 • Mechanic Design
 • Design Engineer

06-Jun-20

 

Applied
 • การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบงานก่อสร้าง
 • มีความรู้และประสบการณ์ในระบบ ISO 9001

06-Jun-20

 

Applied
 • Experience as logistics coordinator
 • Incoterms, Export/Import regulation & CRM
 • Lacation near Paradise Park and Secon square

05-Jun-20

 

Applied
 • เอกสารสัญญา / เอกสารประกวดราคา /document/cost
 • แผนการก่อสร้าง กฏหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง
 • ถอดปริมาณงาน ประมาณราคา สัญญาประกวดราคา

05-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp. Testing & Commissioning Engineer in Railway
 • Perform testing & commissioning in CBTC system
 • Graduated Mechanical or Electrical Eng.

05-Jun-20

 

Applied
 • Exp.Testing & Commissioning Engineer in Railway
 • Perform VCMS system and qualification test
 • Good understanding Rolling stock systems & control

05-Jun-20

 

Applied
 • งานบัญชีภาษีอากร
 • มีประสบการณ์ตำแหน่ง ผู้จัดการบัญชีมาไม่น้อยกว่า3ปี
 • สามารถใช้ระบบ ERP ได้

05-Jun-20

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา
 • มีประสบการณ์ จบใหม่ 0-3 ปี ด้านอาคารโรงงาน
 • มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ วิศวกรรมควบคุม (ถ้ามี)

05-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Structural Design Engineer
 • วิศวกรออกแบบโครงสร้าง
 • มีประสบการณ์

05-Jun-20

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
 • ทำงาน 6 วัน จันทร์ - เสาร์
 • ธุรกิจกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

05-Jun-20

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา
 • มีประสบการณ์ จบใหม่ 0-2 ปี ด้านอาคารโรงงาน
 • มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ วิศวกรรมควบคุม (ถ้ามี)

05-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ที่เคยทำงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ทำงาน External Audit
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ พิจารณาเป็นพิเศษ

05-Jun-20

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ 0-5 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี
 • มีทักษะในการใช้ GPS, HDS และ Micro Station

05-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Well-established company
 • Expanding business exponentially

05-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Material Control / Data Entry
 • Document Control.
 • Supporting project

04-Jun-20

 

Applied
 • การศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1ปีขึ้นไป

04-Jun-20

 

Applied
 • การศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนโปรแกรม CNC ได้
 • มีประสบการณ์ในงานกลึงอย่างน้อย 2ปีขึ้นไป

04-Jun-20

 

Applied
 • การศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า
 • สามารถซ่อมเครนในโรงงานได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าโรงงาน

04-Jun-20

 

Applied
 • ดูแล/แก้ไขปัญหา ERP
 • มีประสบการณ์สนับสนุนการใช้งานERP / Warehouse / Acc
 • มีประสบการณ์ด้านฐานข้อมูล เช่น MS SQL,SQL

04-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ใบ กว. สามัญวิศวกร
 • ควบคุมการก่อสร้างของผู้รับเหมา

04-Jun-20

 

Applied
 • วิศวกร วิศวกเครื่องกร site siteงาน
 • engineer M&E ผู้ควบคุมงาน
 • site engineer วิศวกรควบคุมงาน

04-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลการจัดทำเอกสารรับวัสดุ-อุปกรณ์เข้าสโตร์ตามระบบ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิก-จ่าย-ยืม-รับคืน
 • ดูแลการจัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์เข้าสโตร์หน่วยงาน

04-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เช็คเอกสารเข้า-ออกต่างๆ
 • จัดทำ Stock Card ของสโตร์หน่วยงาน
 • สรุปรายงานสินค้าคงเหลือประจำวัน

04-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำเอกสาร เบิก-เคลียร์ เงินสดย่อย
 • สั่งงานและตรวจสอบการทำงานของแม่บ้าน
 • จัดทำเอกสารขอจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ

04-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical/Petrochemical
 • Must have experience in Oil&Gas
 • Good attitude, flexible in method

04-Jun-20

 

Applied
 • Sr. Electrical Engineer
 • Electrical Engineer
 • Site Electrical Engineer

04-Jun-20

 

Applied
 • BA in Finance, Banking, Economics and others
 • 2-3 years of Exp. in Financial Analyzing
 • Proficient in Excel

04-Jun-20

 

Applied
 • Facility Management
 • Facility Manager
 • Building Manager

03-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 Yrs IT Experience in Engineering Industry
 • Good Command of English (Speaking/Writing)
 • Ability to Manage Team of at least 2 Members

03-Jun-20

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สามารถใช้ Ms Word,Excel,AutoCAD ได้ , สื่อสารภาษา
 • อังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ (All positions are -
 • abilities to use Ms Work,Excel,AutoCAD

03-Jun-20

 

Applied
 • All positions are abilities to use Ms Work Excel
 • and AutoCAD,Fluency in written and spoken English
 • is preferreable.

03-Jun-20

 

Applied
 • Controlling and oversee project progress.
 • Over 5 year experience in field
 • Pirmavera P6, and Ms.Office

03-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Finance, Banking, credit, money exchange
 • loan, investment, investor
 • Financial, financial analysis

03-Jun-20

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • NPD Associate Engineer, New Product
 • Product Sample,NPD programs and processes
 • Pack Shots, all NPD topics related to new product

03-Jun-20

 

Applied
 • Review & consent with the Contractor’s submission
 • Certify Safety of System commence the operation
 • Costs and expenses attributable to the Independent

03-Jun-20

 

Applied
 • ทุกตำแหน่งสามารถใช้ Ms Word Excel และ AutoCAD ได้
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ All Positon
 • are abilities to use Ms Word,Excel and AutoCAD

03-Jun-20

 

Applied
 • Safety Officer, Safety, HSE
 • Occupational Health and Safety
 • professional level

02-Jun-20

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • Esso PTT
 • Site Manager
 • Control machine utilization

02-Jun-20

 

Applied
 • creative and positive thinking
 • technical and non-technical skills
 • achievement oriented

02-Jun-20

 

Applied
 • Environmental Engineer
 • วิศวกรสิ่งแวดล้อม
 • Site Engineer

02-Jun-20

THB30k - 70k /เดือน

Applied
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • sales experiences in main/subcon companies
 • Own a car and driving license

02-Jun-20

 

Applied
 • Master Degree in Finance & Accounting
 • 5 years’ experience in CFO in Listed company
 • CPA license is a must

02-Jun-20

 

Applied
 • Site Engineer Electrical Engineer
 • Construction Energy Oil& Gas
 • Nakornprathom

02-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project Accountant, Site Accounting-Construction
 • Nakornpathom, สามพราน นคนปฐม
 • Energy Industry

02-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • QS Manager
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประกันสังคม,ยูนิฟอร์ม,งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

02-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied