• สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีความรู้พื้นฐานในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีความรู้ด้านการบิน สิ่่งแวดล้อม ระบบคุณภาพ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานสนามบิน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีประสบการณ์หรือความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีความรู้เกี่ยวกับด้านห้วงอากาศ

25-May-20

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน
 • มีความรู้เกี่ยวกับข่าวสารการบิน

25-May-20

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีความรู้เกี่ยวกับการจราจรทางอากาศ

25-May-20

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรม

25-May-20

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีความรู้กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารบุคลากร

25-May-20

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย

25-May-20

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน
 • มีความรู้ทางด้าน IT

25-May-20

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน
 • มีความรู้ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย

25-May-20

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย

25-May-20

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค

25-May-20

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบินอย่างน้อย 5 ปี

25-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบินอย่างน้อย 5 ปี

25-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีประสบการณ์ในการเป็นนิติกร

25-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีประสบการณ์ในการเป็นนิติกร

25-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีประสบการณ์ในส่วนเลขานุการผู้บริหารระดับสูง

25-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในส่วนเลขานุการบริษัท

25-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีความรู้และความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพ

25-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 8 ปี

25-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
 • มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 8 ปี

25-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน
 • มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 11 ปี

25-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน
 • มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 11 ปี

25-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • สนใจงานด้านการวิจัย

25-May-20

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • สนใจงานด้านการวิจัย

25-May-20

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Budget Analyst

US Embassy Bangkok

อุดรธานี

 • University in Business Administration
 • four years of responsible experience in accounting
 • Serves as Budget and Fiscal Specialist

22-May-20

 

Applied
 • two years degree in Electronic/Electrical/Mechani
 • TOEIC score at least 600
 • Must have a valid driver's license

22-May-20

 

Applied
 • cosmetics, personal care, financial controller
 • CPA, OEM
 • accounting, finance

21-May-20

 

Applied
 • M.D. degree in medical science, biological science
 • 5 years exp in epidemiology, public healthy
 • TOEIC score at least 855

20-May-20

 

Applied