ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  G4S Security Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  G4S Security Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • Acts as OIC/Supervisor of the mobile patrol unit
  • 5 years of police, similar military, or guard
  • Level 3 of AUA English Language Proficiency
  G4S Security Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  G4S Security Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • Conducting inspections of guards and guard posts
  • 9 months of police or military or guard experince
  • Level 2 of AUA English Language Proficiency
  PCS Security and Facility Services Limited's banner
  PCS Security and Facility Services Limited's logo
  พระโขนง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านกฏหมาย
  • สามารถทำงานนอกสถานที่ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  • มียานพาหนะเป็นของตนเอง
  PCS Security and Facility Services Limited's banner
  PCS Security and Facility Services Limited's logo

  Head of Sales & Marketing – Healthcare & Education

  PCS Security and Facility Services Limited
  พระโขนง
  • analytical skills, Acumen,Strong negotiation skill
  • Strong communication in external and internal
  • good presentation, Team working, customer handling
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)