• ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Able to work under pressure with high commitment
 • Planning and flexibility.
 • Effective time management and assertiveness

22-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในงาน Helpdesk
 • ความรู้ด้านระบบเครือข่ายเบื้องต้น
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

21-Jan-20

 

Applied
 • (กะเช้า) ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.00 น.
 • (กะบ่าย) ตั้งแต่เวลา 11.30 - 20.30 น.
 • (กะค่ำ) ตั้งแต่เวลา 20.00 - 07.30 น.

21-Jan-20

 

Applied