• สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือ ออดิท
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

43 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือ ออดิท
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

43 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิชาชีพ
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 3-5 ปี

43 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 10 years of experience
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • Familiar with Process Safety Management

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Carpool drivers schedule management
 • Service-Mind, Flexible
 • Good Analytical thinking and reasonable

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Plan, manage and monitor IT day to day operation
 • Infrastructure Management
 • Hardware and Software maintenance license

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Proficient in English
 • Experience in financial analysis at least 9 years
 • Background from Big 4 Audit Firm

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารการขาย
 • บริหารเป้าหมายการขาย
 • บริหารทีมขาย

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Marketing field
 • Retails / Food and Beverage
 • Oil / Non-Oil

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Head of Sales Team (Oil, Station)
 • Fulfilling targets sale
 • Acquire new customer, maintain current customer

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree
 • English
 • Data

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • Excellent in Microsoft Word, Excel

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Account
 • AP credit and collection
 • English

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • digitizer , digital solutions,providing technical
 • suitable service level agreement (SLA)
 • IT,Computer,programming in .Net, JAVA

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมสาขาระบบควบคุม หรือ การวัดคุม
 • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ ปัญหางานซ่อมบำรุง
 • มีประสบการณ์ด้านระบบควบคุม / อุปกรณ์วัดคุม 0-7 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree
 • English
 • Data

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พัฒนาโปรแกรมระบบงานภายในกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่ม
 • พัฒนาโปรแกรมระบบงาน Mobile Application
 • ให้คำปรึกษากับ Help desk และ User

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พัฒนาโปรแกรมระบบงานโดยใช้ ภาษา .Net
 • ให้คำปรึกษากับ Help desk และ User
 • ทดสอบระบบก่อนนำขึ้น Production

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พัฒนาโปรแกรมระบบงานโดยใช้ภาษา Java-Web Application
 • ให้คำปรึกษากับ Help desk และ User
 • ทดสอบระบบก่อนนำขึ้น Production

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน
 • วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบให้สอดรับกับความต้องการ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานงานกับ SA, BA เพื่อทำความเข้าใจก่อนพัฒนาระบบ
 • พัฒนาโปรแกรม
 • ทดสอบระบบ Unit Test

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Engineering, Computer
 • At least 3-5 years experience in audit field
 • preferable in internal Audit, IT Audit experience

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Mechanical Engineering
 • 0.3 years experienced engineering.
 • Having skill in technical software.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • 1-3 years of experience
 • Good communication both spoken and written English

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Logistic , Freight,Oil and Gas
 • Transport management:
 • deliveries

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HR Payroll,HRM ,HR strategies ,policies ,training
 • Oil , Gas , SAP , development
 • Compensation , Benefit , Recruitment

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • safety Training,Oil and Gas,offshore
 • safety risks,incidents and accidents
 • Occupation Health & Safety field

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree of Occupational Health & Safety
 • 5+yrs in Health, Safety, Environment/ Strong Eng
 • Exp Chemical, Oil & Gas, High Risk, Heavy industry

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Commercial or any field
 • Responsible for Export Documentations
 • Good command of spoken and written English.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Instrument,direct and control,field coordination
 • safety aspects, resources,contractors,Refinery
 • construction/ installation, schedule,Petrochemical

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Electrical Designer
 • Electrical Draftsman
 • Senior Electrical Engineer

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 6-12 years in Accounting (Especially in GL)
 • University Degree in Accounting or Finance
 • Good Command in English & Thai

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบระบบงานด้าน IT
 • AIS MIS SIT ICT Business Information Systems
 • GTAG COBIT or ITIL

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบอุปกรณ์การกลั่น
 • ป.ตรี/ป.โท สาขาเครื่องกล โลหะการ วัสดุศาสตร์
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Perform process function sequence, PLC&SCADA
 • Degree in instrument or electrical engineer
 • Good command of English

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Account Receivables
 • Fluent in French
 • Bachelor or Master Degree

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • IT Support
 • แก้ไขปัญหาระบบตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงาน และติดตามการแก้ปัญหา

17-Oct-19

 

Applied
 • Implement Social Development Projects procedures
 • focal point to internal and external parties
 • TOEIC Score requirement: 650

17-Oct-19

 

Applied
 • Experience in sales support at least 1 year
 • Service-minded, flexible, polite, detail-oriented
 • Good command of English

17-Oct-19

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาปิโตรเทคโนโลยี ปิโตรเคมี ไฟฟ้า
 • อิเล็กทรอนิกส เครื่องมือวัด วัดคุม เมคคาทรอนิกส์
 • หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงาน หรือ ปิโตรเคมี

17-Oct-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือด้านภาษี
 • ช่วยสนับสนุนการแจ้งแนวปฏิบัติทางภาษีต่อหน่วยงาน
 • ปริญญาโท Laws, Accounting, Accounting and Finance

17-Oct-19

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย 5 ปี
 • หากผู้สมัครมีวุฒิบัตร CPA/CIA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการจัดการสื่อสาร และนำเสนองานที่ดี

17-Oct-19

 

Applied
 • สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี
 • สาารถใช้ Microsoft office ได้ดี
 • มีทักษะในการประสานงาน

17-Oct-19

 

Applied
 • Receptionist
 • พนักงานต้อนรับ
 • Chinese

17-Oct-19

 

Applied
 • Degree in Instrument & Control Engineering.
 • -
 • TOEIC score of 550 is required.

17-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree of Accounting
 • Good command of English
 • Experience in accounting field at least 6 years

17-Oct-19

 

Applied
 • Age not over 40 years old
 • Bachelor Degree in any field of Engineering
 • At least 5 year experiences in related field

17-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied