• หาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ติดต่อประสานงานทั่วไป
 • ติดตามความคืบหน้าโครงการ

15-Oct-19

 

Applied
 • Change Agent Business Consultant
 • Change Management Business Process
 • Culture Transformation

15-Oct-19

 

Applied
 • Treasury and Corporate Finance
 • loan, bond , structured financing
 • business data and develop financial models

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business & Sales Processes knowledge
 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Business Development Strategic Plan

15-Oct-19

 

Applied
 • 5-10 years experience of information security
 • Industry Certifications : CISSP, CISM, etc.
 • Information Security, Good English Competency

15-Oct-19

 

Applied
 • Able to work upcountry such as Hatyai.
 • good command of written and spoken English.
 • 3-5 years, In Project Engineer

15-Oct-19

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 1 - 2 ปี ด้านการสอบบัญชีด้านการทำบัญชี
 • ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีแก่ปตท. และ บริษัทในกลุ่ม
 • ปริญญาโท Accounting, Accounting and Finance

14-Oct-19

 

Applied
 • Senior Project Planner Oil & Gas
 • EPPC Offshore Project Experience
 • 10 Years Experience

14-Oct-19

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี Accounting
 • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่ม ปตท.
 • จัดทำงบการเงินบริษัทในกลุ่ม ปตท.

13-Oct-19

 

Applied
 • วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงานของระบบบัญชี
 • พิจารณาและศึกษาผลกระทบเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • มีประสบการณ์ 2-5 ปี

13-Oct-19

 

Applied
 • Supply chain performance analysis
 • Maximise financial recoveries
 • Lifting performance vs supply plan and demand

11-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 - 7 years of experience in Loyalty& CRM.
 • Possess strategic marketing planning.
 • Fluent in English.

11-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Corporate Communication Champion
 • Internal & External Communication
 • Provide communications leadership

11-Oct-19

 

Applied
 • 4-6 years of experience in Oil & Gas Maintenance
 • Asset Maintenance & Efficiency Improvement
 • Awareness of Project Management & HSSE

11-Oct-19

 

Applied

Filling Engineer

The Shell Company of Thailand Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Operational excellence & continuous improvement
 • Understanding production or manufacturing process
 • Understanding and awareness in ISO9001/ISO14001

11-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น MAMAC
 • เจ้าหน้าที่การตลาด (ขาย)
 • รักงานขาย ชอบงานท้าทาย เป้าหมายชัดเจน

07-Oct-19

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied