• จัดทำ Test Scenario, Test Case, Test Data, ...
 • ทำการทดสอบระบบงานตาม Test matrix และ Test scenario
 • ควบคุมคุณภาพเพื่อให้สามารถมั่นใจในคุณภาพของระบบงาน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • New Market Entry
 • Global Company
 • Good Environment to work with

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส.หรือปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 22-29 ปี
 • Financial Admin Officer

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • Degree in Business,Marketing, Finance, Engineering
 • 5 Years of experiences in Sales
 • Able to build & maintain relationship with clients

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5+ years of exp in Accounting, Finance or Auditing
 • Expertise across the spectrum of Finance
 • Opportunity to contribute to the delivery

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Secretary

PTTEP Services Limited

จตุจักร

 • Bachelor's degree
 • Secretary & Administration
 • TOEIC score 650

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Head of Sales Team (Oil, Station)
 • Fulfilling targets sale
 • Acquire new customer, maintain current customer

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจร่างสัญญา ต่างประเทศ
 • บริหารข้อมูล ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
 • นิติศาสตร์

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Investor Relations
 • finance
 • นักลงทุนสัมพันธ์

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-8 years of sales experience
 • Bachelor’s degree in Engineering/Business Admin
 • Willing to travel locally/relocate to N/S region

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Deputy Project manager ,Refinery, Petrochemical,
 • Oil Gas,Deputy Project manager,Yard manager
 • Commissioning,Construction

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ทำงานด้านสรรหาว่าจ้าง 1 ปีขึ้นไป

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project Engineer,Oil , Gas ,offshore ,Fabrication,
 • budget preparation and control
 • Review and approval of CWP/ WI

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales Skill
 • Strategic Thinking
 • English Communication Skill

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปี ในอุตสาหกรรมนำ้ มันหรือที่คล้ายกัน
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • เขียนและพูดภาษาอังกฤษได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HR Innovation
 • HR Branding
 • Employer Branding

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HSE manager,QAQC manager,Oil and Gas
 • refinery,Petrochemical,Commissioning,
 • construction

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Full Stack
 • Java
 • Agile

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • electrical ,managing all site construction
 • Oil Gas/Refinery/Petrochemical,
 • Ensure that all company employees and contractors

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การตรวจBOQ ทำLayout ประสานงานการก่อสร้าง
 • วางแผนการขยายสาขาการตรวจรับสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • การสำรวจพื้นที่และให้คำแนะนำด้านการบริหารสาขา

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HSE
 • Health and Environment
 • Oil and Gas

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • corporate recruitment
 • sourcing and interviewing
 • development opportunity

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล,ปิโตรเคมี, เคมี
 • ประสบการณ์ด้านการขาย 3 ปีขึ้นไป
 • Refrigeration system and gas compressor oil

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 55k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน และภาษาอังกฤษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ประสบการณ์ด้านจัดซื้ออย่างน้อย 2 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT System

--

สงขลา

 • Bachelor’s degree in Computer Engineer or related
 • Experience of networking, security.
 • Good command in English communication

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบระบบงานด้าน IT
 • AIS MIS SIT ICT Business Information Systems
 • GTAG COBIT or ITIL

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Refinery ,Aspentech Scheduling tool, Aspentech,PIM
 • optimize crude/ feedstock supply scheduling, opera
 • analysis and prepare mass balance,oil and gas

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Petroleum Products
 • Export Sales
 • Sales Representative

26-Jan-20

 

Applied
 • Programmer เขียน VB.NET, C#, Oracle, SQL Server
 • ประสบการณ์การทำงาน 6 เดือนขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี ทำงานย่านจตุจักร

26-Jan-20

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor or higher in Accounting, Finance
 • Background in Managerial accounting
 • Good command of English and computer literacy.

25-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting.
 • At least 0-5 years in accounting field auditing.
 • Good command of English and computer literacy

25-Jan-20

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering, Computer
 • At least 3-5 years experience in audit field
 • preferable in internal Audit, IT Audit experience

25-Jan-20

 

Applied
 • At least 5 years working experiences
 • as middle level manager, preferable in oil&Gas
 • Business consultant, Investment Banking

25-Jan-20

 

Applied
 • To Implement and monitoring risk management.
 • Experiences in risk management, financial.
 • Good command of English and computer literacy.

25-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Chemical Engineer/Tech.
 • Good command of English
 • TOEIC score of 550 is required.

25-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Instrument & Control Engineering.
 • -
 • TOEIC score of 550 is required.

25-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 4+ years experiences in Sales representative field
 • selling Oil, Lubricants, Automotive parts Business
 • Able to travel upcountry: South Part

25-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production Control Engineer,SCA,Refinery,Excel
 • Structure control Application,Oil,Gas,Construction
 • Macros programming,SQL Server,Oil&Gas,Structure

24-Jan-20

 

Applied
 • Production Control Engineer,Progress for Refinery
 • PCS,Excel,Macros programming,SQL Server
 • Construction / Oil&Gas,Computer Science,Oil&Gas

24-Jan-20

 

Applied
 • สามารถเขียนภาษโปรแกรม C#.Net หรือ Java
 • มีความรู้และเคยใช้ฐานข้อมูล MSSQL หรือ Oracle
 • สามารถเขียน Web Service และใช้งาน SOAP

24-Jan-20

 

Applied
 • พัฒนาโปรแกรมระบบงานภายในกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่ม
 • พัฒนาโปรแกรมระบบงาน Mobile Application
 • ให้คำปรึกษากับ Help desk และ User

24-Jan-20

 

Applied
 • พัฒนาโปรแกรมระบบงานโดยใช้ภาษา Java-Web Application
 • ให้คำปรึกษากับ Help desk และ User
 • ทดสอบระบบก่อนนำขึ้น Production

24-Jan-20

 

Applied
 • พัฒนาโปรแกรมระบบงานโดยใช้ ภาษา .Net
 • ให้คำปรึกษากับ Help desk และ User
 • ทดสอบระบบก่อนนำขึ้น Production

24-Jan-20

 

Applied
 • ตรวจสอบอุปกรณ์การกลั่น
 • ป.ตรี/ป.โท สาขาเครื่องกล โลหะการ วัสดุศาสตร์
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

24-Jan-20

 

Applied
 • บันทึกสินทรัพย์ที่ได้มาในทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร
 • ตรวจนับสินทรัพย์และติดรายการสินทรัพย์
 • ตรวจสอบข้อมูลและบันทึกรายการปรับปรุงทรัพย์สิน

24-Jan-20

 

Applied
 • Accountant นักบัญชี
 • นักศึกษาจบใหม่
 • ปฏิบัติงานกรุงเทพ

24-Jan-20

 

Applied
 • างแผน และทำBuild Stock ในระบบ เพื่อเติมสินค้าเข้า
 • Tracking %Availability, Stock Day on Handของสินค้า
 • Monitor สินค้า Non-movement

24-Jan-20

 

Applied
 • Principle Process Engineer
 • Oil&Gas
 • Process Engineer (LNG)

24-Jan-20

 

Applied