• จัดทำงบการเงิน
 • จ่ายผลตอบแทนให้อย่างเหมาะสมกับคุณวุฒิและประสบการณ์
 • มีโอกาสเจริญก้าวหน้าตามสายงาน

30-Jul-20

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • HCM implementation
 • Success Factor/ PeopleSoft / Workday
 • HR Technology

30-Jul-20

 

Applied
 • English is a must
 • 2+ years’ experience
 • Trading or similar industry

30-Jul-20

 

Applied
 • Age: 23 - 28 years old
 • 2 years in Accounting in Trading industry
 • Good command in English

30-Jul-20

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Age: 23 - 28 years old
 • 2 years in Accounting in Trading industry
 • Good in English

30-Jul-20

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Minimum 10 years experiences
 • All aspects of legal works
 • Fluent in English

30-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of relevant working experience
 • competent in both written and spoken English
 • Proactive attitude

30-Jul-20

 

Applied
 • litigation
 • lawyer license
 • Fluent in English

30-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Computer Science, Mathematic, Statistics
 • Experience in internal audit or fraud
 • Experience in SAS, R, Tableau, TIBCO Spotfire

30-Jul-20

 

Applied
 • 3 – 4 years in audit or internal audit.
 • Demonstrated attention to details.
 • Good interpersonal and teamwork skills.

30-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp. in IB, Corp.Fin. or Financial Advisory
 • Degrees in Finance/MBA/Engineering
 • Excellent English communication skills

30-Jul-20

 

Applied
 • Strong at valuation methods
 • Experience in equity analysis or M&A
 • Willing to work in demanding situations

30-Jul-20

 

Applied
 • 1 yrs exp. in External Audit or Accounting
 • Degrees in Accounting
 • Experience in Financial Service, Bank , Insurance

30-Jul-20

 

Applied
 • Excellent knowledge in retail marketing field
 • Fluent written / spoken English.
 • Excellent knowledge in handling events

30-Jul-20

 

Applied
 • 3 or more years accounting experience.
 • Consolidated financial statements experience.
 • Experience with SAP, BPC are preferable.

30-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting
 • Tax executive
 • Payroll executive

30-Jul-20

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Age: 33 - 37 years old, Male and Female
 • 5+ years’ experience in Accounting (Taxation / AP)
 • Good command in English

30-Jul-20

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Minimum 5 year working experience in related field
 • work permit, visa under the entity in Thailand
 • commitment to providing quality service to clients

30-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Support and Admin Officer

Carsome (Thailand) co.,Ltd

กรุงเทพมหานคร

 • Fresh Graduate Welcomed!
 • IT Operation and IT Support Team
 • Good command of spoken and written English

30-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sourcing Executive

Carsome (Thailand) co.,Ltd

กรุงเทพมหานคร

 • 1+ years work experience
 • Can communicate in English
 • Be able to deal and close the sales process

30-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Social Media Content Marketing

Carsome (Thailand) co.,Ltd

กรุงเทพมหานคร

 • Social media marketing
 • Thinking and Creative skill
 • Can communicate with English

30-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกดี คล่องแคล่ว มั่นใจ
 • มีทักษะด้านการประเมินราคา การสื่อสาร ประสานงาน

30-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Legal & Compliance Officer

EY Corporate Services Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Degrees in Law
 • Tax and legal background is advantageous
 • Good command of English

30-Jul-20

 

Applied

SAP Consultant(FICO)

PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. (PwC)

กรุงเทพมหานคร

 • SAP Consultant
 • Bridge the gap between IT and Business
 • FICO

30-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ERP implementation and advisory
 • MS Dynamics preferred
 • Process improvement and digital transformation

30-Jul-20

 

Applied
 • กำลังศึกษาชั้นปี 3 หรือ ปี 4 สาขาวิชาบัญชี
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • สมัครงานผ่านทาง "Apply Now"

30-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.0
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • ปวช. หรือ ปวส. ทางการบัญชี

30-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางบัญชี
 • ทักษะคอมพิวเตอร์ดี

30-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำลังศึกษาชั้นปี 3 หรือ ปี 4 สาขาวิชาบัญชี
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • นักศึกษาฝึกงาน – แผนกบัญชี

30-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ได้เรียนรู้ทั้งงานบัญชีและภาษีทั้งระบบ
 • สามารถเก็บชั่วโมงเพื่อสอบ CPA ได้
 • บริษัทออกค่าอบรม CPD ให้ทั้งหมด

29-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accountant & Finance
 • Start up, MNC environment
 • 5 days work week

29-Jul-20

 

Applied
 • Data Analytics
 • Development of analytics approach, capability
 • Ability to explain technical to a non-technical

29-Jul-20

 

Applied
 • Knowledge in Information Risk Managemnt
 • Business Consulting Mindset
 • Dynamic Working Environment and Various Industries

29-Jul-20

 

Applied
 • Native English speaker
 • Thai language ability an advantage
 • Experienced reviewing professional documents

29-Jul-20

 

Applied
 • IT Consultant, Technology Consultant
 • Bridge the gap between IT and Business
 • Business Analyst, PMO, PM

29-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Tax compliance services
 • Accounting backgroung
 • Good command of English

29-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Arrange document for filing.
 • Benchmark numerical data
 • Other assignments as assigned

29-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good in English
 • Good in Japanese
 • Bachelor degree

29-Jul-20

 

Applied
 • Good in English
 • Good in Japanese
 • Minimum of 3 years experience in the accounting

29-Jul-20

 

Applied
 • HR transformation project
 • HR strategy and organization design
 • Mergers and acquisition project

29-Jul-20

 

Applied
 • Writing and implementing efficient code
 • Maintaining and upgrading existing systems
 • Working closely with other developers

29-Jul-20

 

Applied
 • IT Auditor, IT Application (Oracle)
 • Certification (CISA, CISSP, CISM)
 • IT risk assessment

29-Jul-20

 

Applied
 • Accounting/Auditing Background.
 • Indirect Tax, VAT, W/H, SBT, Duty
 • Excellent English communication

28-Jul-20

 

Applied

ACCOUNTANT (NEW GRADS)

Fischer & Partners Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • New grads are welcome
 • salary 18-20k
 • Good command of English

28-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลระบบบัญชี / ภาษีอากร ทั้งระบบ
 • จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร / cashflow
 • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนทางการเงิน

28-Jul-20

 

Applied
 • Taxation
 • Consultant
 • Global Mobility

28-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experiences in visa and work permit
 • Good English communication skills
 • Japanese speaking is a plus but not mandatory

28-Jul-20

 

Applied
 • IT Audit, IT compliance, IT governance
 • Emerging technology Risk, Data protection
 • Cyber security, Network audit

28-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 本科或以上学历;
 • 具有HSK5级(总分200以上)或HSK6级(总分180以上)证书(泰国人);
 • 较强的团队协作及执行能力,(偶尔出差);

28-Jul-20

THB20k - 45k /เดือน

Applied