ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 70 ตำแหน่งงาน
  National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)/สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)'s logo

  วิศวกร (Signal Processing DSP Engineer)

  National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)/สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  เชียงใหม่
  • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้ความเข้าใจในระบบต่างๆ เช่น Periodic
  • ความเข้าใจใน Binary format of numerical data
  National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)/สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)'s logo

  วิศวกร (Software Engineer)

  National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)/สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  เชียงใหม่
  • TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน
  • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สามารถด้านการใช้โปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Linux
  National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)/สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)'s logo

  วิศวกร (Electrical Engineer)

  National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)/สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  เชียงใหม่
  • TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์
  • ความสามารถในการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
  National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)/สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)'s logo

  วิศวกร (RF System Engineer)

  National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)/สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  เชียงใหม่
  • ปริญญาตรี สาขา Telecommunication Engineering
  • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ วิเคราะห์ระบบสัญญาณวิทยุ
  • หากมีทักษะในการสื่อสารภาษาจีน จะได้รับการพิจารณา
  National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)/สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)'s logo

  วิศวกร (Firmware Engineer)

  National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)/สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  เชียงใหม่
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ
  • TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน
  National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)/สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)'s logo

  วิศวกร (Data Communication Engineer)

  National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)/สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  เชียงใหม่
  • ปริญญาตรี สาขา Data Communication and Networking
  • TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ และตจว.
  National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)/สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)'s logo

  วิศวกร (Electronic Engineer)

  National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)/สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  เชียงใหม่
  • สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้
  • มีทักษะในการเขียนแบบเครื่องกลแบบ 2D และ 3D
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
  เชียงใหม่THB 45K - 55K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
   PRTR Recruitment & Outsourcing's banner
   PRTR Recruitment & Outsourcing's logo
   กรุงเทพมหานคร
   • Thai Nationality, Male or Female, 33-45 Yrs Old
   • 5 Yrs' Experiences in B2B Sales
   • Good in Thai & English, Both Written & Spoken
   Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
   Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
   ปทุมวัน
   • research and development
   • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
   • R&D
   Lansing Business Systems Co., Ltd.'s banner
   Lansing Business Systems Co., Ltd.'s logo

   DevOps Developer >>> Urgently!!! (Outsource)

   Lansing Business Systems Co., Ltd.
   กรุงเทพมหานคร
   • Expert in some DevOps tools
   • Jenkins, JFrog Artifactory, Gitlab, Jira, Ansible
   • Software development skills
   ถัด ไป
   ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)