• สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
 • รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 - 50,000 บาทต่อเดือน
 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีทักษะการสื่อสารที่ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Business consulting - Technological Background
 • International Company - Excellent English
 • Customer contacts - Field Research

30-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Legal
 • ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายส่วนคดี
 • Legal Manager

30-May-20

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor or Master degree in Finance/Banking, Econ
 • work near BTS saladang
 • Excellent written and spoken English

30-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-3 years experience in Credit Collection
 • Achiever, problem-solving, excellent relational
 • Proficient English/Thai

29-May-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม
 • มีใบประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม
 • สามารถใช้ Program MS.Office Auto CAD, Sketchup ได้

29-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience 15years in constructioin management
 • Railway project
 • Knowledgeable in installation and service process

29-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • using Primavera software
 • Have experience in MRT, Railway project
 • Good English skill

29-May-20

 

Applied
 • Direct experiences in call center
 • Good English communication
 • Background in Team Lead, Supervisor or Management

29-May-20

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ค่าคอมมิชชั่น (ตามโครงการ)
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาวิทยาศาสตร์ ธุรกิจ

29-May-20

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

29-May-20

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ทำงานรอบคอบ และงานมีคุณภาพ เสร็จตามเวลาที่กำหนด

29-May-20

 

Applied
 • Developer
 • IT Application Developer
 • Application Developer

29-May-20

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • MBA or Master's Degree in Management
 • Excellent analytical and presentation skills
 • Pleasant personality, well-organized

29-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Be part of an exciting software startup.
 • Develop your skills with the latest frameworks.
 • 5 days a week, attractive employment package.

29-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have experience <20 years in Contract reviews
 • Thai Nationality only
 • Have competent planing and organixing skills

29-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project Management
 • Negotiation
 • Coordinate

28-May-20

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Conduct analysis using IE/QC/Logistic
 • Degree in Engineering, Logistic, Economics
 • Strong analytical, logical thinking

28-May-20

 

Applied
 • Experiences in handling KRM,HRD
 • Degree in Engineering, Law, Economics , Science
 • Strong analytical, logical thinking, communication

28-May-20

 

Applied
 • 5 years of call center experience / inbound call
 • Complaint and escalation experience
 • Fast-paced entrepreneurial environment

28-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To analyse market and different market segment
 • To reach out to new customers
 • To develop business for polymers

28-May-20

 

Applied
 • Strong IFM experience, manufacturing environment
 • Strong leadership and interpersonal skills
 • Maintenance of a good relationship with the client

28-May-20

 

Applied
 • Business Development Manager
 • Forex industry
 • Salary : 50,000

28-May-20

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 8 years of professional experience in management
 • 3 years of experience working in Asia
 • Bachelor’s degree or higher in the energy field

28-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการขาย
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง พร้อมใบอนุญาตขับขี่

28-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาวิทยาศาสตร์ ธุรกิจ
 • ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์งานขายผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 ปี

28-May-20

 

Applied
 • Experience in data driven environment
 • Business Acumen & Hands-on (end-to-end delivery)
 • Technical requirements and enterprise architecture

28-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to analyse data or planning strategy
 • Excellent in Japanese (JLPT N2 up) and English
 • Experience in consulting is an advantage

28-May-20

THB70k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

COORDINATOR / ADMINISTRATOR

FRONTIS

บางคอแหลม

 • Experience 1-3 years and above in related fields
 • Interest in coordination and administration
 • Fluent command of both Thai and English

28-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การเขียน HTML, CSS, J query
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้รับแรงกดดันได้ดี
 • Location: BTS Huaykwang

28-May-20

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience working with AWS technology RDS, CI/CD,
 • Experience with Vue.js, Angular, or React.
 • Advanced knowledge of Laravel/PHP & MySQL

28-May-20

 

Applied
 • Sales Information Technology
 • Security Product IT Sales
 • Sales Manager IT

28-May-20

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • บัญชี
 • Accounting
 • บัญชีการเงิน

28-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Direct Experience in Customer Service Operation
 • Excellent Command in English
 • Large scale management skill

28-May-20

 

Applied
 • เลขานุการ
 • ความสามารถภาษาอังกฤษ พูด และฟังภาษาอังกฤษพอใช้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

28-May-20

 

Applied
 • นักศึกษาฝึกงาน ด้านธุรการ
 • มีคนคอยแนะนำ ฝึกสอน เสมือนทำงานจริง
 • หาประสบการณ์ก่อนการทำงานจริงทางด้านธุรการ

28-May-20

 

Applied
 • นักศึกษาฝึกงาน ด้านการตลาด
 • มีคนคอยแนะนำ ฝึกสอน เสมือนทำงานจริง
 • หาประสบการณ์ก่อนการทำงานจริงทางด้านการตลาด

28-May-20

 

Applied
 • Corporate Strategy,วางแผนธุรกิจ หรือพัฒนาธุรกิจ
 • คิด วิเคราะห์ สรุปข้อมูล ประสานงาน สื่อสารได้ดี
 • วิเคราะห์กำกับธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การวางแผน

28-May-20

 

Applied
 • Sales Marketing
 • Management Trainee
 • Work from home

28-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Risk Consulting
 • Management Consulting
 • Job in Bangkok, Thailand

28-May-20

 

Applied
 • Graphic Designer
 • สวัสดิการ: ประกันชีวิต,ประกันสุขภาพ,โบนัสประจำปี
 • งานประจำ

27-May-20

 

Applied

Java Developer (Blockchain Team)

I AM Consulting Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Knowledge or Experience in Java programming
 • Familiar with J2EE, Spring MVC framework
 • Able to understand and perform Database Design

27-May-20

 

Applied
 • At least 1 year’s experiences in Graphic Designer
 • Fluent in graphic design and motion graphic
 • Salary 20K or above, 5 days working

27-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Passionate about sales and consumer business
 • Highly goal driven
 • Ability to communicate with people at different

27-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fast-paced regional E-commerce enabler,FMCG,brands
 • 1-3 years account management experience preferred
 • Competitive package salary, performance based

27-May-20

 

Applied
 • Master Degree in Statistics / Economic
 • 1-5 years’ experience in Business
 • Pleasant personality, well-organized

27-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong knowledge in Brand Strategy, Marketing Plan
 • Strong logical thinking and creativity
 • Work Location : Near BTS

27-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Rama 3
 • 30-40K
 • Business Consulting

27-May-20

 

Applied
 • At least 5 year experiences in SAP BASIS
 • SAP Security Administration and User Admin
 • Experience in migration to Cloud/ OS/DB migration

26-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied