• มีความรู้ทางด้าน Data Relational
 • สารมรถใช้ Tableau
 • ประสบการณ์วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดอย่างน้อย 3 ปี

48 นาทีที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • 5 years’ experience in overall logistics field.
 • Team management; 4 - 5 member
 • English (TOEIC around 800)

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • monitor and data analysis.
 • 2-3 years of working experience in supply chain.
 • Thai resident. Fluent in English or Chinese.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Project Coordinator, Rangsit, Klong Luang
 • Phathum Thani, Welcome New Graduated
 • Good English, Good computer literacy.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree of in HR management
 • More than 7 years HR in Management level
 • Good command of English skill

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Spearhead the DevOps practice
 • Establish the DevOps culture
 • Team of Tech-savvy

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน

Applied
 • Project-management skills with the ability
 • An eye for details for the production of marketing
 • Search for new external business partners

24-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ UX และ UI
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานเกี่ยวกับ Node JS
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

24-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 years experiences working in Marketing.
 • Especially in Automotive will be advantage.
 • Male / Female Age not over 30 years old

23-May-20

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Head of Technology (SonarKit)

Eko Corporation Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • product
 • product
 • product

22-May-20

 

Applied

Accountant

Eko Corporation Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • English
 • Certified Public Accountant designation
 • SaaS

22-May-20

 

Applied

Finance Manager

Kingfisher Holdings Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Degree in Accounting/Finance/Economics
 • 5 – 10 years working experiences in Finance
 • Knowledge and experiences in Movex systems

22-May-20

 

Applied

System Development Manager

Kingfisher Holdings Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Degree or higher in Computer Science.
 • knowledge in ERP – Movex application
 • 5 -10 years in manufacturing environment.

22-May-20

 

Applied

Sr. Marketing and Sales Manager

Kingfisher Holdings Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Strong knowledge of canning business.
 • Good English communication skill.
 • Chinese communication is advantage

22-May-20

 

Applied

Plant Manager

Kingfisher Holdings Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor Degree or higher in food science
 • 5 years experience in food manufacturing
 • Good English efficiency

22-May-20

 

Applied

Assistant Internal Audit Manager

Kingfisher Holdings Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Degree in Accounting and/ or other related fields.
 • Strong analytical skill.
 • Knowledge of MOVEX system (AS400)

22-May-20

 

Applied

Service Technician

Palawatr Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • วุฒิ ปวช.-ปวส.ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-5 ปี
 • สามารถวิเคราะห์ความเสียหายของงานได้

22-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To attend and manage all inbound calls from donors
 • Ensure calls are completed within stipulated time
 • fulfil all call work related to management

22-May-20

 

Applied
 • General Manager, GM, Country Head,
 • Services Industry, Bank, Card, Hospitality
 • Head of Sales, Head of Business Development

22-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • รักการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่
 • รักการเป็นนักพัฒนาซอฟแวร์อย่างแท้จริง

22-May-20

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ 0-5 ปี
 • รักการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่

22-May-20

 

Applied

Accountant/บัญชี

Promission Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Basic English communication skill
 • Work 5 days/Week
 • Salary range: 18,000-30,000 Baht

22-May-20

 

Applied
 • ที่ปรึกษาธุรกิจ
 • คิด วางแผน และประสานงาน ด้านกลยุทธ์ทางการตลาดของ
 • ติดตามงานกับ Media buyer / Media Agency

21-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Role of Accounting Function.
 • Experience in Accounting field more than 5 years.
 • Be able to work under pressure.

21-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี (ในสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • เคยผ่านระบบงาน ISO 9001:2015
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน มีทัศนคติที่ดี

21-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษา ระดับ ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์หัวหน้างานบริการทำความสะอาด
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ประสานงานกับผู้ว่าจ้างๆได้ดี

21-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีความรู้ทางด้านงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์พิจารณาพิเศษ

21-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Business Admin
 • 5 years of experience in luxury residential
 • Comprehensive understanding of luxury segment

21-May-20

 

Applied
 • บริษัทมีความมั่นคง
 • มีค่าล่วงเวลา โบนัส มีการปรับเงินเดือนขึ้นประจำปี
 • มีสวัสดิการให้พนักงานและครอบครัว

21-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai , Male/Female, age not over 30 years old
 • Fresh graduated also welcome / Have own car
 • Good command in English @ Ramintra

21-May-20

 

Applied
 • รับผิดชอบงานขายบริการของบริษัทให้กับลูกค้าแบรนด์ต่
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 6 เดือน
 • มีความสนใจในธุรกิจโฆษณา และงานออกแบบ

21-May-20

 

Applied
 • Female only, 25 - 30 years old
 • Bachelor's degree or higher in Marketing
 • A minimum of 1-3 years in Marketing

21-May-20

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • พยาบาล
 • พยาบาลบัญชี
 • บัญชี

21-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรับผิดชอบในงานของตน มีความซื่อสัตย์ ขยัน

21-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวช
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

21-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer or other
 • Full Stack Developer with at least 2 years
 • Experience programing by using Node.JS,Express.JS

21-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปวช. ขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
 • พิมพ์ดีดคล่อง

21-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supply Planner Warehouse Management
 • Materials Control
 • Knowledge of Supply Chain Management and Process

21-May-20

 

Applied
 • SEO, SEM
 • Google AdWords
 • improve online enquiries and users experience

21-May-20

THB35k - 45k /เดือน

Applied
 • การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-1 ปี
 • ปฏิบัติงานด้านกระบวนการทำลายเชื้อ

20-May-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์การร่าง เจรจาต่อรองสัญญา 15 ปี
 • มีประสบการณ์ในงานจดทะเบียนบริษัท
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถ พูด อ่าน เขียน

20-May-20

 

Applied
 • จัดเรียง จัดเก็บกล่องในคลัง
 • วุฒิ ม.6/ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีใจรักในการบริการ

20-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขับรถรับ - ส่ง (Media)
 • มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

20-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดึงกล่อง เก็บกล่องเอกสารจากชั้นเก็บตามระบบ
 • วุฒิ ม.6/ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา
 • รักงานบริการและมีความอดทน

20-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
 • ไม่จำเป็นต้องมีประการณ์
 • จัดเก็บเอกสาร

20-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting Assistant Manager
 • Accounting
 • Supervisor

20-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการที่พักอาศัย
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

20-May-20

 

Applied
 • จบการศึกษาตั้งแต่วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 3 ปี

20-May-20

 

Applied
 • International trade, marketing
 • Business development
 • Korean, english,

20-May-20

 

Applied