ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 703 ตำแหน่งงาน
  BTI Executive Search (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  BTI Executive Search (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Senior Manager of Hire Purchase (Machine Unit)

  BTI Executive Search (Thailand) Co., Ltd.
  จตุจักร
  • Experience in Sales & Marketing of Hire Purchase
  • Able to drive with Driving License
  • Credit Assessment / Market situation analysis
  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)'s logo

  Accounting Officer (Contract)

  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • Bachelor's degree in Accounting
  • Minimum 2 years in Accounting, Consolidation
  • Good interpersonal and co-ordination skill
  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)'s logo

  พนักงานสัญญาจ้างประจำสาขา Branch Staff Contract (พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล)

  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  กรุงเทพมหานคร
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • รักงานขาย/งานบริการ มีทักษะในการพูดจูงใจ
  Bangkok Bank Public Company Limited's banner
  Bangkok Bank Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • Wealth Asset Allocation
  • Wealth Optimization Model
  • experience in fund manager, investment product
  Bangkok Bank Public Company Limited's banner
  Bangkok Bank Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • data analysis, statistics, risk model
  • SAS enterprise, SAS programming
  • KYC, AML
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo

  Manager, Digital and Business Law (JR-0048486)

  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)
  จตุจักร
  • Digital Law
  • Written legal opinions, contracts and other legal
  • Business legal and compliance
  Timesconsult Co., Ltd.'s banner
  Timesconsult Co., Ltd.'s logo
  ต่างประเทศ
  • Build and manage a B2B business target by regions
  • Being point of contract between partner & business
  • Lead Generation/Prospecting & pipeline management
  Tisco Financial Group Public Company Limited's banner
  Tisco Financial Group Public Company Limited's logo

  Investment Banking

  Tisco Financial Group Public Company Limited
  บางรัก
  • BA. or Master' s degree in Finance ,Accounting
  • Dedication to work long hours in a time
  • Good command of English
  Krungsri Bank (Bank of Ayudhya PCL.)'s banner
  Krungsri Bank (Bank of Ayudhya PCL.)'s logo
  ยานนาวา
  • Digital Banking, Kept, Mobile Application
  • Technical Support, Java, English, Thai
  • Diagnose, Troubleshoot, Config Hotfix
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  สาทร
  • วิเคราะห์กระบวนการทำงาน/ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
  • กำหนดแนวทางปรับลดความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
  • ติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo

  IT Risk

  Land and Houses Bank Public Company Limited
  สาทร
  • Support the implementation of IT risk management
  • Support IT risk and cyber risk assessment
  • Perform IT and security incident management
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  สาทร
  • แสวงหากองทุน ประกัน เงินฝาก ตามเป้าที่ได้รับ
  • มีประสบการณ์ด้านธนาคาร หรืองานขายประกัน 2 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้และทักษะด้านวางแผนการเงิน
  Thai Orix Leasing Co., Ltd.'s banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  สาทร
  • Branch Marketing (Fund, Deposit, Insurance)
  • Relationship Manager / Relationship Director
  • แสวงหากองทุน ประกัน เงินฝาก ตามเป้าที่ได้รับ
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  สาทร
  • จัดทำนโยบาย/หลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
  • วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงด้าน Market Risk
  • พัฒนาเครื่องมือวัดและติดตามความเสี่ยงด้านตลาด
  Next Capital Public Co., Ltd./บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)'s banner
  Next Capital Public Co., Ltd./บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)'s logo

  Legal Manager

  Next Capital Public Co., Ltd./บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
  บางรัก
  • Bachelor’s Degree or higher in Law.
  • Over 5 years’ experience in matter of law.
  • Good command of spoken and written English.
  ธนาคารแห่งประเทศไทย's logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์
  • มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC 700 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
  • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตาม
  ธนาคารแห่งประเทศไทย's logo

  เลขานุการ/เลขานุการอาวุโส

  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  กรุงเทพมหานคร
  • ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร บริหารจัดการงานเอกสาร
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป
  ถัด ไป
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)