• จบการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท
 • ประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร 2 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษได้ดี

11 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • monitor Portfolio Performance/NPL
 • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • จัดทำ Product Program

13 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Collection
 • operational risk
 • report

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Present analysis report to the credit approver
 • Evaluate clients’ credit and financial statement
 • provide the recommendations to mitigate risk

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 yrs of experience in Secrtarial & Admin works
 • Good command of English
 • Minutes taking & Translation skill is preferred

26 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, age between 25-35 years old
 • At least Bachelor’s Degree in any field
 • Strong negotiation skills and target oriented

34 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Fresh graduates are welcome.
 • Good communication skill in English.
 • 5 days working, salary negotiable.

38 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • สอบทานสินเชื่อ
 • สถาบันการเงิน

51 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female age between 32-40 years old
 • Bachelor or Master’s Degree in Finance, Law
 • 10years experience in Collections, Hire Purchasing

51 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female age between 35-45 years old
 • Bachelor or Master’s Degree in Finance, Law
 • 10years experience in Collections, Hire Purchasing

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี การขาย Telesale, การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ,ที่อยู่อาศัย

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1+ year in Compensation & Benefits, Payroll
 • Experience in Payroll program, or HRIS
 • Good command of English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or Female, age between 25-35 years old.
 • Good communication skill in English.
 • 5 days working, salary negotiable.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age between 35 - 42 years old
 • Having solid knowledge in telesales operation
 • Having at least 5 years experience in insurance

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป การเงินการธนาคาร การบัญชี ธุรกิจตปท.
 • มีความรู้พื้นฐานด้านสินเชื่อ หรืองานธุรกิจตปท.
 • ทักษะด้านภาษาอังกฤษ สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • internal audit
 • ตรวจสอบภายใน
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุไม่เกิน 27 ปี
 • MBA or MA Finance Economics Engineering
 • TOEIC Score ไม่ต่ำกว่า 750 คะแนน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Maintain relationship with headquarter departments
 • To provide comprehensive financial services
 • To collect and study domestic and overseas market

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Compliance&Control
 • Handling customer complaints
 • Engagement Activities

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Operational Risk Management
 • Cyber Security
 • RCSA, ISO31000, ISO27001

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานงานภายนอก (ธนาคารกลาง และ บริษัทตรวจสอบ)
 • มีส่วนร่วมดำเนินงานของธนาคารให้บรรลุตามเป้าหมาย
 • รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และ สภาบริหาร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาโท
 • ประสบการณ์ในสายงาน 10 + ปี
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในระดับดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product Analyst, Excel
 • 1-5 years experience
 • Ratburana

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in banking, leasing or financial.
 • Minimum 1-2 year experience in related fields.
 • To take care of the customers in responsible area.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/ ประกันวินาศภัย
 • พิจารณาพิเศษใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Capital Market Product Manager
 • Financial Market products, FX, FI
 • Financial or Treasury products

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Mass segment strategy
 • Customer Segment or CRM area
 • Project management

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Perform High Available Oracle Database admin.
 • Database Management System and Database design
 • JAVA,XML, FTP,HTTPS ,Search Engines

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Project Mgmt Office assistance during Trade System
 • Mgmt between Business and Vendors
 • Yearly Strategic plan of Product function & budget

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality,5 years IT Security Specialist
 • Enterprise security architecture design
 • IP, TCP/IP,other network administration protocols

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Perform Linux System Administration tasks
 • At least 3 years of scripting in a Linux environ..
 • Perform daily Cloud base infrastructure (SysOps)

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 4+ years of experience in brand design
 • Designer capable of bringing in differentiated
 • Experienced in brand design or advertising design

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master's degree
 • New graduated are welcome!
 • Good command of English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Senior level (Manager – Assistant Vice President)
 • Master’s Degree in Business Administration
 • HR Strategic Compensation

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master's degree
 • HRBP's working experiences
 • Good command of English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Leading FinTech company in Thailand
 • Opportunity to witness the financial disruption
 • Work with talented and passionate individuals

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide administrative supports
 • Set-up and coordinate logistics for events
 • supports for Internal & CSR and PR & Media team

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Giving Financial Knowledge and Products to People.
 • By Technology Working on IPAD, Office is anywhere.
 • New Gen enjoy Working with High Income and Rewards

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • International organisation with regional exposure
 • Greenfield environment
 • Diverse and dynamic team

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Understanding of programming in RPG/AS400
 • Degree or higher in Computer Science
 • Working as a team member

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or Master's degree or higher in HRD
 • 7 years of experience as HRD professional
 • 7 years of experience as HRD professional

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female only, aged not over 30 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing,Tourism
 • 2 year’s Experience in Advertising, Marketing

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • ภาษาอังกฤษระดับ 4 ขึ้นไป
 • ผู้มีประสบการณ์การบริการลูกค้า 1 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Competitive Package
 • Challenging
 • Apply now!

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied