• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์, การตลาด
 • มีความกระตือรือร้น, รักในงานด้านบริการ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Single license

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Investment Consultant ผู้แนะนำการลงทุน
 • Customer Relationship Management
 • Mutual fund, Private fund

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in a Banking&Finance
 • Possess a thorough knowledge of related banking
 • At least 5 years of direct experience in Treasur

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี–โท สาขา IT, สถิติ, คณิตศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความสามารถในการจัดการกับข้อมูล

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Vice President for Accounting Dept
 • A leading Financial Industry, Listed companies
 • Good Bonus and Benefits, BTS, CPD or CPA Holder

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Flexible work environment
 • Fast-track your career in the Blockchain Industry
 • Join one of Korea's leading firms

30-May-20

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Flexible work environment
 • Fast-track your career in the Blockchain Industry
 • Join one of Korea's leading firms

30-May-20

THB35k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting.
 • Good knowledge in accounting standard, VAT
 • Experience in Taxation and have CPA

30-May-20

 

Applied
 • 3 years of experience in treasury or finance
 • Having strong analytical skills
 • Good command of both spoken and written English

30-May-20

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or Female age between 35 - 39 years old
 • 5 years in the credit administration work
 • Work related to financial institution, leasing

30-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3+ yrs in Debt Collection Strategy & Planning
 • Exp from Financial institution
 • Age between 28-36 years old

30-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in IT,Accounting,Finance
 • 6 - 8 years experience in Banking audit
 • High technical aptitude in learning new IT concept

30-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or master degree in IT or related fields
 • 8 - 10 years in IT security or related functions
 • Good command of English

30-May-20

 

Applied
 • Fixed asset, tax, inventory
 • Account payable/receivable and audit
 • Bonus Provided + Good Benefits

30-May-20

 

Applied
 • Risk Analyst
 • Financial Intelligent
 • AML

30-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assessing compliance risks and controls
 • Perform independent assurance activities
 • Reporting and escalating control issues

30-May-20

 

Applied
 • Handle HR & IT department
 • MRT Area/ Bangkok
 • English skills in business level

30-May-20

 

Applied
 • Power BI, database architecture
 • OFFSA, IFRS9, ETL, Cube, machine learning
 • business intelligence, BI

30-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • program development
 • tester
 • ASP.net, JAVA, C and Cobol

30-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Technology stack: Terraform, AWS, Vault, Automate
 • Jenkins, Git, Networking, Database, Platform, Fun!
 • DevOps, Site Reliability Engineer, International

30-May-20

 

Applied
 • Age between 27-38 years old/ Good English
 • PL/SQL, Java, ASP, Oracle Database
 • Banking or related Financial Institution

30-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการติดตามหนี้

30-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และผู้พิการ

30-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good knowledge in technical infrastructure
 • Good knowledge in Microsoft clustering
 • Strong understanding if ITIL, ITSM

29-May-20

 

Applied

Head of People

Michael Page

จังหวัดอื่นๆ

 • Attractive salary and benefits
 • Strong Business Partnering Role

29-May-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • สินเชื่อธุรกิจ, ผู้อำนวยการภาค
 • ผู้จัดการภาค
 • Regional Director, RD

29-May-20

 

Applied
 • จัดทำเอกสารประกอบการกู้ยืมเงินระยะสั้นและระยะยาว
 • จัดทำเอกสารประกอบการทำธุรกรรมกับธนาคาร
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหาร การเงิน การบัญชี

29-May-20

 

Applied
 • University degree in Finance, Accounting
 • Working experiences as Chief Accountant
 • Strong knowledge of financial reporting

29-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in in Finance, Account
 • 3 years of experiences in handling full charts
 • Strong knowledge of financial reporting

29-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Human Resources Management
 • 3 years of experience in HR generalist function
 • Self-motivated, independent, proactive

29-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Information Technology
 • 3 years of experience in IT, system management
 • Local nationality is very welcomed

29-May-20

 

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Finance, Accounting
 • Minimum 3 years of experiences
 • Proven record of improving complex financial

29-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in banking
 • 7 years experiences as Internal Audit Manager
 • Experience in working with Audit Committees

29-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Economics, BA
 • 5 years’ experience in Financial Markets Sales
 • Possesses solid knowledge of FX trading

29-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • Minimum of 7 years of experience risk management
 • Knowledge of credit grading and rating concepts

29-May-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Finance & Banking
 • Minimum of 5 years of direct experience
 • CFA license holder is preferable

29-May-20

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Laws
 • 5 years of experience in Legal function in Banking
 • Strong presentation and communication skills

29-May-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Finance & Banking
 • 5 years of experience in Credit Operations
 • Credit Operations Manager incumbent

29-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Banking, Finance, Accounting, Economics
 • 3-5 years experiences in Financial Operations
 • Familiar with rules and regulations of banking ser

29-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Finance and Banking
 • 5 years of experience in Corporate Banking
 • Local nationality is very welcomed

29-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Contract Management
 • Customer Service
 • Re-agreement

29-May-20

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Laws, or related
 • 5 years of experience in Legal function
 • Experience in legal documentation, drafting

29-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Cybersecurit, CISSP, CEH, GIAC
 • IT Security Operation and IT Defense Security
 • Software, systems, networks and System Developers

29-May-20

 

Applied
 • Information Technology
 • IT support and Security digital technology
 • Software, systems, networks and System Developers

29-May-20

 

Applied
 • เคยทำงานในสถาบันการเงินหรือเอเจนซี่ด้านนี้มาก่อน
 • มีประสบการณ์สำรวจตลาดมาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ทักษะและประสบการณ์ในการนำข้อมูลที่สำรวจมาใช้

29-May-20

 

Applied
 • งาน part Time
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • วุฒิปวช. ขึ้นไป

29-May-20

 

Applied
 • Degree with 3 years exp creating user interface
 • Designing experiences on any type of device
 • Expert in web technologies

29-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in leading UX/UI on projects
 • Work with UI designers to implement attractive des
 • Strong background in graphic design skills,

29-May-20

 

Applied
 • Bachelor Degree in Computer Science
 • 5-10 years work experience in developing onmobile
 • Knowledge in Cloud Platform

29-May-20

 

Applied