• เครื่องสำอางค์เกาหลี
 • ดูแลเว็บไซต์ติดต่อประสานงาน
 • คอสโม่ออฟฟิทปาร์ค

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Supervisor

Sephora (Thailand) Co., Ltd.

บางกอกน้อย

 • Cosmetic
 • Retailer
 • Supervisor

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนและได้คุณภาพ
 • ลดการสูญเสียจากการผลิต
 • ควบคุมการทำงานของคนงานให้ประสิทธิภาพและปลอดภัย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 • ประสบการณ์ด้านธุรการ, บัญชี 1-2 ปี
 • ประสานงาน, support และงาน back office ทั้งหมด

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี
 • มีความรู้ด้านเครื่องปรับอากาศ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า/สาขาอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
 • เพื่อรายงานต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ของลูกค้า
 • รับฟังปัญาหจากทุกฝ่าย

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 6 ปี
 • มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ SDLC

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการนำเสนอระดับดีมาก
 • ต้องสามารถสื่อสารภาษาไทย-อังกฤษ ในเกณฑ์ดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานใน IT
 • ต้องสามารถสื่อสารภาษาไทย-อังกฤษ ในเกณฑ์ดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Support Business Coordinator activities
 • Contact suppliers and forwarding companies
 • Prepare shipping documents & contacting forwarding

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial analyst, budget planning
 • Project management, analysis
 • Excel,

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบ Aart Work สำหรับการขายทั้งำOfflineและOnline
 • Support งาน Graphic ภายในทีม
 • ทำ VDO โดยใช้ Program After Effect

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Packaging design, food packaging
 • Packaging innovation, Packaging Technology
 • Commercial Sense, Good in English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Franchise Manager

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Strong in Franchise management
 • Good in communication and coaching
 • Strong in Sales and Marketing

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง – ดี
 • สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง – ดี
 • สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Database administrator

VST ECS (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Software Development
 • Database Administration
 • IT Security Management

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • IT Project Management
 • IT Service Operations and Event Management
 • Technology Service Operations and Event Management

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรูู้ด้านเครื่องปรับอากาศ
 • เสนอขายเครื่องปรับอากาศตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Engineer Professional

VST ECS (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Business Analysis
 • System Design
 • IT/Technology Infrastructure Design and Planning

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Programming skill – Excel Macro
 • Data auditor and big data management
 • Strong analytical & problem solving skills

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Min. 3-5 years Sales Promotions experience
 • Good English communication skills
 • Very good Service mind

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี (สาขาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น)
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานระบบเสียง
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือน 15000 - 20000 บาท
 • วุฒิการศึกษา ปวช, ปวส, ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ในด้านการขายคอมพิวเตอร์

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/ โท
 • ประสบการณ์ 10-15 ปี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนา

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 7 ปี
 • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือน 15000 - 20000 บาท
 • วุฒิการศึกษา ปวช, ปวส, ป.ตรี สาขาวิชาการจัดการ
 • มีประสบการณ์ในด้านการขายทีวีและอินเตอร์เน็ต

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เงินเดือน 15000 - 20000 บาท
 • วุฒิการศึกษา ปวช, ปวส, ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ในด้านการขายกล้องดิจิตอล

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เงินเดือน 15000 - 20000 บาท
 • วุฒิการศึกษา : ปวช, ปวส, ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ในด้านการขายเครื่องใช้ไฟฟ้า

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge of of IT system, Data Lake ecosystem.
 • Data Warehouse, Data Mart.
 • No limit on degree and faculty.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มียานพาหนะของตนเอง
 • มีประสบการณ์ในด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ในด้านงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • เงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการขายวัสดุก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศ
 • ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เงินเดือน 15000 - 20000 บาท
 • วุฒิการศึกษา : ปวช, ปวส, ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ในด้านการขายมือถือ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เงินเดือน 15000 - 20000 บาท
 • วุฒิการศึกษา ปวช, ปวส, ป.ตรี สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 • ประสบการณ์ทั้งหมดอย่างน้อย 2 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สังเกตการณ์ในเบื้องต้นต่อพฤติกรรม เหตุการณ์
 • ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน
 • ปวส ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์,รัฐศาสตร์และ จิตวิทยา

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อเพิ่มยอดขาย
 • เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยใช้อุณหภูมิที่เหมาะ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อสัตว์และอาหารทะเล

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อนุปริญญาหรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารสดหรือร้านอาหาร 3 ปี+
 • บริหารจัดการแผนกใหม่เพื่อตอบสนองเป้าหมายของร้านค้า

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์ควบคุมคุณภาพทางด้านโรงงานอาหาร 2 ปี+
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ได้ดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • แนะนำข้อมูลและบริการของ Tops online ให้แก่ลูกค้า
 • รับฟังข้อเสนอแนะของลูกค้าเพื่อใช้แนะแนวทางปรับปรุง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Call Center

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควมคุมทีมงานในส่วนของ Customer service
 • แนะนำข้อมูลและบริการของ Tops online ให้แก่ทีมงาน
 • มีประสบการณ์ในการบริการลูกค้าหรือ Call Center

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Administrative support, accounting, finance
 • Vacation,computer/internet payment,insurance,bonus
 • Competitive pay, work from home, career growth

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Customer Service, Accounting, Excellent English
 • Competitive Pay, Work from Home, Night Hours
 • Health Insurance, Computer/Internet Budget, Growth

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Web Marketing, Graphics, Products Marketing
 • Detail Oriented, Self Motivated, Manage Projects
 • Vacations, Insurance, Computer/Internet, At Home

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Channel Manager

Platinum Micro Group

จังหวัดอื่นๆ

 • Fast-pace e-commerce sales and marketing
 • A bachelor's degree with excellent English
 • Vacations, health, computer, and work from home

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารจัดการหนี้, บริหารทรัพย์รอการขาย
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 12 ปี ในสายงานสินเชื่อ
 • มีพื้นฐานความรู้ในธุรกิจสินเชื่อ, อสังหาริมทรัพย์

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน
 • ตรวจสอบเอกสารที่จัดเก็บเข้าแฟ้มสินเชื่อ
 • ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสำรวจพื้นที่

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • financial analysis, business analysis, audit
 • Finance, Accounting, Accountancy, trend analysis
 • Vlookup, PivotTable, Financial Statement

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied