• จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้านบัญชี และ ภาษี
 • เงินเดือนตามความสามารถ ต่ิอรองได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไป
 • มีไหวพริบดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไป
 • มีไหวพริบดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไป
 • มีไหวพริบดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จัดซื้อเครื่องมือช่างพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จบสาขาช่างไฟฟ้า ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เงินเดือนประจำตามตกลง+ ค่าคอมฯ+เบี้ยเลี้ยง +ที่พัก
 • มีรถยนต์ให้ใช้ในการทำงาน + น้ำมัน+โทรศัพท์
 • ทำงานต่างจังหวัดได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience from safety & security in retail store
 • Must be able to communicate in English
 • Must be flexible to work on Saturday or Sunday

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Salary + Commission
 • Friendly environment
 • Rental management

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Graduated in Statistic,Business Administration
 • Good computer literacy, Excel -Vlookup, pivot
 • Having Analytical skills and senses of urgency.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Planning and delivering CRM strategies
 • CRM Section Manager
 • PR & creative & CS

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบสินค้ากลุ่ม Stationery
 • ประสานงาน เจรจาต่อรองกับ Vendor
 • วิเคราะห์ยอดขายและตรวจเยี่ยมสาขา

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Promotion & Sale focus
 • Campaign management & Creativity
 • Online marketing

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • อายุ 30-35 ปี
 • ประกันสังคม ประกันสุขภาพ การปรับฐานเงินเดือน โบนัส

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Management, Sales, Product / Brand Manager
 • No work experience needed
 • Chance of Promotion

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ทางด้าน Server (Windows 2008,2012)
 • มีประสบการณ์ Support ระบบ ERP AX2012
 • ให้คำแนะนำ / แก้ไขการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Achieve sales goal, service minded
 • 1-2 years sales experience in retail business
 • problem-solver, familiar of fast-pacd environment

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 3 years’ experience in AP and AR functions
 • 3-5 years experiences in accounting for tax & VAT.
 • Experience in Custom tax will be an advantage

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Min 7 years’ exp. in full range of CS in FMCG
 • SAP knowledge is required
 • knowledge of Order to cash Process

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3PL distribution management
 • min 4 yrs of exp. in order management field
 • Good command in English both spoken and written

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด นิเทศฯ วารสาร หรือบริหาร
 • ปสก.3 ปี+ ด้าน CRM, Digital Marketing, Advertising
 • มีความรู้ Social Media; Facebook, SEO, illustrator

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานขาย 2 ปีขึ้นไป กับสินค้าเด็ก
 • สามารถขับรถได้ มีรถยนต์เป็นของตัวเอง และมีใบขับขี่

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Prepare Strategic Plan for the estate
 • Preparation of Estate Budget/Proposal & Approval
 • Identify Blocks for Specialty Coffee Production

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

UNIQLO Manager Candidate (UMC)

Uniqlo (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • No working Experiences Required
 • Fast Track Career Opportunity, Excellent PM Bonus
 • Compettive Monthly Salary

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Oracle Database, PL/SQL, SQL Language
 • Bachelor degree in Computer Engineer
 • Point of Sales system

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s Degree Business Administration or related
 • 0-3 years working experience
 • TOEIC>650

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years’ experience in Compensation & Benefits
 • Good command of written and spoken in English
 • Good command of Microsoft Excel (formulas)

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong sales & marketing management
 • Experience in wholesale business
 • Fluent of English communication

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-2 years’ experience as a Merchandiser / Buyer
 • Bachelor’s degree
 • 5 days working

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบในงาน มีความอดทนสูง
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะ
 • มีทัศนคติเป็นบวก

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Retail Business
 • Proven working experience as HR manager
 • Strong knowledge of Thai employment regulations

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Event management
 • communication and PR
 • employee engagement

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • healthcare
 • medicated
 • demo

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 work experience in internal/retail audit
 • Fluent in English both spoken and written
 • coordinate with internal and Group Audit HK Team

23-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 8 years of working experience
 • Bachelor’s degree or above in Law
 • In depth experience in MNC, strong business acumen

23-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 ysr. raw material planning experience
 • Familiar with SAP or other ERP system
 • Understanding of supply chain/logistic management

23-Mar-18

 

Applied

พนักงานยกของ

NINE STARS FARM (2005) COMPANY LIMITED

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • ยกของ จัดเรียงสินค้า
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สมัครงานผ่านทาง "Apply Now"

23-Mar-18

 

Applied
 • Ecommerce online business, Omni channel
 • SEO, SEM, Google adwords, Backend Magento
 • Good command in English skills.

23-Mar-18

 

Applied
 • Good Command of English
 • At least 1 year of experience
 • Proficient in Microsoft Office

23-Mar-18

 

Applied
 • ขายของในร้านสะดวกซ์้อ
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • ขยันอดทน มีความซื่อสัตย์

23-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เติมน้ำมัน
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • พนักงานเติมน้ำมัน

23-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขยันอดทน มีความซื่อสัตย์
 • ทำงานในร้านสะดวกซื้อ
 • สะดวกทำงานเป็นกะ

23-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำความสะอาดในพื้นที่ ที่ได้รับหมอบหมาย
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขยันอดทน มีความซื่อสัตย์

23-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong Warehouse management system
 • Min. of 8 year exp. in Warehouse management / SCM
 • Fluent English, good PC knowledge, SAP

23-Mar-18

 

Applied
 • 3 yrs. exp. in Key account management
 • Strong sense of responsibility
 • exp. in FMCG business

23-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor Degree, 3 yrs+ experience in HR operation
 • Fluent in English & Thai, both written and spoken
 • Work well both independently and as a team

23-Mar-18

 

Applied
 • 5-8 Experience in Recruit & Manpower Management
 • Experience in Retails, FMCG, Beauty & Health areas
 • Fluent in both written and spoken ENGLISH required

23-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analysis and forecast Price
 • Manage changes
 • Strong analytical, detail-oriented

23-Mar-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหาร
 • ระสบการณ์ทำงานตรงในกิจการขนาดกลางหรือใหญ่
 • ควบคุมดูแลพนักงานของฝ่ายในการปฏิบัติหน้าที่และการใ

23-Mar-18

 

Applied
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์ สอนงานให้
 • รายได้ดี
 • โอกาสก้าวหน้าสูง

23-Mar-18

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

บริการ

UBON CENTRAL SPORT LTD., PART.

อุบลราชธานี

 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • เงินเดือน ประกันสังคม
 • บริษัทค้าส่งเครื่องเขียนอันดับ 1

23-Mar-18

THB5k - 10k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied