ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Plan Creations Co., Ltd. (PlanToys)/บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด's banner
  Plan Creations Co., Ltd. (PlanToys)/บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด's logo

  Web Developer/นักพัฒนาเว็บ

  Plan Creations Co., Ltd. (PlanToys)/บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด
  ภาคใต้จังหวัดอื่น
  • 1-5 years’ experience in Software Engineering
  • Good knowledge Object-Oriented programing language
  • Be able to communicate in English
  Mattel Bangkok Limited's banner
  Mattel Bangkok Limited's logo
  เมืองสมุทรปราการ
  • Mechanical Engineering
  • Reviewing drawing,spec,materil for new model prod
  • 5wk, provident fund, fix bonus,group insurance
  Mattel Bangkok Limited's banner
  Mattel Bangkok Limited's logo

  Associate HR Manager - Training

  Mattel Bangkok Limited
  เมืองสมุทรปราการ
  • BA in HR or Business Administration,
  • 8 years experience, Fast learning, Good attitude
  • 5WK, Provident Fund, Insurance, Fuel
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)