• อายุ 27-35 ปี
 • พื้นที่การทำงาน กรุงเทพและปริมณฑล
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานในสภาวะกดดันได้ดี

45 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานบริหารงานก่อสร้างวิศวกรรมงาน
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี วุฒิ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป

45 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (ใบ กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

45 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Male / Female, 27-33 years old
 • Over 3 yrs exp. in Mechanical/ Electrical Engineer
 • 30-45K + Allowances / Good in Eng&Japanese

45 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • 10+ years working experience and solid experience
 • Knowledge of IT infrastructure areas
 • Basic knowledge in Applications solutions

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Deputy Survey Manager 5 years Exp.
 • Bachelor degree in surveyor engineering or related
 • Based in Bangkok

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • Handle monthly management reporting
 • Ensure compliance of management report
 • Budgeting, Financial Forecast, Operating Plan

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ใช้โปรแกรม เขียน Auto CAD
 • พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง
 • ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร
 • มีใจรักในงานด้านบัญชี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาในด้านสถาปัตยกรรมหลัก
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ออกแบบ เคลียร์แบบได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาในด้านสถาปัตยกรรมหลัก
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ และสามารถบริหารทีมงานได้
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • รักงานภาคสนาม ประจำโครงการ
 • สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างก่อสร้าง , ช่างโยธา
 • มีประสบการณ์ สามารถเขียนโปรแกรม Auto Cad ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถทำงานเป็นทีมได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Trading, Overseas & Shipping, bulk cargo operation
 • international shipping trade, bulk shipping
 • Maritme/shipping transport management

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work closely with Top Management levels
 • Contribute business strategy to build organization
 • Support line manager in forecasting and planning

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Salary 100-120K
 • Bachelor's degree in Engineer
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ, การจัดการวิศวก

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Able to use Revit, international background
 • Minimum 5 years’ experience in architecture design
 • develop architecture design solutions for projects

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Filipino only
 • Interior, Architect, creativity
 • international background

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • CAD TECHNICIAN
 • INTERIOR DESIGNER
 • Office near BTS.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • AR, Credit or Collection
 • Accounting Standards and Taxation
 • Knowledge of SAP

17-Aug-18

 

Applied
 • Sales experience
 • Energy and building material knowledge
 • Work for the most innovation firm

17-Aug-18

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • ควบคุม ดูแลขั้นตอนในการผลิตชิ้นงาน
 • เครื่องตัด CNC Plasma, Hydrulic System, Electric
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องจักร

17-Aug-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master's Degree
 • 2-3 years working experience
 • Able to travel upcountry

17-Aug-18

 

Applied
 • Bachelor degree in related fields
 • Building Material Experience
 • Able to work based in Southern of Thailand

17-Aug-18

 

Applied
 • Bachelor degree in related fields
 • Building Material Experience
 • Able to work based in Northern part of Thailand

17-Aug-18

 

Applied
 • Bachelor degree in related fields
 • Building Material Experience
 • Able to work based in Norteastern of Thailand

17-Aug-18

 

Applied
 • client service
 • negotiation
 • Sale

17-Aug-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Civil Engineer
 • Cement Application
 • Concrete

17-Aug-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Architecture
 • 3 years working experience
 • Good command of English is a plus

17-Aug-18

 

Applied
 • Handling sales processes and achieving targets
 • Strategic thinking with analytics sales skill
 • Salary negotiable

17-Aug-18

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • have adequate accounting degree
 • excellent in English communication skill
 • experience in using MYOB (preferred) or Quickbooks

17-Aug-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Budget & Forecast preparation, CAPEX management
 • Monthly, quarterly business monitory & analysis
 • Identify improvement in business performance

17-Aug-18

 

Applied
 • Fresh graduates are welcome
 • Working hours (08:30 - 17:30)
 • 15K - 35K (Near BTS Surasak)

17-Aug-18

 

Applied
 • Accounting graduate, 5- year experience, age 30 up
 • Certificate Internal Audit (CIA) or CPA is a plus
 • IC, Risk assessment, Management reports, etc.

17-Aug-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านการคำนวณโครงสร้างอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

17-Aug-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษาะการเจราจาต่อรอง
 • ประสบการณ์ในการจัดซื้ออย่างน้อย 2 ปี

17-Aug-18

 

Applied
 • เขียนแบบงานก่อสร้าง และงานโครงสร้างเหล็ก
 • สามารถอ่านแบบ, เขียนแบบ และปรับแก้ไขได้
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD 2D, 3D ได้

17-Aug-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมงานด้านการติดตั้ง, โครงหลังคาเหล็ก และงานคอน
 • สามารถอ่านแบบเข้าใจหรือปรับแก้ไขได้
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

17-Aug-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ถอดแบบงานและประมาณราคางานโครงสร้างอาคาร
 • มีประสบการณ์ด้าน Shop Drawing, วางแผนงาน
 • สามารถอ่านแบบเข้าใจหรือปรับแก้ไขได้

17-Aug-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • อดทน ตรงต่อเวลา ขยัน

17-Aug-18

 

Applied
 • จัดทำใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล, ใบกำกับภาษี และใบเสร็จร
 • จัดทำรายการลูกหนี้
 • ติดต่อประสานงานกับกรมสรรพากร, สำนักงานประกันสังคม

17-Aug-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • อดทน ตรงต่อเวลา ขยัน

17-Aug-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • งานเอกสาร เช็คสต๊อก ประจำไซด์งานก่อสร้าง
 • ประกันสังคม , ค่าล่วงเวลา

17-Aug-18

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา สาขาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง 0-2 ปีขึ้น
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

17-Aug-18

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา สาขาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง 0-2 ปีขึ้น
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

17-Aug-18

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

17-Aug-18

 

Applied
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสประจำปี
 • ปวส.-ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

17-Aug-18

 

Applied
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสประจำปี
 • ปวส.-ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

17-Aug-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์ดโปรแกรม Microsoft Office
 • มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษบ้าง

17-Aug-18

 

Applied