• มีประสบการณ์งาน 5 ปี ด้านซ่อมบำรุงหรือวิศวกรโรงงาน
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • ประจำโรงงานผลิต สมุทรปราการ

7 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • MEP Cost Engineer / Quantity Surveying
 • Minimum 3 to 5 years working experience
 • Good salary and benefit

7 นาทีที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Technology
 • High pay
 • Flexibility

7 นาทีที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Engineering
 • Knowledge of SAP systems.
 • Manage plant manufacturing assets

7 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Temporary 6 months
 • Good in English and Computer Skills
 • Able to start work immediately.

7 นาทีที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประกันสังคม,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม,ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัสปีล่ะ 2 ครั้ง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Dealer Sales
 • มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง
 • มีความชำนาญในพื้นที่ที่สมัคร

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Lead the health portfolio and team
 • Strong passion for innovation, creative and design
 • Interior Design, Revit, Management

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Ability to use PC, CAD and REVIT
 • Diploma of High Vocational Education
 • Interior Design, spoken English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop and implement strategy
 • Manage the delivery of construction projects
 • Coordinate with the project designers

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Set safety training for workers.
 • Make safety regulation
 • Arrange for safety equipment.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลและบำรุงรักษาระบบ IT
 • จัดการ ควบคุม ดูแล โครงการด้าน IT
 • ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Chonuburi Based
 • Experience working in document
 • prompt start

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in construction and water proproduction
 • Overseeing purchasing costs, manpower, processes
 • Managing all supplying and ordering processes

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Native Thai Speaker with bachelor’s Degree or high
 • At least 3-4 years of experience in recruitment
 • Ability to effectively multi-task and function

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • มีความรู้เกี่ยวกับสรรพากร
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และรักการเรียนรู้สิ่งใหม

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, age 25 – 35 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in Finance or Accoun
 • Minimum 3 years of work experience in budget

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ทำงานกะกลางคืนได้
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านกรมทาง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณ สิ่งก่อสร้าง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ทำงานกะกลางคืนได้
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานกะกลางคืนได้
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูงได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบโครงสร้าง อาคาร โรงงาน
 • ประสานงานและมอบหมายงานในส่วนที่รับผิดชอบ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์คุมงานก่อสร้างอาคาร 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการด้านการคุมงานก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องแบบ และ AutoCad เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปวช. ปวส. สาขาช่างสำรวจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree
 • 4 years of experience
 • Creativity and innovative thinking skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Civil
 • engineer
 • Sale Support

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree of Engineering
 • Minimum 5 years in field operations
 • Excellent problem-solving skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Civil Engineer
 • Cement Application
 • Concrete

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HRM, HRD, Business Admin
 • 3 years direct experience in both HRM and HRD
 • Good command of both written and spoken English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • prompt start working, pleasant personality,calm
 • Receptionist, Operator, Administrator,Hospitality
 • take ownership, responsiblity, healthy

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สนใจในการทำโมเดล 3D
 • 0-2 ปีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Revit
 • วุติขั้นต่ำ ปวช ปวส ขี้นไป หรือปริญญาตรี โยธา

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • URGENTLY REQUIRED
 • SALES ENGINEER
 • PROJECT ENGINEER, DESIGN ENGINEER

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • marketing
 • marketing analysis
 • marketing event

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Bachelor degree in related fields
 • Building Material Experience
 • Able to work based in Eastern part of Thailand

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • IT Application Support
 • ERP
 • Movex

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Client: MNC in Building Material
 • Regional IT Infrastructure role
 • Result-oriented, customer-centric, self-initiative

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • MNC - Building Materials
 • Business Solution & Digital Service
 • International Exposure

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master or Bachelor degree in Logistics
 • Knowledge of Logistics Management
 • Fluent in Business English communication TOEIC 700

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปฏิบัติงานที่ บายพาสท่าสาย จ.เชียงราย
 • วุฒิการศึกษาม.6 ปวช. /ปวส. ป.ตรี สาขา การตลาด
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขายบ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Risk Advisory, Internal Audit, Business Risk
 • CIA, CRM, CISA, MIS, Finance, Internal Control
 • Fluent English, SAP knowledge, Risk Management

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • knowledge of Concrete Technology
 • Convincing, Communication and Negotiation skill
 • Chinese Speaking

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30ปี
 • ไม่มีประวัติทางกฏหมาย
 • มีใบขับขี่ตามกฏหมาย

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Exp. in Marine Sales Engineer or relate field
 • Good sales and marketing skill
 • Good communication in english writing & speaking

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Leaderdhip and experience in Townhome
 • Working for a real estate
 • 200-300K

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญาตรี คณะ/สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ ด้านงานบัญชีเจ้าหนี้ ไม่ต่ำกว่า 2-5ปี
 • อายุไม่เกิน 30 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Mechanical
 • 18-month on the job training program in Thailand
 • Experiences in Engineering field

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บันทึกและสรุปค่าใช้จ่ายรายวัน เดือน ปี
 • จัดทำแบบและรายงานภาษีประจำเดือน
 • จัดทำรายการภาษีซื้อ ภาษีขาย และภาษีหัก ณที่จ่าย

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied