• ชาย / หญิง ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีจ่าย, การหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ภาษีมูล่าเพิ่ม

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Cost Analysis, Financial Planning
 • Experienced in Audit field, SAP system and BOI.
 • Fluent command of spoken and written English.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience managing project teams from automotive.
 • Strong command of written and spoken English.
 • Main interface to the customer. Problem solving.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Certified Public Accountant (C.P.A.) is required.
 • At least 10 year of experience accounting field.
 • Advanced Conversational level of English.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7 Exp. in HR Management, OD and Recruitment.
 • Design, set up and develop HR strategies.
 • Strong command of written and spoken English.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสบการณด้านจ่าย อย่างน้อย 2 ปี
 • เข้าใจระบบการจ่าย และภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจ่าย
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้ดี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถเข้าทำงานในช่วงเวลา 23.30-08.30/ 15.00-24.00
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การกีฬา พละศึกษา
 • ประสบการณ์บริการลูกค้าในธุรกิจฟิตเนส 2 ปี ขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือพลศึกษา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • บริษัทมีการฝึกอบรมก่อนการเริ่มงานให้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานและชอบงานบริการ
 • รูปร่างสมส่วน และชอบการออกกำลังกาย

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานบริการ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รักงานบริการ
 • ทำงานวันละ 5 ชั่วโมง
 • ต้อนรับลูกค้า ประสานงาน ตอบคำถามเบื้องต้น

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รักงานบริการ
 • ทำงานวันละ 5 ชั่วโมง
 • ต้อนรับลูกค้า ประสานงาน ตอบคำถามเบื้องต้น

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รูปร่างสมส่วน สุขภาพแข็งแรง และชอบการออกกำลังกาย
 • การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือพลศึกษา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัทมีการฝึกอบรมก่อน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบริการ
 • รูปร่างสมส่วน และชอบการออกกำลังกาย

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงาน และชอบงานบริการ
 • รักการออกกำลังกาย

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถใช้ Computer เบื้องต้นได้
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักงานบริการ

16-Jan-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถใช้ Computer เบื้องต้นได้
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักงานบริการ

16-Jan-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถใช้ Computer เบื้องต้นได้
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักงานบริการ

16-Jan-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถใช้ Computer เบื้องต้นได้
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักงานบริการ

16-Jan-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถใช้ Computer เบื้องต้นได้
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักงานบริการ

16-Jan-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถใช้ Computer เบื้องต้นได้
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักงานบริการ

16-Jan-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 5 ปีขึ้นไป

16-Jan-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Create WI in accordance with Project requirement.
 • At least 5 Years experience in automotive manu.
 • Good command in English.

16-Jan-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Identify process improvement in production line.
 • At least 5 Years experience in automotive.
 • Good command in English.

16-Jan-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sale skill, Management skill, Marketing
 • communication skill
 • Love exercise

16-Jan-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sports, Sport Marketing, Event Coordinator, Event,
 • Marketing, Campaign, Sponsorship, Sports Events
 • Team, Athlete, activities

15-Jan-19

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัคร อย่างน้อย 6 เดือน
 • รักในการออกกำลังกาย
 • วันหยุดพักร้อน 10 วัน ต่อปี

15-Jan-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัคร อย่างน้อย 6 เดือน
 • รักในการออกกำลังกาย
 • วันหยุดพักร้อน 10 วัน ต่อปี

15-Jan-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัคร อย่างน้อย 6 เดือน
 • รักในการออกกำลังกาย
 • วันหยุดพักร้อน 10 วัน ต่อปี

15-Jan-19

 

Applied
 • พนักงานขาย หลายสาขา หลายอัตรา
 • 16 มค. 62 เวลา ลงทะเบียนพร้อมกันเวลา 9.00 น.
 • ชั้น 12 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ รถไฟฟ้าช่องนนทรี

15-Jan-19

THB20k - 30k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 7 ปีขั้นไป
 • การศึกษาปริญาตรีขั้นไป

14-Jan-19

 

Applied
 • ็HR & Admin officer, ช/ญ ป.ตรี, ประสบการณ์ 2 ปี
 • Visa, Workpermit, โปรแกรม HR(Prosoft, B-Plus
 • ภาษาอังกฤษระดับดี, รับแรงกดดันได้ดี, ออก ตจว. ได้

14-Jan-19

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • At least six-months experience in sales
 • Fun personality and enjoy talking to people
 • Good in English both written and spoken

13-Jan-19

 

Applied
 • At least six-months experience in sales
 • Fun personality and enjoy talking to people
 • Good in English both written and spoken

13-Jan-19

 

Applied
 • แก้ไขข้อโต้แย้งผ่านทางโทรศัพท์ได้ดี
 • รักการเรียนรู้ พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
 • มีทักษะการใช้ Microsoft Office ขั้นพื้นฐาน

13-Jan-19

 

Applied
 • At least six-months experience in sales
 • Fun personality and enjoy talking to people
 • Good in English both written and spoken

13-Jan-19

 

Applied
 • At least six-months experience in sales
 • Fun personality and enjoy talking to people
 • Good in English both written and spoken

13-Jan-19

 

Applied
 • At least six-months experience in sales
 • Fun personality and enjoy talking to people
 • Good in English both written and spoken

13-Jan-19

 

Applied
 • At least six-months experience in sales
 • Fun personality and enjoy talking to people
 • Good in English both written and spoken

13-Jan-19

 

Applied
 • Minimum 6 months experience
 • Fluent in both Thai and English
 • Current First Aid certification desirable

13-Jan-19

 

Applied
 • Minimum 6 months experience
 • Fluent in both Thai and English
 • Current First Aid certification desirable

13-Jan-19

 

Applied
 • Minimum 6 months experience
 • Fluent in both Thai and English
 • Current First Aid certification desirable

13-Jan-19

 

Applied
 • มีความรู้ในการพัฒนาศักยภาพด้านการออกกำลังกาย
 • ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล สามารถพัฒนาการออกกำลังกาย
 • ความเข้าใจระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

13-Jan-19

 

Applied
 • Minimum 6 months experience
 • Fluent in both Thai and English
 • Current First Aid certification desirable

13-Jan-19

 

Applied
 • Minimum 6 months experience
 • Fluent in both Thai and English
 • Current First Aid certification desirable

13-Jan-19

 

Applied
 • Minimum 6 months experience
 • Fluent in both Thai and English
 • Current First Aid certification desirable

13-Jan-19

 

Applied
 • สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจฟิตเนส
 • ครูสอนคลาสออกกำลังกายกลุ่ม (รีฟอร์มเมอร์)

13-Jan-19

 

Applied
 • สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจฟิตเนส
 • ครูสอนคลาสออกกำลังกายกลุ่ม (รีฟอร์มเมอร์)

13-Jan-19

 

Applied
 • สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจฟิตเนส
 • ครูสอนคลาสออกกำลังกายกลุ่ม (รีฟอร์มเมอร์)

13-Jan-19

 

Applied
 • สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจฟิตเนส
 • ครูสอนคลาสออกกำลังกายกลุ่ม (รีฟอร์มเมอร์)

13-Jan-19

 

Applied