• บริหารโรงเรียนดนตรียามาฮ่าในเครือข่าย
 • ปริญญาปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านการบริหาร การตลาด
 • ประสบการณ์ด้านบริหาร ธุรกิจแฟรนไชส์ หรือบริหารสาขา

17-Jan-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถจัดทำ,วางแผนการทำบัญชีได้ทั้งระบบ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการส่วนบัญชี 5 ปี

17-Jan-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in information systems
 • Leadership and organizational abilities
 • Ability to conduct technological analyses

16-Jan-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความรู้ทางด้านบัญชี
 • ทำภาษีซื้อ ภาษีขาย รายงานสรรพากร

14-Jan-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied