• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทยศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการเป็นสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาล
 • มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Micro controller
 • Automation skill
 • Network and database

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Purchasing Sourcing, Outsource
 • Purchasing Buyer, Import
 • Material Control

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Quality Control Engineer

Jinpao Precision Industry Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Quality Control, QC Customer Service
 • QC audit process
 • Quality improvement

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Officer / Senior Officer

Jinpao Precision Industry Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Sales oversea
 • Sales support
 • Sales export

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Project Engineer (Sales & Electronic)

Jinpao Precision Industry Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Sales Engineer
 • Electronic Engineer
 • Project new model / customer

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Mechanical Design Engineer

Jinpao Precision Industry Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Design Engineer
 • SolidWork Program
 • Metal Sheet, Fabrication

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Age 25-30 years old
 • Bachelor’s degree in Chemical, Mechanical
 • Experience in Production engineer

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Research consumer behavior to develop
 • Manage project to create and design product
 • Bachelor's Degree in Science or related field

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience at least 2 years in Trade marketing
 • Direct experience in FMCG (Modern trade or online)
 • Bachelor's Degree in Marketing or related field

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Instrumentation & Controls Engineering
 • 6 - 8 years of experience in the instrument field
 • Knowledge of scientific principles and advance

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งฝ่ายขายประจำโรงงาน
 • สื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนกับชาวต่างชาติได้ดี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งฝ่ายขายประจำโรงงาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Facility
 • Utility
 • HDD Facility Systems or Electronics Manufacturing

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Continuous Improvement Site Leader

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Global leader in FMCG
 • Fantastic Career Opportunity
 • Long term stability in Thailand and the region

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for quality activity e.g. engineering
 • Responsible for cooperation with oversea customer
 • Responsible for quality jobs

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Reliability Maintenance Lead

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Global leader in FMCG
 • Career Progression Opportunities
 • Long term stability in Thailand and the region

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 日本で働く!!in Mie, Japan
 • Fluent both Japanese (Only JLPT level N1)
 • Minimum 2 years’ exp. as Interpreter

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักรแม่พิมพ์
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถรับมือความผิดปกติของเครื่องจักรได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักรแม่พิมพ์
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถรับมือความผิดปกติของเครื่องจักรได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี
 • สามารถใช้ MS office เป็นอย่างดี
 • อายุไม่เกิน 37 ปี เพศหญิงหรือชาย

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Min.5 years exp. QA&QC in Automotive parts
 • Knowledge of ISO, TS16949 / 30-40 years old
 • Good in English and Japanese(JLPT N3 UP)/ Bangplee

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male, age between 28 - 40 years old
 • 3 - 5 years experience in Maintenance Function
 • High Vocational, Bachelor’ degree in Electrical

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • SAP
 • ่MIS
 • PP,Module

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Manage high tech equipment
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Minimum 7 years of working experience

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai, Female only, age not over 35 years old
 • 2 years Sales's exp. in Industrial or Electronics
 • Good command in English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, age between 28 - 40 years old
 • 3 - 5 years experience in Maintenance Function
 • High Vocational, Bachelor’ degree in Electrical

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good experience in Engineering Plastics Industries
 • Self-motivated, Positive and Responsible Attitude
 • Capable in written and spoken for English and Thai

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 22-35 ปี
 • ปวช., ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ ,คอมพิวเตอร์

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน
 • จัดทำ บันทึก และจัดเก็บงานเอกสารของฝ่ายบุคคล
 • เพศ หญิง อายุ 20-25 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมการทำงานของเตาด้วยระบบ PLC
 • ชาย อายุ 21-35 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • มีความรู้เรื่องไฟฟ้า

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช ขึ้นไป
 • เบิก-จ่ายและติดตามอะไหล่งานจากสโตร์
 • คีย์เอกสารระบบคุณภาพ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พอรู้เส้นทางในกรุงเทพ
 • มีรถยนต์เป็นของตนเองและมีใบอนุญาตขับขี่

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ทำงานประจำที่บริษัท มูนเลอร์ คอลเลคชั่น จำกัด
 • จัดทำเอกสารงานขาย ติดต่อลูกค้า ติดต่อบริษัทชิปปิ้ง
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 4 - 8 years in other human resources roles
 • at least 5 years in the MNC
 • Excellent negotiation skills, interpersonal skill

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree
 • Computer literate
 • Ability to work in a team

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Electronics Engineer,
 • Has experience 2 - 3 years in QA, SQE.
 • Knowledge in ISO 9001, 14001, Cpk , SPC , FMEA

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Marketing or any related fiel
 • Have experience 2 - 5 years in Sales function.
 • Has driving license and own car.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 30 - 40 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 5 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male Age 22 - 26 Years
 • Bachelor of Business
 • Good command in English both spoken and written

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานและใช้โปรแกรม Express
 • กระตือรือร้น และพร้อมที่เรียนรู้สิ่งใหม่

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บันทึกการทำธุรกรรมทางบัญชีแบบวันต่อวัน
 • ตรวจสอบการบันทึกบัญชีลงสมุดรายวัน
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ถึง ปริญญาตรี สาขาทางการบัญชี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 - 5 ปี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุม
 • จัดตารางนัดหมายต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบ
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปีขึ้นไป
 • ปวส. สายงานที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นสายโยธา/ก่อสร้าง)
 • ทุกตำแหน่งหากขับโฟล์คลิฟ ใช้เครนได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Quality Assurance Manager

TexFocus Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

 • Quality Insurance, Quality control
 • Bachelor's degree in Engineering/Science
 • At least 5-year experience in quality insurance

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Marketing
 • At least 3-year experience in selling industrial
 • Own car and driving license

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • รักงานขายและบริการ
 • ดูแลงานขาย หาช่องทางการขาย
 • ออกพบลูกค้า ให้คำแนะนะเกี่ยวกับสินค้าเพื่อขาย

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง/ชาย อายุ 25-40 ปีวุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
 • มีความรู้และความสนใจด้านกาแฟ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • รักงานขายและบริการ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง/ชาย อายุ 25-40 ปีวุฒิการศึกษาระดับ ม.6
 • มีความรู้และความสนใจด้านกาแฟ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • รักงานขายและบริการ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied