• หญิง / ชาย อายุ 25-30
 • ประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีรถยนต์ส่วนตัว

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช ปวส
 • มีประสบการณ์ในสายงานบริการ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • อายุ 20 - 30 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท
 • มีประสบการณ์การงานด้านฝ่ายบุคคล

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง /ชาย
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ/การจัดการ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-3 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถไปตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เพศชาย/อายุ 20-50 ปี
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/อายุ 20-40 ปี
 • บุคคลิกภาพดี ,สุภาพ, พูดน้อย
 • มีความขยัน , มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานงานร่วมกับทีม และ supplier
 • อายุ 20-30 ปี วุฒิ ปวช.
 • มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดเก็บอะไหล่จากรถทีี่มาส่งศูนย์บริการ
 • วุฒิ ปวช. ปวส
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • ทำงานด้านบัญชีและการเงิน ติดต่อกับหน่วยงาน
 • สามารถทำ Excel ได้ดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช-ปวส สาขาอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาไฟฟ้า
 • ชาย/ อายุ 20-40 ปี
 • ดูแลและซ่อมบำรุงสินค้าของบริษัท (เครื่องถ่ายเอกสาร

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. เท่านั้น
 • คีย์ข้อมูลลงระบบ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี รักการทำงานด้านเอกสาร

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พนักงานขับรถผู้บริหาร
 • ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พนักงานขับรถผู้บริหาร
 • ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พนักงานขับรถผู้บริหาร
 • ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับใบสั่งซื้อจากลูกค้าภายใน: การขายวัสดุซ่อมบำรุง
 • ปริญญาตรี บริหาร / บัญชี หรืออื่น ๆ
 • มีประสบการณ์ด้านนำเข้าและส่งออก**

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา
 • ม.6 - ปวส. ทุกสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • คีย์ข้อมูลลงระบบ
 • ม.6 - ปวส. ทุกสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good communication skills in Japanese with JLPT N2
 • Can be interpret in HA and GA Dept
 • Can work in Rayong location

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Marketing
 • 5-8 yrs experience in sales/marketing
 • inspection/agricultural food production

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Selling and promoting Aluminum Composite
 • Own transportation
 • Self-motivated, independent

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Human Resources Management
 • 3 years’ experience in HR payroll management
 • Good knowledge of Thai Labor Law

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, Thai Nationality, 23-27 years old
 • 1-3 years experience as sales coordinator
 • use computer especially MS. Excel formula

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering
 • 4-5 years working experience in sales
 • Have experience in cutting tools product

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Financial Controller

BB Talents Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Approx. 7+ years of experience of professional acc
 • Analyze financial and operational reports
 • Development and maintenance of Financial and Accou

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Comp Sci/Software
 • 3-5 yrs in Software Application Development
 • i.e. C / C++, C#, JAVA, PHP and experiences

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Salary 40,000 - 60,000 THB
 • Working hour 08:00-17:00 (Mon - Fri)
 • Experience in Accounting (Especially TAX)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Com Sci/Electronic
 • 5 years experience in system analyst
 • Accounting System knowledge

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work in Amatanakorn-Chonburi , Phase 10
 • Exp in translate for die-casting , machining
 • Love to work in Shop-floor / Production line.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Law degree and Lawyer License
 • Expertise in Capital Market and/or M&A's
 • Very good command of English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, 30~37 years old
 • 5 years of experience in operation of warehouse
 • Responsible for operation of warehouse as manager

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, Thai Nationality, 25-35 years old
 • 5-10 years working experience in sales
 • Have experience in Food/beverage industry

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Qualified to degree level in Electronics
 • Primary Sales contact to assigned customers
 • Have driving license + own vehicle

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage ISO system. Keep and update ISO Certificate
 • 3 years more experience
 • Bonus (Last year performance: 4.5 months)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Production Manager

Robert Walters Thailand

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Overseeing production processes
 • Routine maintenance of production equipment
 • Assessing project and resource requirements

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Engineering Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Provide engineering supervision to all processes
 • Feasibility studies of implementing new products
 • Reporting to the Managing Director

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai native speaking, age 27-35 years
 • 3 - 5 years’ experience in online marketing
 • Degree or higher in digital/online

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Opportunity to work in well-known company
 • to contribute experience and technical knowledge
 • Attractive package & benefits

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Challenging Job
 • Flexible
 • Leading Company

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing Finance
 • Machine Leasing business, Hire Purchase
 • Credit Analysis

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Able to work a building near BTS Chongnonsri
 • work for Japanese company which is internationally
 • Responsible for Accounting task

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to work in well-known company
 • to contribute experience and technical knowledge
 • Attractive package & benefits

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Strategy
 • IT Transformation
 • PMP

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2-3 yrs experiences in sales with proven record
 • Highly motivated and target driven
 • Good command of English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales Administration/ Sales Coordination
 • Good communication and interpersonal skills
 • Good command of English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting & Finance (Tax) Asst. Manager
 • Sr.Training Officer
 • OEM Sales Officer

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • World Leader in Healthcare
 • Regional Role
 • End-to-end Supply Chain

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied