ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน ที่ Srisawad Power
  SRISAWAD POWER 2014 CO., LTD.'s banner
  SRISAWAD POWER 2014 CO., LTD.'s logo
  หลักสี่
  • ปริญญาตรีด้านสถิติหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยอย่างน้อย3ปี
  • มีประสบการณ์ในงานด้าน Operation หรือ MIS
  SRISAWAD POWER 2014 CO., LTD.'s banner
  SRISAWAD POWER 2014 CO., LTD.'s logo
  หลักสี่
  • ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
  • AVP/VP- People Development
  SRISAWAD POWER 2014 CO., LTD.'s banner
  SRISAWAD POWER 2014 CO., LTD.'s logo
  หลักสี่
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป
  • ปิดงบการเงินได้
  SRISAWAD POWER 2014 CO., LTD.'s banner
  SRISAWAD POWER 2014 CO., LTD.'s logo
  หลักสี่
  • มีประสบการณ์ ฝึกอบรมประกันชีวิต & ประกันวินาศภัย
  • มีความรู้และความชำนาญในการผลิตสื่อต่างๆ การสอน
  • บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว