ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน ที่ SmoothGraph Connect
  SmoothGraph Connect Co., Ltd.'s banner
  SmoothGraph Connect Co., Ltd.'s logo

  Social Media & Content Creator

  SmoothGraph Connect Co., Ltd.
  สาทร
  • Create digital content align with media platforms
  • Main focus on Social Media
  • Get things done
  SmoothGraph Connect Co., Ltd.'s banner
  SmoothGraph Connect Co., Ltd.'s logo

  Optimization and Marketing Analyst

  SmoothGraph Connect Co., Ltd.
  สาทร
  • Bachelor in Marketing, Business IT
  • Interested in Digital Marketing
  • 100% Work from Home during Coving Situation