ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-13 จาก 13 ตำแหน่งงาน ที่ 2C2P
  2C2P (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  2C2P (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  C#.NET Developer

  2C2P (Thailand) Co., Ltd.
  ห้วยขวาง
  • C#, MVC5, ASP.NET, .Net core, .Net 4
  • Degree in Computer Science/Engineering/ IT
  • 5 Years+ Experiences in Coding&Programming
  2C2P (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  2C2P (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  DevOps Manager

  2C2P (Thailand) Co., Ltd.
  ห้วยขวาง
  • Cloud architecture and Cloud design
  • Amazon Web Services (AWS), Kubernetes, Terraform
  • CI/CD process and tool (Jenkins/Gitlab CI/Bamboo)
  2C2P (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  2C2P (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Database Administrator

  2C2P (Thailand) Co., Ltd.
  ห้วยขวาง
  • Create and manage database reports, visualizations
  • Create automation for repeating database tasks
  • Performance tuning of database systems
  2C2P (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  2C2P (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  .Net DevOps Engineer

  2C2P (Thailand) Co., Ltd.
  ห้วยขวาง
  • Amazon Web Services (AWS)
  • Kubernetes, Terraform, Ansible
  • CI/CD processes & tools (Jenkins/Gitlab CI/Bamboo)
  2C2P (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  2C2P (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Senior System Analyst

  2C2P (Thailand) Co., Ltd.
  ห้วยขวาง
  • Bachelor’s Degree in Computer Science
  • 5 Years+ Experience of IT Project Management
  • MRT, 5 Day Work Week
  2C2P (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  2C2P (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Project Manager

  2C2P (Thailand) Co., Ltd.
  ห้วยขวาง
  • Proactively manage projects & product development
  • Multi-national project environment required
  • Prior experience in FinTech/ Banking is preferred
  2C2P (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  2C2P (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Cyber Security Manager/SOC Manager

  2C2P (Thailand) Co., Ltd.
  ห้วยขวาง
  • Ensure cyber threats, cyber threat detection tools
  • Ensure SOC metrics, IT compliance
  • Monitor and triage cyber threat information
  2C2P (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  2C2P (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Manager, Software Development

  2C2P (Thailand) Co., Ltd.
  ห้วยขวาง
  • Min 3 yrs of experience in managing IT Development
  • Fluent communication skills in English is required
  • Only candidates currently located in Thailand
  2C2P (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  2C2P (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Application Solution Architect

  2C2P (Thailand) Co., Ltd.
  ห้วยขวาง
  • Defines development protocol,coding standard&CI/CD
  • Collaborate with development team lead & technical
  • Researches, adopting new and emerging technologies
  2C2P (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  2C2P (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Product Operation Support

  2C2P (Thailand) Co., Ltd.
  ห้วยขวาง
  • Have a strong passion: online product development
  • Understanding of technology, API, data security
  • Strong problem solving and communication skills