• มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดีมาก
  • มีประสบการณ์ด้านนำเข้าส่งออก
  • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม

25-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • พิมพ์ดีดได้ 40คำ/นาที
  • เคยใช้โปรแกรมคีย์ใบขนสินค้า
  • อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ได้พอใช้

25-Sep-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่