• มีประสบการณ์การขายสินค้าอุปโภค บริโภค
 • มีภาวะเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์และทันสมัย
 • สามารถวางแผนในเชิงกลยุทธ์ มีทักษะการเจรจาต่อรอง

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Work In Japan and business trip Overseas
 • New grad are welcome.
 • Have career path

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Budget : 25-30 K
 • 2-3 years direct experiences
 • Bachelor in Computer sciences

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • E-Commerce manager
 • Marketing
 • E-Commerce

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร
 • เดินทางสะดวก ใกล้ทางด่วน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตเครื่องดื่มในโรงงานอาหาร
 • เดินทางสะดวก ใกล้ทางด่วน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • IT Recruiter,Administrative Officer,Secretary
 • Talent Acquisition,HR Recruitment Consultant
 • Group Insurance with good salary and benefit

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Software Tester,Test Manager,QA Lead,IT
 • Quality Assurance Engineer,Automated Tester
 • Good salary,career growth and attractive benefit

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Digital Marketing Specialist
 • Marketing
 • Sales Representative

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Technical Support, Excel, PL/SQL, Java, Admin,Unix
 • Less than one year experiences are welcome
 • Overtime payment, Social Security and other

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เติบโตพร้อมบริษัทเน้นนวัตกรรม
 • ร่วมงานกับทีมงานมีศักยภาพ
 • เดินทางสะดวก ใกล้ทางด่วน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • iOS Developer, FullStack Programmer, Software Eng.
 • Banking Experienced (Chaengwattana area)
 • Urgent Contract with High Salary

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • IT Support , IT Service
 • IT Manager
 • IT Service Manager

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Broad working knowledge of technology applications
 • Master’s degree or equivalent work experience
 • Significant experience of leading and managing

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales Manager
 • Sale SI / IT
 • Sales Representative

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Performance Management
 • Industry and competitor analysis
 • Financial Planning

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master's in Business,Bachelor’s in IT
 • 5 years Experience in Technology management area
 • Fluent in English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เน้นความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • IT Support
 • IT Manager
 • IT Service

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแลแผนกบัญชีและการเงินทั้งหมด
 • มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานสูง
 • ยินดีจ่ายผลตอบแทนให้อย่างเหมาะสมกับคุณวุฒิและประสบ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 3 years’ experience in Backend API development
 • Node.js, Java, .NET Core etc.
 • MSSQL, Oracle, MySQL, PostgreSQL etc.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3y+ in IT Security, Know ISO27001, COBIT, HIPAA
 • Security policy development, security education
 • Good in English: Report to Foreigner

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2y+ in Electronic industry
 • Good command in English
 • able to work in Saturday

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Project Planner

ST Electronics (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • 3-5 years of experience in Project Planning
 • Engineering degree in any discipline
 • Strong in planning, organizing, analytical skills

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male only, Age not over 27 years old.
 • At least 2 years experience required.
 • Free breakfast and lunch everyday.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Nutrition Advisor (Bangkok Area)

Dumex Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's degree in Nutrition, Food Science
 • Experience in nutrition, food, medical
 • Able to drive and have driving license

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผน/ออกแบบหลักสูตร เป็นวิทยากร
 • ดูแลการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเรื่องผลิตภัณฑ์ILP
 • ฝึกอบรมให้กับตัวแทนและผู้ขายในทุกช่องทาง

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 15 y+ in Account or Treasury in automotive leasing
 • Report of accounting and Tax to JP
 • Fluent in English:

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Executive - Petchabun Province (home base) - up to 25,000THB

Kelly Services

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • 3y+ in sales for vegetable crops, seeds to enduser
 • English: able to read and write email
 • have own car for sales activities

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5y+ in Technical support (trouble-shooting)
 • Fluent in English / have an own car
 • PV maintainance: DC systems, AC medium, voltage

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ERP System/software or cloud software(SAP, Oracle)
 • SQL,Java,Javacript, C++,C#, Python, Swift,PHP,js
 • Able to communicate in English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • IT Director | IT Manager
 • Infrastructure + Applications
 • IT Team Leadership

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting
 • finance,Tax
 • AR , AP , GL

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handle for buying & brand mkt for IT & Gadget
 • Min 5 years of Buyer & Brand Mgr for IT & Gadget
 • Strong Marketing, operation and P&L knowledge

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prefer Female and Age between 28 to 32 years old
 • 2 years in Business Development in space or Aerosp
 • Good English and Have Car

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน

Applied
 • บริหารร้านค้าและพนักงาน และยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย
 • ปสก.ผู้จัดการร้าน 3 ปีขึ้นไปในห้างหรือศูนย์การค้า
 • ชอบงานคราฟต์ไอเดียและงานฝีมือ ดูแลร้านค้าปลีกได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • GL
 • accounting
 • consolidate

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Brand & Marketing Manager (Home & Lifestyles) 70-100K

--

กรุงเทพมหานคร

 • Brand & Marketing for Home & Lifestyles products
 • Strong brand & product management and buying role
 • Exp from retail, hypermarket, or related business

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Brand & Marketing Manager (Smart IT products) 70-100K

--

กรุงเทพมหานคร

 • Brand & Marketing for IT products
 • Strong brand & product management and buying role
 • Exp from retail, hypermarket, or related business

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Brand Manager for IT & Gadget products
 • Min 5 years of Buyer & Brand Mgr for IT & Gadget
 • Strong Marketing, operation and P&L knowledge

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years in with React JS and JavaScript (Node.js)
 • .Net CORE, MVC, ASP.NET MVC
 • Good command in English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • Project Manager
 • Tech, Technology
 • Business Solution, Digital, Online

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years experiences in Chemical, Fiber, Pulp
 • Experience in Vehicles Maintenance.
 • Experience in HVAC, Chiller system.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Premium gym membership, 15 Annual Leave
 • Competitive Salary, Performance Bonus, Insurance
 • Multi-national environment, On-site opportunities

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Training Course in Austria
 • European based company
 • Dynamic working environment

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female 38-45 years old
 • Bachelor's Degree in Human Resources Management
 • At least 7 years’ experience in HR field with 3 y

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก
 • จัดเตรียม ดูแล เอกสารและข้อมูล
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied