Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 18,224 jobs
  Tyson Poultry (Thailand) Limited.'s banner
  Tyson Poultry (Thailand) Limited.'s logo

  Primary Production Manager (Night Shift)

  Tyson Poultry (Thailand) Limited.
  Nakornnayok
  • ควบคุม ดูแล และวางแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  • วางแผนและจัดระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • ป.ตรี สัตวบาล, อุตฯ เกษตร ประสบการณ์ 5 ปี
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo
  Bangsue
  • ประสานงานด้านการทำเอกสารต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
  • ประสานงานกับผู้ขาย
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการประสานงานการประชุมจัดเตรียมเอกสาร
  • สามารถในการสรุปประเด็นและจัดทำรายงานการประชุมได้
  Next