• ชอบทำงานนอกสถานที่มากกว่างานออฟฟิศ
 • รักความสนุกสนาน ท้าทาย
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

3 นาทีที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • An experienced SEO Internet Marketing Professional
 • Improving Google rankings of a set of key landing
 • Native English speaker

3 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • พัฒนาการรับรู้ตราสินค้าของบริษัท
 • จัดการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดระยะสั้น และระยะยาว

5 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Male only, age 22-27 years old
 • Bachelor's Degree of Electrical Engineer
 • Willing to travel to support customer on-site

8 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years experience in Customer Service/Call Center
 • Excellent in English communication
 • Work under pressure, interpersonal skills

9 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in related filed
 • At least 1/2 year experienced Buying
 • Good communication skill in English

15 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ผ่านประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์พิจารณาพิเศษ
 • ประสบการณ์ตรง ในการบริหารงานขายมาอย่างน้อย 10 ปี
 • มีทักษะในการขาย การติดต่อประสานงานดี คล่องตัวสูง

17 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Professional level certification
 • Good command of spoken and written English
 • Able to work upcountry

17 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ในระดับดีมาก
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 3-5 ปี

18 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • learning and development
 • Project Management
 • operation

18 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Min 5+ years of experience in Facility Management
 • Bachelor or Master’s Degree
 • Good commamd of English

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านการตลาด การขาย การจัดการ อื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในด้านการตลาด การขาย ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สวัสดิการ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม

24 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้ดูแลควบคุมสาขา
 • มีประสบการณ์ในโรงพยาบาลหรือคลินิกจะพิจรณาพิเศษ
 • สามารถต่อรองค่าตอบแทนได้

26 นาทีที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Good salary & benefits
 • Central Business District
 • MNC company

27 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Good Attitude and Outgoing Person
 • รายได้ค่าตอบแทน 20,000 up

28 นาทีที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี
 • ผ่านงานขายสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีทักษะในด้านการเจรจาต่อรอง

29 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 25-40 ปี มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกียวข้อง
 • มีบุคลิกภาพ การสื่อสาร และ การประสานงานที่ดี

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • HR Supervisor
 • HR Assistance
 • HR Manager

36 นาทีที่แล้ว

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Attractive benefit packages
 • Min 5 yrs experience in housekeeping management
 • Good english communication

38 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Direct Store operation or sales management
 • Retails, FMCG and hospitality working experience
 • Min 1 year team management experience

40 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • NetSuite experience considered a plus
 • Good command of both spoken and written English

43 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Computer Science,Information Technology,Programmer
 • Software Development,Programmer,System analyst
 • .net platform,web application,SQL Server

43 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Java Programming around 2-5 years
 • Java Web, PL/SQL,such as Struts, Spring, Hibernate
 • Be able to work with SDLC process

46 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years experience of telemarketing with Insurance
 • Management experience
 • Excellent Level of English

46 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of spoken and written English
 • Procurement, purchasing
 • work 5 days/week

48 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HSE Manager
 • Safety Manager
 • Safety Health and Environmental systems

50 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Injection Engineer
 • Production Engineer
 • Automotive

50 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Drive CI process through GSO processes
 • Partner with global CI to implement changes
 • Coach regional frontline management on CI

50 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Preferred 2 Years experience in Administrative
 • Support to prepare meetings and documents
 • Ability to prioritize and maintain schedules

51 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • 2 years experience in Software Development Project
 • Object-Oriented Analysis & Design with UML
 • Knowledge in J2EE framework Struts,Web Service

51 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • To Manage, control, monitor, all transport
 • The role will be recognised as senior member
 • Manage, control, monitor, Branch Managers

51 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good english language conversation and writing
 • Having at least 7 years of experience
 • Bachelor's or Master degree in Business related

55 นาทีที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor Degree in any field
 • 5 years’experience in POS & 3 years in Call Center
 • Excellence in interpersonal skill, communication

56 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Building Manager

Woraluk Property Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Building Manager
 • อาคารสูง
 • ผู้จัดการอาคาร

56 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Project Engineer

URC (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • วิศวกรเครื่องกล
 • วิศวกรโยธา
 • วิศวกรไฟฟ้า

56 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านกาแฟ และเครื่องดื่มอย่างน้อย1-3ปี

57 นาทีที่แล้ว

 

Applied

HR Policy and Benefit Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • HR policy
 • Compensation & benefit
 • HR shared service

58 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-4 years experience in iOS Development
 • Experience with Cocoa APIs on OS X
 • Solid understanding of object-oriented programming

58 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • SalesForce Application
 • CRM Solution
 • Strong in banking business process

59 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age not over 28 years old
 • At least 1 year’ experience in procurement/trading
 • Able to communicate effectively in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age not over 26 years old
 • Bachelor’s degree in Information System
 • 1-3 years’ experience in IT Support

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality, Age not over 33 years old
 • At least 5 years’ experience in Accounting
 • Have an experience in SAP is a must

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Entering data accurately into the system
 • Deciphering sloppy handwriting, faded text
 • Strong typing, analytical skills.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชอบทำงานเป็นทีม และมีทัศนคติดี
 • มีความขยันอดทน
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี และมีความคิดสร้างสรรค์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้นำสร้างทีมขายที่แข็งแกร่ง
 • ผู้แทนขาย
 • Sales

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 2-4 years experience in API and Microservice.
 • Broad knowledge of API Management, API Design.
 • Knowledge Object-Oriented Analysis&Design with UML

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • ชำนาญการใช้งาน Illustrator, Photoshop
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบ Mobile Application

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied