• ออกแบบ UX/UI ของ Application
  • มีประสบการณ์พัฒนาระบบ Android Application
  • มีความรู้ หรือ ประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ ERP

11-Aug-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่