ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Kelly Services's Bænnexr̒ k̄hxng
  Kelly Services's โลโก้ของ
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • 2 years of sales experience in commercial
  • Strong experiin exploring and inviting the tenant
  • Possess the team working mindset
  Kelly Services's Bænnexr̒ k̄hxng
  Kelly Services's โลโก้ของ
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • At least 5 years of sales experience in commercial
  • Experience in exploring and inviting the tenant
  • Experience of supervisor or management
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)