ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  หลักสี่
  • มีประสบการณ์ Underwriter-Motor อย่างน้อย 5 ปี
  • ปริญญาตรีสาขาสถิติประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อกำหนดเรื่องประกันภัย