ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Kelly Services's Bænnexr̒ k̄hxng
  Kelly Services's โลโก้ของ
  ภาคเหนือ
  • 10+ years of exp. in finance and accounting
  • Strong in FP&A, modeling, treasury, CAPEX, BOI
  • Good command in English
  Kelly Services's Bænnexr̒ k̄hxng
  Kelly Services's โลโก้ของ
  ภาคเหนือ
  • Finance Director,Financial modelling,FP&A,Treasury
  • Thai rules and BOI regulation, Taxes & Accounting
  • International Jewelry Manufacturer, Good benefits
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)