• ปริญญาตรีการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ตรงด้านบัญชีทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีความรับผิดชอบ ระเอียดรอบคอบและช่างสังเกตุ

22-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล